Jobannonce: Fuldmægtige til sagsbehandling

Gem
Kystdirektoratet
Fuldmægtige til sagsbehandling

Kystdirektoratet, Lemvig

Vil du være med til at passe på vores smukke danske kyststrækninger?

De primære opgaver er varetagelse af Kystdirektoratets myndighedsopgaver i kystzonen, herunder sagsbehandling af sager om dispensationer for strandbeskyttelseslinjen samt klitfredning i naturbeskyttelsesloven.

Du bliver en del af vores dygtige sagsbehandlerteam inden for Kystzoneforvaltning. Opgaverne løser vi i samarbejde og gennem sparring mellem medarbejderne på fagområdet. Afhængigt af dine kompetencer vil du også komme til at indgå i andre opgaver og medvirke ved udvikling og optimering af sagsbehandlingen.

Kystdirektoratet