29 job matcher din søgning 29 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Miljømedarbejder til spildevandsområdet hos Teknik og Miljø – Tidsbegrænset stilling

Ikast-Brande Kommune

Har du interesse for spildevandsområdet? Kunne du tænke dig at blive en del af en spændende og udfordrende dagligdag med myndighedsarbejde og samarbejde med gode kollegaer? Så er det dig, vi mangler!

Vi har mange opgaver inden for spildevandsområdet og søger derfor endnu en medarbejder til vores spildevandsgruppe. Du vil komme til at arbejde med sagsbehandling inden for spildevand og dine arbejdsopgaver vil f.eks. blive:

 • udledningstilladelser
 • tilladelser til nedsivnings- og jordvarmeanlæg
 • administration i forbindelse med påbudssager.
Ikast-Brande Kommune
Sagsbehandlende ergoterapeut – vikariat

Ikast-Brande Kommune, Ikast

Har du lyst til at arbejde i en myndighedsfunktion og bidrage til, at borgere får en bedre dagligdag? Ved du noget om hjælpemidler og om servicelovens §112, 113 og 116? Eller vil du gerne lære området at kende? Kan du arbejde selvstændigt, og er du god til at samarbejde med mange forskellige personer og faggrupper?

Så har vi et barselsvikariat til dig, med ansættelse hurtigst muligt og til udgangen af 2022.

Arbejdsopgaver:

 • Primære opgaver er den daglige telefonvagt samt håndtere vagtopgaver i CURA.
 • Bevilling af hjælpemidler med henblik på at understøtte plejepersonales arbejdsmiljø ved pleje af borgere.
Ikast-Brande Kommune
Pædagogmedhjælper - tilkaldevikar til Vibereden

Ikast-Brande Kommune, Brande

Vi søger tilkaldevikarer til både vuggestue og børnehave.

Vi kan ikke garantere dig et fast timeantal.

Timerne varierer fra uge til uge.

Det kan være vikar ved planlagt ferie, kurser og ved sygdom.

Ikast-Brande Kommune
Familiekonsulent

Ikast-Brande Kommune, Ikast

Da to af vore trofaste kollegaer har valgt at gå på efterløn, søger Familiehuset, Ikast-Brande Kommune, erfarne familiekonsulenter til faste stillinger på 37 timer ugentligt.

Familiehuset er hovedleverandør ifht. behandlingsindsatsen på børne- og familieområdet i Ikast-Brande kommune. Vi tilbyder således en vifte af behandlingstilbud til børnefamilier i kommunen. Vi arbejder målrettet med at inddrage familierne, så indsatsen tilpasses den enkelte familie.

Som medarbejder i Familiehuset får du således mulighed for at have høj indflydelse på arbejdet med den enkelte familie.

Arbejdsopgaver

 • Du vil have behandlingsansvaret for en række familier.
 • Samtaler og aktiviteter hvor alle eller dele af familien deltager.
 • Støtte og udviklingsorienterede opgaver i familiens hjem.
Ikast-Brande Kommune
Marienlund søger medarbejdere med en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse

Ikast-Brande Kommune

Marienlund søger medarbejdere 30-32 timer ugentligt.

Marienlund er et botilbud bestående af 5 afdelinger med i alt 35 borgere. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med forskellige handicaps, der bor i egne lejede lejligheder.

Borgerne er i alderen 18-74 år, og der er stor spredning i støttebehovet. Alle vore borgere er tilknyttet dagbeskæftigelse, de fleste uden for Marienlund.

Man vil blive fast tilknyttet en afdeling, med 6-8 beboere.

Borgerne på Marienlund har forskellige støttebehov. Du skal derfor kunne trives med at yde omsorg og hjælp til borgerne med demensproblematikker, og samtidig kunne støtte yngre borgere, med forskellige diagnoser, i en struktureret hverdag, med aktiviteter i og uden for huset. En del af borgerne har behov for fysisk hjælp til personlig pleje, andre støttes verbalt ved guidning.

Ikast-Brande Kommune
Pædagogmedhjælper i vuggestuen

Ikast-Brande Kommune, Engesvang

Pædagogmedhjælper på 30 timer søges til vuggestuen i Engesvang Børnehus d. 1. december eller tidligere, hvis muligt.

Vi opnormerer til 26 børn til december og vil derfor gerne have dig med på holdet :) Udover vuggestuen er vi normeret til 130 børnehavebørn i en integreret institution, der netop er flyttet ind i et lækkert nyt byggeri beliggende i et naturskønt område.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du får en unik mulighed for at flytte ind i helt nye rammer, som du er med til at skabe. Vi vægter fællesskabet højt, men tilstræber at der er plads forskelligheder og interesser. Du vil blive en del af et kollegafællesskab med et højt fagligt niveau, hvor vi bevidst stræber efter de bedste løsninger.

Ikast-Brande Kommune
Grundforløb 2 SOSU og Hovedforløb

Ikast-Brande Kommune

”Ikast-Brande kommune – et godt sted at lære - et godt sted at være”

Vi søger løbende elever til optag på Grundforløb 2. Kan du nikke genkendende til nedenstående?:

 • Du har lyst til at lære og uddanne dig inden for SOSU-fagene
 • Du har lyst til at arbejde professionelt med mennesker og at være stolt af dit fag
 • Du har lyst til at arbejde inden for fællesskaber, og samtidig løfte en stor samfundsmæssig opgave
 • Du har lyst til at udvikle din identitet, selvstændighed og personlige kompetencer

Grundforløb 2 er forløber for Social- og sundhedshjælper- eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Ikast-Brande Kommune
Godt på vej til SOSU-elev - Kursusforløb for flersprogede

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune, et godt sted at lære - et godt sted at være!

 • Du drømmer om at arbejde med mennesker og gøre en forskel
 • Du taler, læser og forstår dansk og har et andet førstesprog
 • Du ønsker at lære SOSU-faget og arbejde med ældre mennesker

Eller kender du én som kunne være interesseret – så sig det videre!

Vi søger medarbejdere, som ønsker at arbejde med sprog og fag på et kursusforløb, for senere at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse.

Kursusforløbet er en kombination af SOSU-fag, danskundervisning og praktik.

Ikast-Brande Kommune
Ønsker du nye udfordringer og omgivelser med lavt sygefravær, og hvor personcentreret omsorg er udgangspunktet både i forhold til borgere, pårørende og kollegaer?

Ikast-Brande Kommune, Ejstrupholm

Solbakken søger social- og sundhedsassistent.

På Solbakken arbejder vi ud fra Ikast-Brande Kommunes DNA og værdier. Det betyder, at vi er arbejdsomme og entreprenante. Vi handler, hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger sammen. Vi er ukuelige og ikke bange for at lære af vores fejl. Vi samarbejder på tværs uden at skelne til titler og fagområder.

Vi arbejder ud fra den personcentrede omsorg og sætter fokus på, at beboernes trivsel er så høj som mulig. Den personcentrerede tilgang er grundlæggende både i forhold til beboere, pårørende og kollegaer.

Solbakken er et pleje- og aktivitetscenter med 30 lejligheder fordelt på 3 gange.

Ikast-Brande Kommune
Hjemmeplejen Nord søger sosu-assistent/sosu-hjælper til ny arbejdsgang

Ikast-Brande Kommune

Vi er i gang med at lave kompetenceplaner i dagvagt og aftenvagt med helhedspleje hos nye borgere og i tæt samarbejde med sygeplejen.

Nye borgere opstartes på kompetenceplanen, hvor medarbejderen er ansvarlig for at udarbejde mål i samspil med borgeren. Når medarbejderen vurderer, at forløbet er koordineret og stabilt, overleverer medarbejderen borgeren til rette kollega.

Jobbet indebærer:

 • At varetage helhedspleje/opgaver for nye borgere i deres eget hjem
 • At varetage akutte opgaver for både hjemmeplejen og sygeplejen
 • At være sparringspartner mellem sygeplejen og hjemmeplejen
 • At være faglig sparring for dine kollegaer
Ikast-Brande Kommune
Sundhedsfagligt personale søges til Engparken

Ikast-Brande Kommune

Har du lyst til at blive en del af et team, hvor trivsel og arbejdsglæde er i fokus, så har vi på Engparken ledige stillinger i blandede vagter.

På Engparken er vi godt i gang med en organisationsændring, som du kommer til at have medindflydelse på og skal være med til at fastholde, da vi løbende justerer og tilretter efter opgaver og behov. Vi er en organisation i evig bevægelse og arbejder for nuværende med projektet ”Den gode arbejdsplads" og et projekt om ”Fuld tid”

Vi forventer:

 • at du kan arbejde selvstændig inden for eget kompetenceområde/ønsker at blive kompetenceudviklet
 • at du kan arbejde målrettet og struktureret, og er god til at håndtere forandringer
 • at du er opsøgende, engageret og har fokus på egen udvikling
Ikast-Brande Kommune
GENOPSLAG: Personlig assistent og udviklingskonsulent for direktøren for Teknik og Stabe

Ikast-Brande Kommune

Er du skarp og energisk og har lyst til at arbejde tæt på og sammen med topledelsen i en offentlig organisation, så er her en mulighed for at blive personlig assistent for teknik- og stabsdirektøren i Ikast-Brande Kommune.

Den personlige assistent skal varetage opgaver som spænder vidt. Fra deltagelse i den almindelige daglige forberedelse af møder m.v. til sammen med direktøren at finde veje til implementering og forankring af vigtige, politiske aftaler, herunder Vision 2018-2025, budgetforliget og andre centrale handleplaner m.v.

Den ideelle kandidat evner at skifte mellem helikopterperspektiv og handlingsmode i en travl hverdag. For at kunne honorere dette kræves nogle års erfaring i et lignende job i en kommune eller anden offentlig virksomhed.

Ikast-Brande Kommune
Uddannelsesvejleder til grundskolen

Ikast-Brande Kommune

Til vejledningsindsatsen i grundskolen søges en vejleder til ansættelse i Unge og Uddannelse, under Arbejdsmarkedsafdelingens i Ikast-Brande Kommune. Vores mission er at alle borgere, der kan, skal i uddannelse eller job.

Du vil få rollen som uddannelsesvejleder i forhold til grundskoler. Vi forventer, at du er en kompetent uddannelsesvejleder, der kan sikre en solid og uddannelsesrettet indsats over for de unge.

Lidt om dine arbejdsopgaver:

 • grundskolevejledning med særlig vægt på de ikke-uddannelsesparate elever i grundskolens 8.-9. klasse og deres forældre
 • kollektiv vejledning (klassevis) i 7.-9. årgang
 • vejledning af 15-17-årige, der endnu ikke er i uddannelse
 • deltagelse i tværfaglige møder omkring de unge, fx i familierådgivningen og på uddannelsesinstitutioner
Ikast-Brande Kommune
Socialpsykiatrisk center nord: pædagog eller sundhedsfagligt personale

Ikast-Brande Kommune

Vi søger to medarbejder til 3 års tidsbegrænset stillinger grundet et udviklingsprojekt som nuværende medarbejder skal i gang med

Vil du arbejde indenfor socialpsykiatrien, kan du arbejde selvstændig og har lyst til at arbejde recoveryorienteret er du måske den vi søger til udviklings- og læringscenteret i Socialpsykiatrisk Center Nord, der leverer støtte til borgere med en psykiatrisk lidelse eller sårbarhed.

Arbejdsopgaver:

 • Støtte og vejledning til borgere med henblik på at udvikle/styrke/bevare selvstændighed og mestring af hverdagslivet og forebyggende i forhold til indlæggelser. Støtten gives: som gruppeforløb, elektronisk, i centeret eller i borgerens eget hjem.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter
 • Deltager i til stadighed at udvikle teamet og Centeret
 • Køre gruppeforløb med borgerne
Hjemmearbejdsplads
Gem
Ikast-Brande Kommune
Dagplejere søges

Ikast-Brande Kommune

Har du et ønske om at arbejde med de mindste børn, og har du et ønske om en selvstændig hverdag, hvor du selv står for at planlægge dagen – så er her drømmejobbet.

Du har lyst til at åbne dit hjem for fire små børn 0-2,9 år og deres familier. Du har lyst til at skabe den trygge og nære relation til børnene og samtidig indgå i en professionel og fagligt stærk dagpleje.

Du får et arbejdsliv, som kan passe godt til hele din familie - har du barn under 2,9 år, kan barnet indgå i din dagpleje, og du får mulighed for udeliv, fællesskaber og arbejdsglæde.

Som dagplejer arbejder du 48 timer om ugen, og derfor får du 7 afspadseringsdage om året og yderligere 2 dages afspadsering for deltagelse i aftenmøder samt overenskomstmæssig ferie.

Ikast-Brande Kommune
GENOPSLAG - Afløser til rehabiliteringscenter

Ikast-Brande Kommune, Engesvang

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på vores Rehabiliteringscenter der ligger i Engesvang, hvor borgere med midlertidig brug for personlig pleje, sygepleje og genoptræning kommer i kortere eller længere perioder.

Vi er et hus med flere faggrupper, der arbejder godt sammen, om at skabe de bedste rammer for borgerne, i den periode de er hos os. Vi har borger med mange forskellige sygdomme og udfordringer, så et sted hvor dine faglige og omsorgsmæssige færdigheder kan udvikle sig.

Så har du lyst til at deltage i arbejdsfællesskabet på vores Rehabiliteringscenteret, vil vi meget gerne høre fra dig.

Ikast-Brande Kommune
Barselsvikariat for køkkenleder i Engesvang Børnehus

Ikast-Brande Kommune

Vi søger en vikar for vores ansvarlige i køkkenet til vores kostordning. Er du interesseret og tænker, at det kunne være dig, så læs endelig videre :)

I vores nybyggede daginstitution Engesvang Børnehus søger vi en imødekommende og fagligt kompetent køkkenchef, der drømmer om at lave mad til ca. 140 sultne børnehave- og vuggestuebørn.

Arbejdsopgaver:

 • fuld forplejning til alle børn fra formiddag til eftermiddag
 • koldt/varmt frokostmåltid og enkelte gange madpakker til en gruppe børn, der skal på tur
 • at være medskaber til, at måltiderne fungerer som en pædagogisk aktivitet
Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedshjælper til barselsvikariat søges

Ikast-Brande Kommune

Plejecenter Rolighedsparken søger en social- og sundhedshjælper til et barselsvikariat i aftenvagten.

Vil du være med til at give vores ældre en skøn hverdag med omsorg, kærlighed og latter? Og er du uddannet social- og sundhedshjælper eller har lignende kvalifikationer? Så er der dig vi leder efter.

Rolighedsparken er et plejecenter beliggende i hjertet af Ikast, og rummer 52 plejeboliger. Vi har fokus på det gode hverdagsliv hvor vi skaber trygge rammer tilegnet den enkelte beboer ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg.

Ikast-Brande Kommune
Tilkaldevikar/afløsere til Rolighedsparken

Ikast-Brande Kommune

Vil du være med til at give vores ældre en skøn hverdag med omsorg, kærlighed og latter? Så er der dig vi søger.

Vi søger afløsere til at hjælpe os i ferier og weekender, og tilkaldevikar til hverdagene. En kombination af hverdag og weekend er naturligvis også muligt.

Rolighedsparken er et plejecenter beliggende i hjertet af Ikast, og rummer 52 plejeboliger. Vi har fokus på det gode hverdagsliv hvor vi skaber trygge rammer tilegnet den enkelte beboer.

Efter oplæring vil du være med til at hjælpe vores beboere med personlig pleje, at spise, forflytte sig m.m. Derudover er det et aktiv sted og du vil være med til aktiviteter sammen med beboerne.

Ikast-Brande Kommune
Vi mangler dig!

Ikast-Brande Kommune, Klovborg

Du er uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller har en anden relevant uddannelse, og du vil gerne indgå i et tværfagligt fællesskab. Østervang søger aftenvagtskollega pr. 1. januar 2022 eller snarest muligt.

Østervang er et plejecenter med plads til 28 borgere fordelt på 2 afdelinger med 14 boliger i hver. Den ene afdeling er for borgere, som har en demenssygdom og derfor har behov for de demensvenlige rammer, som afdelingen er indrettet med.

Vi arbejder ud fra den personcentrerede omsorg og sætter fokus på, at borgerens trivsel er så høj som mulig. Den personcentrerede tilgang er vores grundlæggende udgangspunkt både i forhold til borgere, pårørende og kollegaer.