10 job matcher din søgning 10 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 10 af 10 resultater.
Ikast-Brande Kommune
Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune søger sommerferieafløsere

Ikast-Brande Kommune, Engesvang

Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev eller uuddannet, så tilbyder vi dig mulighed for ansættelse på Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune som sommerferieafløser.

Så har du lyst til at deltage i arbejdsfællesskabet på vores Rehabiliteringscenter i sommerferieperioden, vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på vores Rehabiliteringscenter der ligger i Engesvang, hvor borgere med midlertidig brug for personlig pleje, sygepleje og genoptræning kommer i kortere eller længere perioder.

Ikast-Brande Kommune
Plejecenter Engparken søger 1 social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper til aftenvagt fra den 01.05.2020

Ikast-Brande Kommune

Stillingen er på 25 timer gennemsnitlig pr. uge med weekendvagt hver 2. uge. Vagten går fra kl. 16.00 til kl 22.30.

På Engparken bor 45 ældre mennesker, og vi har et godt og tæt samarbejde med såvel pårørende som de 30-40 frivillige, der jævnligt kommer på Engparken, og som er med til at sprede liv og glæde for beboerne.

Selvom du hovedsageligt kun vil være til stede i aftentimerne, vil du udover at opleve et godt arbejdsmiljø og et stærkt fagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter/social- og sundhedshjælpere også opleve det i samarbejdet med sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere og servicemedarbejdere.

Ikast-Brande Kommune
Bøgildlund søger social- og sundhedsassistent i en fast stilling 30 timer/uge i plejeboligerne

Ikast-Brande Kommune

Bøgildlund er et nybygget hus, som består af en plejeafdeling, hvor der bor 24 beboere, og et daghjem med et varieret antal, visiterede, brugere. Indretningen er inspireret af tanker om at være et demensvenligt hus. Bøgildlund er et dejligt sted at arbejde, med flotte fysiske rammer og en god atmosfære blandt beboere, pårørende og personale. Med fokus på en respektfuld tilgang til hinanden.

Vi søger en social- og sundhedsassistent med start snarest muligt, men senest 1. juni. Stillingen er 30 timer ugentligt i dag- og aftenvagt, og med weekendvagt hver 2. uge.

Stillingen er i plejeafdelingen. Vi arbejder ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg, hvor personalet har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb: ”Et værdigt liv med demens”.

Ikast-Brande Kommune
Teamleder til Ejstrupholm Børnehus

Ikast-Brande Kommune

Har du lyst til at være en del af et ledelsesteam, som består af dagtilbudslederen og 4 teamledere inklusive dig. Kan du se dig selv som daglig leder i tæt samarbejde med medarbejderne og dagtilbudslederen i en institution, der er fordelt på 2 geografisk adskilte adresser, hvor der er børnehave i den ene og vuggestue i den anden? Kan og vil du arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring i en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år? Så læs gerne videre, og send os en ansøgning.

Enhederne er placeret i et landsbysamfund i Ejstrupholm. Der er stort samarbejde mellem alle fem enheder. Vi har kvartalsvis fælles personalemøder, vores MED-system og bestyrelsen er fælles. Herudover arbejder vi alle med Potentiale Profilen som et pædagogik redskab ind i vores dagligdag.

Ikast-Brande Kommune
Teknisk Servicemedarbejder til Hjælpemiddeldepot

Ikast-Brande Kommune

Vi søger en dygtig og alsidig kollega, som har lyst til at blive en del af et lille team i udvikling. Er du en dygtig og måske selvlært ”handyman” med teknisk snilde, som ikke er bange for at tage fat, så er det dig, vi har brug for – måske du allerede har erfaring med depotdrift og/eller hjælpemidler?

Hjælpemiddeldepotet er beliggende i Ikast, hvor vi leverer og servicerer genbrugshjælpemidler til borgere – både i egen bolig, på plejecentrene samt andre tilbud i kommunen. Da vi hele tiden ønsker at gøre tingene bedre og smartere, er der mulighed for en stor grad af indflydelse/medinddragelse inden for givne rammer.

Arbejdsopgaverne spænder lige fra vask af hjælpemidler, kørsel og reparation af blandt andet kørestole og lifte til den daglige drift af hjælpemiddeldepotets lokaler og udstyr.

Ikast-Brande Kommune
Kongevejens Børnehus søger vuggestuepædagog

Ikast-Brande Kommune

Kongevejens Børnehus søger en pædagog til vores dejlige vuggestue, da vores kollega igennem mange år skal på efterløn.

Kongevejens Børnehus er et aldersintegreret dagtilbud med gennemsnitlig 36 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn, - vi ligger midt i Ikast by og modtager børn fra hele byen.

Vi forventer at du:

  • er uddannet pædagog og har en særlig interesse for at arbejde i en vuggestue
  • ønsker at blive udfordret fagligt og menneskeligt
  • har en høj faglighed, som du gerne sætter i spil.
Ikast-Brande Kommune
Vikar til Startboligerne Ikast

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for at skabe udvikling og læring for unge mennesker, der lige er flyttet hjemmefra? Er du god til at se kompetencer i hvert enkelt menneske?

Startboliger er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år. De unge har forskellige funktionsnedsættelser, sociale udfordringer eller diagnoser, der gør, at de har behov for støtte til at få indlært rutiner og udviklet færdigheder i forhold til at klare en dagligdag i egen lejlighed.

Arbejdsopgaverne består eksempelvis i at støtte ved budgetlægning, madlavning, rengøring, kontakt til offentlige instanser, fastholdelse og tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, samt støtte til at indgå i sociale relationer med andre unge.

Ikast-Brande Kommune
Engageret leder til Ungeområdet

Ikast-Brande Kommune

Da den nuværende ungeleder har søgt nye udfordringer, søger vi en ny dygtig strategisk leder med et hjerte, der banker for de unge. Du er engageret i, at de unge mennesker påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, og du har lyst til at være aktivt arbejdende i både ungdomsskolen, heltidsundervisningen og 10. klassecenteret, for på den måde at være en synlig leder i hele området.

Er du den vi søger, så har du bl.a.

  • erfaring med skoledrift, økonomi og udvikling samt kendskab til lovgrundlag for såvel folkeskoler som ungdomsskoler
  • viden om og erfaring fra arbejdet med unge samt indsigt i den nyeste pædagogiske forskning
  • integritet, er lyttende, empatisk, humoristisk, anerkendende og inddragende i din ledelsesstil, men også en god beslutningstager samt evner at følge op på beslutningerne.
Ikast-Brande Kommune
Sommeren 2020 kalder på dig

Ikast-Brande Kommune

Afløsere søges til Hjemmeplejen i Ikast

Hjemmeplejen Nord søger afløsere – og du kan få en plads på sommerholdet allerede nu. Jobbet består af hjælp til borgere i eget hjem. Det kan være personlig pleje, tøjvask, rengøring, hjælp til at få mad og drikke osv.

Det aftales med dig individuelt, om du kan på hverdage, i weekender og helligdage, samt om det er dag eller aften.

Som afløser i Hjemmeplejen Nord vil du blive introduceret til arbejdet både gennem undervisning og sidemandsoplæring.

Tilkaldevikarer - Covid-19
Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din hjælp som tilkaldevikar i forbindelse med Covid-19?
Ikast-Brande Kommune, Brande
Jobcenter