11 job matcher din søgning 11 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 11 af 11 resultater.
Ikast-Brande Kommune
Pædagog

Ikast-Brande Kommune, Engesvang

Engesvang Børnehus er netop flyttet ind i nyt byggeri, som vi glæder os til at omsætte til et fantastisk børnemiljø sammen med dig.

I Engesvang Børnehus er det vores mål at udvikle en børnekultur med et højt pædagogisk indhold med særlig fokus på børneperspektivet og natur. Det er vores mål at have glade og harmoniske børn, der hviler i sig selv.

Vi arbejder på at skabe et trygt børnemiljø med en åben og anerkendende kommunikation mellem børn, personale og forældre. Vi ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads med et motiveret og kompetent personale, der kontinuerligt udvikler sig både fagligt og menneskeligt.

Ikast-Brande KommuneVikar omsorgsmedhjælper/pædagog til bofællesskaber på Skovbjergparken

Ikast-Brande Kommune, Ikast

En stor del af det arbejde, vores borgere har brug for, handler om, at du kan støtte, guide og hjælpe med dagligdagsopgaver i hjemmet. Det er vigtigt, at du har mod på at indgå i et samarbejde med borgerne og skabe en relation til dem.

I arbejdet hos os vil du blive udfordret, da vores borgere har forskellige ressourcer og funktionsniveau. Du skal have gjort dig tanker om, hvordan du vil have det med at arbejde med borgere, som har brug for hjælp til dagligdagens hygiejne gøremål.

Praktisk erfaring er altid et plus på din ansøgning, men ingen forudsætning. Vi giver dig som nyansat et relevant antal ”føl-vagter”. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet et fast personale på vagterne.

Ikast-Brande Kommune
Tilkaldevikar

Ikast-Brande Kommune

Bøgehusene i Ikast søger tilkalde- og sommerferievikarer.

Bøgehusene er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varigt betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Botilbuddet er opdelt i 3 afdelinger, Bøgebo/Åbo, Kastanjebo og Skovbo.

Bøgehusene er en spændende arbejdsplads, med en personalegruppe på 40. Grupperne er tværfagligt sammensat med bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere.

Der arbejdes med neuropædagogik, KRAP, Marte Meo, PECS, struktur og kommunikation.

Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedsassistentelever

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune søger social- og sundhedsassistentelever pr. 01. maj 2021

Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med mange forskelligartede opgaver inden for bl.a. omsorg, rehabilitering og grundlæggende sygepleje.

Uddannelsen som assistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Herning, og praktikperioderne foregår fortrinsvis i kommunen, hvor man er ansat og på Hospitalsenheden Vest.

Ikast-Brande Kommune
Dagplejer i Bording

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunale dagpleje søger dagplejere med arbejde i eget hjem i BORDING. Gerne med erfaring, eller stærk lyst til at arbejde med småbørnspædagogik.

Hos os kommer kerneopgaven før alt andet; vi arbejder for børns udvikling, trivsel, læring og dannelse, ligesom det er afgørende at for os at se børneperspektivet i alle situationer. Vi er ICDP*-baseret dagpleje, og udvikler bl.a. vores praksis gennem refleksion og faglig sparring.

Du vil få tilsyn og blive understøttet af Dagplejekonsulenter, som giver sparring, supervision og samtidig er din faglige leder.

Ikast-Brande Kommune
Kontraktstyrer til samlet driftsudbud for veje, stier og grønne områder inkl. sportsanlæg samt vintertjeneste

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande kommune udbyder for første gang hovedparten af driftsopgaverne inden for veje, stier og grønne områder inkl. sportsanlæg samt vintertjeneste i en samlet kontrakt. Kontraktstart er april 2022.

Vi søger en kontraktstyrer til at sikre det gode samarbejde med leverandøren. Du skal være skarp til kontrakt- og økonomistyring og have erfaring med driftsopgaverne.

Frem til kontraktunderskrivelse er din opgave at deltage i at fastlægge den endelige organisering og sætte rammerne for det fremtidige samarbejde med den kommende leverandør. Du deltager i kvalitetssikring og justering af igangværende registreringer og udbudsmateriale.

Ikast-Brande Kommune
Projektleder til udbud af vejdrift

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune søger en erfaren og engageret kollega, som kan indgå aktivt i opgaveløsningen inden for drift af veje.

I år gennemfører vi for første gang udbud med hovedparten af driftsopgaverne inden for veje, stier og grønne områder inkl. sportsanlæg samt vintertjeneste i en samlet kontrakt med kontraktstart april 2022. Hidtil har opgaven være løst af vores egen Entreprenørafdeling.

Vi søger en projektleder til bestillerfunktionen inden for drift af veje og vintertjeneste, som kan bidrage til den igangværende proces og være med til at sætte rammen for, hvordan driften af veje skal udvikle sig i Ikast-Brande Kommune. Du vil få et tæt samarbejde med den kommende kontraktstyrer for hele kontrakten.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog søges til enkeltmandsprojekt

Ikast-Brande Kommune

Bøgehusene er et af Ikast-Brande Kommunes bo- og aktivitetstilbud for 15 voksne mennesker med autisme og varigt betydeligt nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne. Botilbuddet er opdelt i 3 afdelinger, Bøgebo/Åbo, Kastanjebo og Skovbo.

På afdelingen Skovbo bor der en ung borger der fungerer, i et skærmet enhedstilbud, dog er borgeren tilknyttet ekstern aktivitetstilbud i dagtimerne.

For den unge borger er struktur, forudsigelighed og genkendelighed nøgleord. Derfor arbejdes der målrettet med Pix, forudsigelighed, struktur, krap og neuropædagogik. I det pædagogiske arbejde med den unge borger, er det vigtig at du som person er god til at aflæse og arbejde ud fra borgernes udviklingsniveau.

Ikast-Brande Kommune
Hjemmeplejen Nord søger kollegaer

Ikast-Brande Kommune

Vil du være med til at skabe en god hverdag for dig og vores borgere, så er det lige dig vi mangler. Hjemmeplejen Nord søger nye kollegaer til dagvagter, aftenvagter og blandede vagter. Timetal taler vi om, men gerne 37 timer.

I Hjemmeplejen Nord yder vi visiteret hjælp til borgere i Ikast, Bording og Engesvang. Vi arbejder målrettet med rehabilitering og personcentreret omsorg hos vores borgere. Vi har fokus på at udvikle vores faglighed og kompetencer for at højne medarbejderne. Vi er ca. 85 faglige, engagerede og loyale medarbejdere i Hjemmeplejen Nord.

Vi søger kollegaer som

  • er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • kan arbejde selvstændigt og målrettet i borgernes eget hjem og derved sikre helhedsplejen
  • er engageret og ser muligheder frem for begrænsninger
Ikast-Brande Kommune
Sundhedsfagligt personale søges til Engparken i Brande

Ikast-Brande Kommune

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så har vi på Engparken ledige stillinger i dagvagt på 30-37 timer/uge.

Engparken er et plejecenter beliggende i hjertet af Brande, og rummer 45 plejeboliger. Vi arbejder ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg, hvor fokus er på det gode hverdagsliv. Vi skaber trygge rammer tilegnet den enkelte beboer og arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, så beboerne kan forblive aktive.

Vi tilbyder dig blandt andet:

  • et job, hvor du får mulighed for at vise, hvad du kan med din faglighed både i handling og med refleksion
  • en arbejdsplads, hvor humor og teamwork er med til at løfte i en travl hverdag med komplekse opgaver
  • et job på en arbejdsplads i god udvikling
Ikast-Brande Kommune
GENOPSLAG – Tværgående hygiejnekonsulent

Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande Kommune har vi HEDEKRAFT. Det vil sige, vi får idéer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed.

Vi søger derfor en hygiejnekonsulent, som kan være med til at udbrede og sikre kommunens hygiejnestrategi og understøtte etableringen af hygiejneorganisationen.

Vi har brug for en kollega, som kan lide at arbejde i en tværgående organisation, og som kan gå foran samtidig med, at du har gode inddragende egenskaber. Du skal holde dig opdateret på den nyeste viden og have gode egenskaber i både skriftlig og mundtlig formidling.

Som hygiejnekonsulent i Ikast-Brande Kommune kan du forvente:

  • At træde ind i en spændende nyoprettet stilling, hvor du får mulighed for at udvikle og implementere en tværgående hygiejneorganisation for hele Ikast-Brande Kommune
  • Høj grad af indflydelse og ansvar på opgavevaretagelse og planlægning