52 job matcher din søgning 52 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Psykolog til vikariat i PPR

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Vi søger en psykolog, som skal være en del af vores stærke tværfaglige fællesskab i PPR. Vikariatet er i vores Skoleteam, der udover psykologer består af AKT-konsulenter, specialkonsulenter og talekonsulenter.

Vi ønsker at du:

 • Er særligt optaget af den pædagogiske psykologi og gerne vil arbejde med rådgivning og vejledning af børn, forældre og fagpersoner.
 • Måske har erfaring fra PPR.
 • Kan arbejde og samarbejde med andre fagligheder og på alle organisatoriske niveauer.
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
Ikast-Brande Kommune
Ikast-Brande Kommunes Skoleafdeling søger en fagligt engageret læsekonsulent

Ikast-Brande Kommune

Stillingen er placeret i Skoleafdelingen, hvor du vil indgå i et samarbejde med skoleafdelingens andre konsulenter, skolechefen, PPR-medarbejdere samt skoleledelsen og læsevejlederne på skolerne.

Der er tale om en 50 % stilling, som læsekonsulent, og de resterende 50 % af stillingen kan løses på forskellig vis, alt efter dine kompetencer, interesser mv.

Skoleområdet i Ikast-Brande Kommune omfatter 11 folkeskoler med tilhørende fritidstilbud samt et 10. klassecenter og en ungdomsskole. Skoleafdelingen består af 2 pædagogiske ledelseskonsulenter, 1 It-konsulent, 1 medie-konsulent samt 1 skolechef. Du vil i øvrigt blive en del af og samarbejde med hele konsulent- og medarbejdergruppen på Børne- og undervisningsområdet.

Betegnelsen for det samlede skolevæsen i Ikast-Brande er FællesSkolen. I FællesSkolen arbejder vi ud fra en vision, der er retningsskabende for alle skoler.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog til vores SFO og indskoling

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Vi søger en dygtig og engageret skole- og fritidspædagog, som ønsker at indgå i barnets hele dag. Du skal i tæt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i SFO og indskoling. Du skal ligeledes være med til videreudviklingen af skolens pædagogik og didaktik, hvor kerneopgaven for alle skolens ansatte er ”at skabe et læringsmiljø, hvori barnet lærer og udvikler sig.”

Vi tilbyder dig:

 • arbejde på en spændende skole, hvor vi konstant er i udvikling
 • dygtige, engagerede kollegaer med højt fagligt niveau
 • en arbejdsplads med fokus på trivsel for alle, børn som voksne
Ikast-Brande Kommune
Vi søger en SFO-pædagog til vores specialskoletilbud og SFO

Ikast-Brande Kommune

Børneby Øster er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by, hvor vi har almene børn i alderen 2,9-6 år. Ud over det, har vi visiterede børn i alderen 0-6 år. Børnene har forskellige vidtgående funktionsnedsættelser og flere indenfor autisme spekteret. For 1 1/2 år siden åbnende vi et lille specialskoletilbud for børn med multiple handicaps, og efter sommerferien har vi 6 elever.

Vi står derfor og mangler en ny kollega med specialpædagogisk erfaring, til at være ansvarlig for vores SFO tilbud i tilknytning til vores skole.

Medarbejderen bliver ansvarlig for SFO ´en og det faglige arbejde, der skal arbejdes med hen over et år. Vi er forpligtet til, at sætte mål for børnene i vores SFO-tilbud, som ligger i tråd med de mål børnene har i skolen. Det vil sige, at målene sættes i et tæt samarbejde med kontaktpædagogen på det konkrete barn.

Ikast-Brande Kommune
Lærer og barselsvikar søges

Ikast-Brande Kommune

Lærer og barselsvikar søges til Ikast Nordre Skole

Vi står og mangler to knalddygtige kolleger efter sommerferien

Stilling A:
Du skal arbejde med primært indskolingselever i fagene dansk, engelsk og idræt. I skemaet indgår også enkelte støttetimer. Du bliver primærlærer og gennemgående person for eleverne i to klasser, og det er vigtigt, at du trives i et samarbejde med kolleger og i at være en central figur for børn, der er på vej i deres læringsliv.

Stilling B:
Du skal næsten udelukkende arbejde med idræt og sportslig grunduddannelse under skolens idrætsprofil. Der indgår desuden enkelte faglige støttetimer, og skemaet er spredt fra 0.-9. årgang, så der bliver masser af bevægelse og relationsarbejde at forholde sig til.

Ikast-Brande Kommune
Familiepædagog

Ikast-Brande Kommune

Vestbyens Børnehus har fået mulighed for at ansætte en familiepædagog, til en nyoprettet stilling.

Du kan selv være med til at skabe og udfylde rammerne for stillingen. Dette vil ske i tæt samarbejde med vores ressourcepædagog og ledelsen.

Vi har et ønske om at styrke samarbejdet med familier, der i perioder kan opleve udfordringer i hjemmet af den ene eller den anden slags. Forældre kan i perioder opleve forskellige udfordringer, og for nogen kan det give mening med sparring og vejledning, på netop lige det, man syntes er svært i perioder.

Familiepædagogen kan derfor være en hjælp til at omsætte indsatser, som er aftalt på møder, til noget, der kan passes ind i familiernes hverdag. Derudover kan der ske en guidning i at få øje på alle de gode ting, der allerede foregår i hjemmet, og som det giver mening at gøre endnu mere af ind i en kontekst, der passer til familien.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog til Bording Skole - SFO og internt specialtilbud

Ikast-Brande Kommune

Drømmer du om at være pædagog på en skole med tæt teamsamarbejde, sammenhold og samarbejde på tværs af funktioner, fagligheder og ledelse med høj grad af åbenhed og dialog? Så skulle du søge hos os.

På Bording Skole har vi fokus på det hele barn og sætter samtidig den enkeltes udvikling og læring i centrum. Vi vil udvikle og danne børn med livsduelige faglige og sociale kompetencer. Fællesskabet er et centralt omdrejningspunkt for os og børnene. Vi arbejder i store og små forpligtende fællesskaber på flere niveauer sammen med elever, ansatte og forældre.

Vi står på skuldrene af de kommunale værdier om dialog, tillid og ansvar. Vi har ambition om, at vores skole opleves som et sted, hvor børn og medarbejdere trives, føler sig hjemme, anerkendt og respekteret.

Ikast-Brande Kommune
Pædagogmedhjælper hos Daginstitutionen Frisenborg

Ikast-Brande Kommune

Vi søger 1 pædagogmedhjælper på 30 timer om ugen med ansættelse 1. august 2022.

Daginstitutionen Frisenborg er et stueopdelt dagtilbud med plads til 80 børn i alderen 2,9 år til 6 år. Vi er inddelt på 4 stuer – Mariehøns, Sommerfugle, Græshopper og Humlebier, hvor sidstnævnte er en småbørnsgruppe, hvor alle 2,9 årige starter, indtil de omkring 3,4 års alderen sluses ud til én af de 3 andre stuer. Det er ved Mariehønsene vi søger en ny medarbejder.

Vores fælles faglige udgangspunkt er DUÅ (De Utrolige År) hvor vi arbejder ud fra en anerkendende og positiv tilgang til det enkelte barn og dets familie. Vi tror på dialog, tillid og ansvarlighed som væsentlige værdier ift. at skabe en god kultur og et godt miljø for alle som er en del af Daginstitutionen Frisenborg.

Ikast-Brande Kommune
Pædagogmedhjælper til børnehaven i Vibereden

Ikast-Brande Kommune

24 skønne humlebi-børn søger nye humlebi-voksne, er det dig?

Humlebierne er en børnehavegruppe på op til 32 børn mellem 2,9 – 6 år.

Stillingerne er to medhjælperstillinger på 30/31 timer til besættelse pr 1-8-2022.

Der er i alt 4 voksne på stuen, heraf 2 pædagoger.

Vi forventer, at du er en selvstændig person med engagement og godt humør. Du er mødestabil, robust, ansvarsfuld og er god til at tage initiativ. Du vil være med til at skabe de bedste rammer for vores børn, med en tryg og spændende hverdag for børnene hvor nærvær og omsorg er i højsædet.

Ikast-Brande Kommune
Godt på vej til SOSU – et kursusforløb for flersprogede

Ikast-Brande Kommune, Herning

 • Du drømmer om at arbejde med mennesker og gøre en forskel
 • Du taler, læser og forstår dansk og har et andet førstesprog
 • Du ønsker at lære SOSU-faget og at arbejde med ældre mennesker

Eller kender du én, som kunne være interesseret – så sig det videre!

Vi søger medarbejdere, som ønsker at arbejde med sprog, kultur og fag på et kursusforløb for senere at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse.

Kursusforløbet er en kombination af danskundervisning, SOSU-fag og praktik.

Informationsmøder på Social- og SundhedsSkolen, Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning: Onsdag 20. april 2022 kl. 10-11.30 eller kl. 16-17.30

Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedshjælpere til dagvagt – Hjemmeplejen SYD

Ikast-Brande Kommune

Brænder du også for at give borgere i eget hjem en god og værdig pleje? Det får du mulighed for som en del af Ikast-Brande Kommunes udekørende hjemmepleje.

I hjemmeplejen har du stor betydning for de ældres livskvalitet, når de er afhængige af hjælp, og derfor har det stor værdi, at pleje og omsorg ydes med respekt, med borgeren i centrum, at du har hjertet med i dit arbejde samt vægter din faglighed højt.

Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, holder borgerkonferencer og relationelle koordineringsmøder med borgeren i centrum. Du får en arbejdsplads, der er nytænkende, og som afprøver nye muligheder i forsøget på at skabe en helt ny måde at drive hjemmepleje og sygepleje på.

Gem
Ikast-Brande Kommune
Afløser til Hjemmeplejen Syd med mulighed for fleksible arbejdstid

Ikast-Brande Kommune

Er du ledig? Ønsker et karriereskift? Studerende og har brug for et supplement til din indkomst, eller søger du relevant erhvervserfaring? Måske ønsker du blot at afklare, om arbejdet i sundhedssektoren er noget for dig. Uanset hvad vil vi opfordre dig til at søge, da du nu har mulighed for at blive en del af Ikast-Brande Kommunes udekørende hjemmepleje.

Det vigtigste i omsorgsarbejdet er, at du brænder for at give borgerne en god og værdig pleje. Vi sørger for, at du får en grundig oplæring, et introduktionsprogram og følgedage, så det er trygt for dig at skulle arbejde selvstændigt. Du får en mentor, som vil have ekstra fokus på dig, særligt de første måneder af din ansættelse.

Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedsassistent til Autismecenter

Ikast-Brande Kommune

Autismecenter Midtjylland, afdeling Fasanvej, er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varigt betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Centret er en spændende arbejdsplads, med en personalegruppe på 42. Grupperne er tværfagligt sammensat med bl.a. pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Der arbejdes med neuropædagogik, KRAP, Sanseintegration, Marte Meo, PECS, struktur og kommunikation.

Vi kan tilbyde:

 • Et arbejdsmiljø, hvor trivsel vægtes højt
 • Gode, fagligt velfunderede og inspirerende kolleger
 • En arbejdsplads hvor etik, respekt og anerkendelse er i højsædet
Ikast-Brande Kommune
Pædagogiske assistenter

Ikast-Brande Kommune

Da vi på Dalgasskolen opretter en ny specialklasse for børn med autisme, søger vi nye kolleger pr. 1.8.22. Vi skal have dækket en fuldtidsstilling af én eller flere personer alt efter ønsker om timetal. Stillingen kan være med timer i både skole og SFO.

Dalgasskolen er en 2-sporet skole med 335 elever fra 0.-6. årgang samt 5 specialklasser. Skolen har fokus på sociale og faglige fællesskaber samt på det udbytte, som samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan bibringe børnene. En stor velfungerende SFO er tilknyttet skolen.

Det er en fordel, hvis du

 • har erfaring med pædagogisk arbejde
 • har kendskab til at arbejde med børn med autisme
 • er struktureret, forudsigelig og tydelig
Ikast-Brande Kommune
Pædagog til Dalgasskolen

Ikast-Brande Kommune

Da vi på Dalgasskolen opretter en ny specialklasse for børn med autisme, søger vi nye kolleger pr. 1.8.22. Til en fast fuldtidsstilling søger vi en pædagog, som skal have timer i både skole og SFO.

Dalgasskolen er en 2-sporet skole med 335 elever fra 0.-6. årgang samt 5 specialklasser. Skolen har fokus på sociale og faglige fællesskaber samt på det udbytte, som samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan bibringe børnene. En stor velfungerende SFO er tilknyttet skolen.

Det er en fordel, hvis du

 • er uddannet pædagog
 • har kendskab til at arbejde med børn med autisme
 • er struktureret, forudsigelig og tydelig
Ikast-Brande Kommune
Lærer til Dalgasskolen

Ikast-Brande Kommune

Til en fast fuldtidsstilling søger vi pr. 1.8.22 en lærer, som skal have timer i både almene klasser og specialklasser.

Dalgasskolen er en to-sporet skole med 335 elever fra 0.-6. årgang samt fem specialklasser. Skolen har fokus på sociale og faglige fællesskaber, og vi arbejder seriøst med at gøre det enkelte barn så dygtig som muligt. En stor velfungerende SFO er tilknyttet skolen.

Ikast-Brande Kommune
Nattevagt til tilbud for voksne med autisme

Ikast-Brande Kommune

Autismecenter søger en nattevagt på 32 timer ugentligt gældende fra den 1.8.2022 eller hurtigst muligt derefter.

Autismecenter Midtjylland, afdeling Fasanvej er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autismespektru forstyrrelse og varigt betydeligt nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne. Botilbuddet er opdelt i 3 afdelinger, Bøge/Åbo, Kastanjebo og Skovbo.

Centret er en spændende arbejdsplads, med en personalegruppe på 40. Der arbejdes med Neuropædagogisk, KRAP, Marte Meo, PECS, struktur og kommunikation.

Der er 2 nattevagter på arbejde, med mulighed for at tilkalde en bagvagt i pressede situationer, fra et andet botilbud. Nattevagterne ligger fra 22.45 – 07.15 eller fra 23:00 – 07:00. Der arbejdes 7/7.

Ikast-Brande Kommune
Tilkaldevikar til Autismecenter

Ikast-Brande Kommune

Autismecenter Midtjylland, afdeling Fasanvej er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varigt betydeligt nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne.

Centret er en spændende arbejdsplads, med en personalegruppe på 40. Grupperne er tværfagligt sammensat med bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere. Der arbejdes med neuropædagogik, KRAP, Marte Meo, PECS, struktur og kommunikation.

Vikarvagter på centret vil ligge i tidsrummet kl. 07-23 hele året rundt. Der vil være vikarvagter der planlægges i god tid, og andre gange vil der vil tilkald ved f.eks. sygdom. Hvis det ønskes, er der også mulighed for nattevagter.

Ikast-Brande Kommune
Klinikassistent

Ikast-Brande Kommune

Tandplejen Ikast-Brande Kommune søger en fuldtidsansat klinikassistent pr. 1. august 2022.

Vi ønsker os en ny kollega med højt fagligt niveau, udadvendt personlighed, med lyst til at engagere sig i videreudvikling af arbejdspladsen både mht. det faglige og kollegiale miljø.

Vores nye klinikassistent skal gerne favne bredt og besidde gode kommunikative færdigheder og et organisatorisk overblik.

Opgaverne vil variere imellem:

 • Telefonbetjening + tilsætning af patienter
 • Assistance ved stol
 • Selvstændige sundhedssamtaler med børn og unge
 • Sterilisationsarbejde
 • Forskellige delegerede opgaver
Ikast-Brande Kommune
Ikast Østre Skole søger en engageret indskolingslærer til dansk og engelsk – gerne med idræt og/eller musik

Ikast-Brande Kommune

Har du lyst til at være en del af vores engagerede team på en skole med fokus på det mangfoldige fællesskab, hvor vi er optagede af at lave den bedste skole for alle vores elever?

Vi søger en lærer til at undervise i primært dansk og engelsk i indskolingen, og har du derudover idræt og/eller musik, er det også interessant for os. Stillingen indebærer undervisning i både almen- og baseklasser, og det er derfor vigtigt, at du også har interesse for og gerne kompetencer inden for det specialpædagogiske felt.

Ikast Østre Skole har stort fokus på en bred forståelse af læring og dannelse. Udover at have fokus på viden og færdigheder er der fokus på de personlige og sociale kompetencer samt de 21. århundredes kompetencer. Skemaet bliver i løbet af året afbrudt af projektdage, anderledes dage og en fælles skoleomfattende projektuge.