Jobannonce: Uddannelsesleder EUX

Elgaard Mancom
Uddannelsesleder EUX

Elgaard Mancom søger for Learnmark Horsens

EUX’en kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Derfor foregår EUX’en på Learnmark Horsens i flere faglige miljøer. De gymnasiale fag foregår på Learnmark Gymnasium mens fagene på erhvervsuddannelsen finder sted på hhv. Learnmark Tech og Bygholms Landbrugsskole.

Dit primære ledelsesfokus knytter sig til gymnasiedelen af uddannelsen og du deltager i ledelsesmøder på Learnmark Gymnasium, hvor du indgår i uddannelsesledergruppen. Men du får også opgaver, der knytter sig til den erhvervsfaglige del. EUX uddannelseslederen er ikke nærmeste personaleleder.

Strategiimplementering, udvikling og den overordnede planlægning af forløbene finder sted i samarbejde med EUX-chefen og den øvrige ledelse, mens ansvaret for elevaktiviteter; opstart, studieture, eksamener, projektforløb og den daglige undervisning ligger hos dig som uddannelsesleder.

Elgaard Mancom