29 jobannoncer matcher din søgning 29 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune

Projektmedarbejder til lavbundsprojekter og andre klimaopgaver

Ikast

Er du god til at finde løsninger sammen med borgere, kollegaer og andre myndigheder? Vil du gøre en forskel for klimaet? Så er stillingen som projektmedarbejder i Ikast-Brande Kommune måske noget for dig!

Vi søger nemlig en dygtig kollega til at styrke vores indsats for at udtage lavbundsjorde. Det er et vigtigt led i at føre vores klimaplan ud i livet.

Du vil sammen med kollegaer skulle gennemføre projekter om udtagning af lavbundsjord. Du vil være involveret i hele processen fra den indledende kortlægning og prioritering af egnede projekter i kommunen, til projektet er gennemført.

Ikast-Brande Kommune

Socialrådgiver-rusmiddelkonsulent til Substitutionsafdelingen i Center for rusmiddelbehandling

Ikast

Center for Rusmiddelbehandling (CFR) rummer flere tilbud. Det drejer sig om behandlingstilbud til borgere med problematisk brug af stoffer eller alkohol eller afhængighedsproblematikker relateret til stoffer eller alkohol, Værestedet Oasen - åbent værested efter servicelovens § 104, BRUS der leverer ydelser til børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelbrug, det opsøgende team og Substitutionsafdelingen, som leverer medicinsk og socialfaglig behandling, som du vil blive en del af.

Du får et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, løbende supervision, samt erfarne og dygtige kollegaer, der vil støtte dig.

Ikast-Brande Kommune

Leder af Hjemmeplejen Syd

Brande

Vil du være med til at lede og udvikle en forandring i Hjemmepleje og Sygepleje i Ikast-Brande Kommune, så er det måske dig, vi mangler?

Vi kan tilbyde et spændende lederjob, hvor du har mulighed for at præge fremtidens hjemme- og sygepleje i samarbejde med lederkollegaer, medarbejdere og tværfaglige samarbejdspartnere.

Hjemmepleje- og sygepleje er én organisatorisk enhed, og som leder af Hjemmeplejen Syd vil du blive en del af en ledelsesgruppe på otte ledere. Vi prioriterer tæt samarbejde omkring ledelsesopgaven med udgangspunkt i kommunens værdier; dialog, tillid og ansvarlighed.

Ikast-Brande Kommune

Center for Job, Aktivitet og Uddannelse søger pædagog

Ikast

”Vi viser vej og sprænger rammen for at give borgerne de bedste betingelser for udvikling og læring” – kan du se dig selv arbejde ud fra dette pejlemærke, så kan det være dig vi søger som pædagog på Garland ved Center for Job, Aktivitet og Uddannelse i Ikast-Brande Kommune.

Garland tilbyder beskæftigelse og afklaring for borgere der er visiteret i en § 103 og for arbejdsmarkedsborgere der er henvist af arbejdsmarkedsafdelingen.

Du har et grundlæggende kendskab til KRAP og/eller Neuro-pædagogik og kan sætte det i spil og bruge det som afsæt til en professionel tilgang i dit arbejde med borgerne.

Ikast-Brande Kommune

Dagplejer søges i Nørre Snede og Klovborg

Klovborg og Nørre Snede

Ikast-Brande Kommunes dagpleje søger dagplejere med arbejde i eget hjem i Nørre Snede og Klovborg.

Du starter med 2 børn og får først 4 når du er klar. Du kan selv planlægge din hverdag. De fleste dage er det dig, der beslutter, hvordan dagen skal se ud: skal I på tur, i haven, hygge indenfor, bage boller? Du beslutter ud fra hvad børnene er klar til den enkelte dag.

I vores dagpleje vægter vi efteruddannelse højt. Du tilbydes et introforløb, grunduddannelse og efteruddannelse rettet mod dagplejefaget.

Ikast-Brande Kommune

Nørre Snede Skole søger en specialpædagog til vores 0. klasse og SFO

Nørre Snede

Vi søger en dygtig, relationsstærk og engageret pædagog, der brænder for at skabe de bedste læringsmiljøer for vores børn med særlige behov.

Du ser det som en fordel, at du kan indgå i barnets hele dag, hvor du kan være med til at skabe den gode overgang fra skole til SFO.

I enkelte timer skal du kunne varetage den understøttende undervisning alene, ligesom du skal kunne støtte eleverne fagligt. Samtidig er det essentielt, at du er selvstændig, er anerkendende og vigtigst af alt – har en ressourcefokuseret tilgang.

Vi er en skole, der lægger vægt på stærke fællesskaber og anerkender betydningen af, at læring foregår i relationer.

Ikast-Brande Kommune

Lærer med specialpædagogiske kompetencer, gerne med matematik og engelsk

Nørre Snede

Skolens motto er; ”Vi ser hinanden”, og det går igen i hele den måde, vi tænker skole på. Vi er nysgerrige på egen og hinandens praksis, vi er anerkendende i vores tilgang til børnene og hinanden, og for os er fællesskab og trivsel helt centralt for et godt skoleliv.

Ser du også udviklingspotentialet hos ALLE elever, og har du lyst til at indgå i et bredt, ligeværdigt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale på en skole i udvikling, så er Nørre Snede Skole også for dig.

Ikast-Brande Kommune

Spændende stilling som spildevandsmedarbejder tilbydes hos Teknik og Miljø

Ikast

Kunne du tænke dig at blive en del af en interessant og udfordrende dagligdag med myndighedsarbejde og samarbejde med gode kollegaer?

Da vi er en lille faggruppe i en lille kommune har du stor mulighed for at være med til at præge opgaveløsningen og få indflydelse på egne og gruppens opgaver samt organiseringen heraf.

Dine arbejdsopgaver vil f.eks. kunne omfatte:

  • udarbejdelse af tilladelser til nedsivning af regnvand, vejvand m.m.
  • separatkloakering
  • spildevandsplanlægning
Ikast-Brande Kommune

SSH til aftenvagtteam, Hjemmeplejen Syd - Brande

Brande

Du vil indgå i en aftenvagtgruppe, der er robuste med mange års samlet erfaring. Gruppen er kendetegnet ved, at der er en god tone, humor og en høj grad af selvstændighed.

Vi arbejder som udgangspunkt 5-2 og i den stilling vi søger til, arbejder man fast mandag og tirsdag samt hver anden weekend, med mulighed for ekstravagter. Ansættelsesbrøk vil lyde på 30-32 timer/ugen.

Har du andre ønsker end ovenstående, så snakker vi om det. Der er også mulighed for at kombinere aftenvagter og dagvagter, afløsning i nattevagt osv.

Ikast-Brande Kommune

Gode kollegaer søger ny legekammerat på Lægdsgård

Ikast

Det er ikke tit det sker, men nu er det en realitet - vi mangler en ny legekammerat i vores fantastiske fællesskab. Vi er ude det meste af dagen, også når solen skinner – derfor SKAL du brænde for udeliv. Du må gerne være en nysgerrig og eksperimenterende ”naturnørd” med fokus på relationer og faglighed.

På Lægdsgård er der 62 børn og omkring 15 voksne. Vi bor på en gammel gård i udkanten af det sydlige Ikast, hvor vi har 5 tdr. land og dyrehold. Vi prioriterer det meste af vores pædagogiske tid i uderummet, hvor vi bl.a. har køkkenhave, kælkebakke, søer, skovture og shelters, og har desuden musik og teater som en stor del af vores hverdag.

Ikast-Brande Kommune

Ergoterapeut søges til barselsvikariat på Marienlund

Ikast

Vi er i lykkelige omstændigheder med flere af vores dygtige medarbejdere, og derfor søger Marienlund ergoterapeut 32 t/ugl. i blandede vagter dag/aften.

Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op efter og dermed svingende aktivitetsniveau.

Vi tilbyder bl.a. relevant oplæring i dine arbejdsopgaver.

Ikast-Brande Kommune

Sosu-assistent søges til barselsvikariat på Marienlund

Ikast

Barselsvikariat – Vi er i lykkelige omstændigheder med flere af vores dygtige medarbejdere, og derfor søger Marienlund social og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut 32 t/ugl. I blandede vagter dag/aften.

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op efter og dermed svingende aktivitetsniveau.

Vi tilbyder relevant oplæring i dine arbejdsopgaver, introduktion til medicinhåndtering og dokumentation samt oplæring i de enkelte borgere.

Ikast-Brande Kommune

Pædagog søges til barselsvikariat på Marienlund

Ikast

Barselsvikariat – Vi er i lykkelige omstændigheder med flere af vores dygtige medarbejdere, og derfor søger Marienlund social- og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut 32 t/ugl. i blandede vagter dag/aften.

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op efter og dermed svingende aktivitetsniveau.

På Marienlund har vi fokus på kerneopgaven, som er defineret ved, at medarbejdernes opgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.

Ikast-Brande Kommune

Daghjem Brande og Engparken søger social og sundhedsassistenter

Brande

Velkommen til Daghjem Brande og Engparken som social og sundhedsassistent.

Indrykket:
Ikast-Brande Kommune

Assisterende Teamleder

Nørre Snede

Assisterende Teamleder til Skovhuset 37 timer ugentligt.

Indrykket:
Ikast-Brande Kommune

Gør en forskel som akutsygeplejerske

Ikast

Akutteamet har fået flere opgaver og har brug for dig der gerne vil bidrage til den faglige udvikling og det gode arbejdsfællesskab.

Indrykket:
Ikast-Brande Kommune

Plejecenter Østervang i Klovborg mangler dig som afløser

Klovborg

Vil du være med til at give vores beboere en skøn hverdag med masser af omsorg, og god og kærlig pleje, så er det dig vi søger.

Indrykket:
Ikast-Brande Kommune

Tandlæge

Ikast

Er du den nye tandlæge i vores fantastisk dejlige og velfungerende team?

Indrykket:
Ikast-Brande Kommune

Pædagoger (eller andre relevante fagpersoner) søges til botilbuddet Bellisbo i Nr. Snede (barselsvikariater)

Nørre Snede

Vi søger 2 faguddannede medarbejdere (pædagoger, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter), der...

Indrykket:

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV