38 job matcher din søgning 38 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Pædagog søges til Marienlund

Ikast-Brande Kommune

Marienlund søger en pædagog på 32 t/ugl. I blandede vagter dag/aften.

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op til 70 år, og dermed svingende aktivitetsniveau.

Borgerne på Marienlund har behov for hjælp til personlig pleje i forskellig grad og som medarbejder på Marienlund vil det være din opgave, at varetage forskellige pædagogiske opgaver såsom:

 • Sikre forudsigelighed og tryghed i dagligdagen for borgerne.
 • Arbejde med selvbestemmelse ud fra den enkelte borgers udviklingstrin.
 • Arbejde med udviklingsmål.
 • Støtte borgeren i deres sociale liv, samt deltage til forskellige aktiviteter.
Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedsassistent søges til Marienlund

Ikast-Brande Kommune

Marienlund søger en social- og sundhedsassistent på 32 t/ugl. I blandede vagter dag/aften.

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op til 70 år, og dermed svingende aktivitetsniveau.

Borgerne på Marienlund har behov for hjælp til personlig pleje i forskellig grad og som medarbejder på Marienlund vil det være din opgave, at varetage forskellige pædagogiske opgaver såsom:

 • Sikre forudsigelighed og tryghed i dagligdagen for borgerne.
 • Arbejde med selvbestemmelse ud fra den enkelte borgers udviklingstrin.
 • Støtte borgeren i at udvikle sit potentiale.
Gem
Ikast-Brande Kommune
Sommerferieafløsere til dagvagt og/eller aftenvagt til hele Ikast-Brande Kommune - Hjemmeplejen

Ikast-Brande Kommune

Sommeren står for døren og vores medarbejdere afholder ferie, men borgerne har stadig brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere.

Vi søger sommerferieafløsere til dagvagt og/eller aftenvagt til hele Ikast-Brande Kommune, på både fast timetal såvel som tilkaldevagter. Hjemmeplejen er delt op i område Syd og Nord. Syd møder ind på Brandlundparken i Brande, og Nord møder ind på Frisenborgparken i Ikast.

Vi arbejder i mindre selvstyrende teams og du får grundig og individuel oplæring, der sikrer, at du er tryg ved at arbejde selvstændigt. Du vil altid kunne ringe til en kollega og få sparring og vejledning, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for hjælp.

Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedsassistent - Østervang i Klovborg

Ikast-Brande Kommune

Social- og sundhedsassistent med uddannelse som praktikvejleder eller interesse for at tage uddannelsen søges til Østervang i Klovborg.

Stillingen er en fast stilling i dagvagt på 34 op til 37 timer. Om du vil arbejde hver 2. eller hver 3. weekend, er op til dig.

I tilfælde af sygdom eller ferier kan der blive tale om ganske få planlagte aftenvagter.

Medarbejdergruppen på Østervang er bredt sammensat i forhold til både alder, anciennitet og kompetencer. Du vil blive tilknyttet en mentor, der sørger for, at din oplæring er i orden, og som vil hjælpe dig med at blive en del af Østervang.

Ikast-Brande Kommune
Socialpsykiatrisk Center Syd søger nattevagt til et barselsvikariat

Ikast-Brande Kommune

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Du skal arbejde 7 nattevagter i træk og efterfølgende have 7 dage fri. Arbejdstiden er kl. 23-7.30. Der er 2 vågne nattevagter – i alt et nattevagtsteam på 4.

Barselsvikariatet er foreløbig frem til den 13. juni 2023, men med mulighed for forlængelse.

Socialpsykiatrisk Center Syd er et tilbud til psykisk sårbare borgere i alderen 18 år og opefter, som har behov for socialpsykiatrisk støtte og vejledning.

Vi kan tilbyde:

 • en organisation, hvor beboeren / brugeren er i centrum, og der arbejdes ud fra en recoveryorienteret tilgang.
 • et sted hvor personalet inddrages aktivt i at være med til at præge fremtiden og skabe udvikling, og har stor handlefrihed under ansvar.
Gem
Ikast-Brande Kommune
Skolekonsulent

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Vi mangler en skolekonsulent, som vil være en del af skoleskoleafdelingens team.

Som skolekonsulent er du med til at understøtte ledelsesgruppen, udviklingsprojekter, den daglige drift og andre tværgående indsatser med insisterende sparring, processtøtte og facilitering.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • Support og rådgivning til skoleafdelingen og skoleledere i den daglige drift
 • Opdatering på lovgivning, bekendtgørelser, overenskomster, vejledninger m.v. og stå for relevant videreformidling af disse
 • Understøtte skoleafdelingens dialog med skolerne og andre samarbejdspartnere
Ikast-Brande Kommune
Pædagoger til Svaneparkens Børnehus – vuggestuen

Ikast-Brande Kommune

Skal du være med til at forme vores helt nye vuggestue? 1. august starter vi en ny afdeling op med plads til 15 børn i alderen 7 mdr. til 3 år. Vi søger bl.a. to pædagoger på 33 timer.

Vi søger to pædagoger, der vil være med til at skabe en tryg og udviklende hverdag for vores børn. Du skal være parat til at udfordre og udvikle dig sammen med dine nye kollegaer, og du skal evne at tilføje institutionen engagement og inspiration. Vi tror på, at vi er hinandens forudsætninger – hvor vores forskellighed som menneske og fagperson bidrager til en robust helhed for vores arbejdsfællesskab.

Ikast-Brande Kommune
Gæstedagplejer-vikarer med arbejdssted i Engesvang

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

At være gæstedagplejer er et job, hvor du i samarbejde med andre gæstedagplejere passer børn fra dagplejere, der bor i enten Engesvang eller Bording, som midlertidigt er fraværende. Børnene er vant til at gå i dagpleje og er mellem ti måneder og tre år.

Åbningstiderne ligger mellem 6.15 – 17.00 , men du skal max arbejde 37 timer om ugen, så vi laver vagter, der dækker åbningstiderne.

Børnene spiser, leger og sover, mens de er i dagpleje, så du skal have lyst til at være med til at yde omsorg for de små og lyst til at skabe en god hverdag for dem, mens deres egen dagplejer er fraværende.

Ikast-Brande Kommune
Bøgildlund i Ikast mangler afløsere

Ikast-Brande Kommune

Bøgildlund er et plejecenter med 24 plejeboliger, fordelt på 2 afdelinger og et daghjem. Vi søger fortrinsvis afløserhjælp i aftenvagter mandag til fredag og weekender både dag og aften. Vi mangler også sommerferieafløsere både i plejeboligerne og i daghjemmet.

På Bøgildlund kan vi tilbyde:

 • flotte fysiske rammer og et respektfuldt arbejdsfællesskab.
 • medbestemmelse i arbejdet.
 • en god introduktion med faste medarbejdere.

Som afløser er du vores livslinje og dermed uundværlig for os, og det kræver derfor, at du er mødestabil og pligtopfyldende.

Ikast-Brande Kommune
Tilkaldevikar til Autismecenter

Ikast-Brande Kommune

Autismecenter Midtjylland, afdeling Fasanvej, er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varig betydeligt nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne.

Vikarvagter på centret vil ligge i tidsrummet 7-23 hele året rundt. Der vil være vikarvagter, der planlægges i god tid, og andre gange vil der være tilkald ved f.eks. sygdom. Hvis det ønskes, er der også mulighed for nattevagter.

Vi tilbyder et arbejde med udvikling og udfordringer og med både faglige og personlige udviklingsmuligheder

Ikast-Brande Kommune
Teamleder i Engesvang Børnehus

Ikast-Brande Kommune

Er du vores nye teamleder?

Engesvang Børnehus søger en ny, fagligt stærk teamleder med sans for at motivere og vejlede både børn og voksne. En teamleder, der brænder for 0-6-års-området, og som vægter nærvær, handlekraft, fællesskab og tryghed højt.

Vi har et stærkt fællesskab og værdsætter, at der er plads til forskellighed. Vi møder hinanden med ægte interesse og har blik for det enkelte menneske samt gruppen som helhed. 

Der er mulighed for rundvisning efter aftale.

Ikast-Brande Kommune
Center for Udviklingshandicap Syd søger sommerferievikarer

Ikast-Brande Kommune

Har du hjertet på rette sted og lyst til at være med til at give borgerne en tryg hverdag og skabe de bedste rammer for livskvalitet og et arbejde med mening – så læs videre.

Vi er et kombineret bo-, aktivitets- og aflastningstilbud. Generelt for borgerne på Center for Udviklingshandicap Syd er, at de har betydelige funktionsnedsættelser både hvad angår deres kognitive og fysiske formåen.

Vi kan bruge vikarer, som kan arbejde på alle tider af døgnet eller faste tider på døgnet. Der er vagter om dagen, aftenen, natten, weekender, ferie og helligdage. Der er mulighed for fast sommerferieplan, hvis dette ønskes. Faste timer hvis du ønsker det. Eller fleksible arbejdstider/dage hvis du ønsker dette.

Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedsassistent med lyst til fokus på faglig udvikling

Ikast-Brande Kommune

Er du social- og sundhedsassistent med en robust faglig bagage – og mod på at udvikle endnu mere på denne, men også videregive din viden videre til kollegaer, så skal du læse videre her. Med øget borgertilgang og implementering af selvstyrende teams, søger vi assistenter. Vi søger både til dagvagt eller aftenvagt.

Du får en arbejdsplads, som er nytænkende og afprøver nye muligheder af i forsøget på at skabe en helt ny måde at drive sygepleje og hjemmepleje på i Ikast-Brande Kommune. Vi har fokus på faglig udvikling af medarbejderne, så vi sammen står stærkest til at hjælpe de borgere som får hjemmepleje.

Ikast-Brande Kommune
Sagsbehandler til Borgerservice

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for at arbejde med lovgivning, jonglere med tal, mennesker og administrative opgaver, så læs endelig videre. 

Da en af vores kollegaer nu vil nyde sit otium, søger vi en ny kollega.

Som medarbejder i Borgerservice skal du træffe afgørelser ud fra lovgivning, lave afstemninger og nyde at tale med mange forskellige mennesker hver dag. Du skal kort sagt i samarbejde med borger og kollegaer sikre den rette vejledning og afgørelse.

Dit job består bl.a. af disse arbejdsopgaver:

 • Borgerbetjening, herunder bistå borger i brugen af selvbetjeningsløsninger
 • Sagsbehandling og afgørelser fx på pas- og kørekortområdet
 • Afstemninger af bl.a. kasse
Gem
Mercuri Urval
Nysgerrig og videbegærlig dagtilbudschef

Mercuri Urval søger for Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune leder efter sin nye dagtilbudschef. Ved du en masse om 0-6-års-området, orienterer du dig løbende i nyeste forskning, og formår du med hjertet forrest at lede en organisation med ca. 500 medarbejdere om det fælles mål at sikre størst mulig trivsel for Ikast-Brandes Kommunes børn? Så er rollen som dagtilbudschef måske noget for dig?

Som dagtilbudschef i Ikast-Brande Kommune skal du være en inspirerende, faglig dygtig og samlende personaleleder. Du skal kunne lede gennem andre, og det forventes, at du lægger dig i selen for at bibeholde kommunens ry for at være pædagogisk nytænkende med rod i nyeste forskning. Man er stolt af de allerede opnåede resultater, så det er vigtigt, at man kan stikke en finger i jorden og fornemme kulturen og værdierne, inden man sætter nye skibe i søen.

Mercuri Urval
Ikast-Brande Kommune
Pædagogmedhjælper til vuggestuen Lysholt

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for pædagogik inden for 0-3-års-området, og formår du at skabe gode og spændende læringsmiljøer for alle børn?

Vi forventer, at du

 • Arbejder efter institutionens pædagogiske målsætninger og værdier. 
 • Indgår i planlægningen af pædagogiske tiltag, kommer med ideer til konkrete aktiviteter. 
 • Drager omsorg for det enkelte barn, så barnet får en god, lærerig, udfordrende og sjov dag. 

Vi kan tilbyde et job i en institution, hvor gensidig respekt og en anerkendende tilgang kendetegner os og med mulighed for at sætte præg på den fremtidige udvikling af vores børnehave i helt nybyggede rammer.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog til børnehaven Lysholt

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for pædagogik indenfor 3-6 års området, og formår du at skabe gode og spændende læringsmiljøer for alle børn – så er det dig vi mangler.

Vi er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by, hvor vi har almene børn i alderen 0-6 år. Ud over det, har vi visiterede børn i alderen 0-6 år. Børnene har forskellige vidtgående funktionsnedsættelser og nogle indenfor autisme-spekteret.

For 2½ år siden åbnede vi et specialskoletilbud for de visiterede børn. Skoletilbuddet i Børneby Øster er et stærkt specialiseret skoletilbud for elever, der har brug for at være i et mindre, roligt, skærmet og forudsigeligt læringsmiljø med rolige voksne helt tæt på.

Ikast-Brande Kommune
Pædagoger til Vuggestuen Lysholt

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for pædagogik inden for 0-3 års-området, og formår du at skabe gode og spændende læringsmiljøer for alle børn? Så er det dig, vi mangler.

Vi søger pædagoger på 35 timer fra 1. juli til vores almene vuggestue på Lysholt.

Vi er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by, hvor vi har almene børn i alderen 0-6 år. Ud over det har vi visiterede børn i alderen 0-6 år. Børnene har forskellige vidtgående funktionsnedsættelser og nogle inden for autisme-spekteret.

Ikast-Brande Kommune
Vores dygtige kollega ønsker videreuddannelse, hvorfor vi mangler dig!

Ikast-Brande Kommune, Klovborg

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så mangler vi dig som dagvagtkollega på Østervang i Klovborg

Stillingen er på 34 timer, men kan øges op til 37 timer hvis du ønsker dette.

Østervang er et plejecenter med plads til 28 beboere fordelt på 2 afdelinger med 14 boliger i hver. Begge afdelinger er for borgere, som har en demenssygdom i moderat til svær grad, og derfor har behov for de demensvenlige rammer, som afdelingerne er indrettet med.

Du vil blive tilknyttet en mentor, der sørger for, at din oplæring er i orden, og som vil hjælpe dig med at blive en del af Østervang.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog til barselsvikariat i vuggestuegruppe

Ikast-Brande Kommune

Troldeungerne i Børnehuset Villavej mangler fra den 24. april 2023 eller hurtigst muligt derefter en uddannet pædagog til et barselsvikariat på 30 timer pr. uge. Troldeungerne er en vuggestuegruppe med 12 børn i alderen 0-3 år.

Potentiale Profilen er en vigtig del af vores hverdag og pædagogik. Potentiale Profilen er en faglig og skræddersyet indsats og opkvalificering af personalet, som gennem et struktureret forløb medvirker til, at den nyeste viden om de bedste udviklingsbetingelser for børn kommer i spil.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV