Job ad: FGU Lolland-Falster søger en almenlærer i matematik til skolen i Nakskov

Save
S/I FGU Lolland-Falster FGU Lolland-Falster søger en almenlærer i matematik til skolen i Nakskov

S/I FGU Lolland-Falster

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.

Vi har brug for en underviser, der kan varetage undervisning i matematik og føre elever, der forventes at afslutte undervisningen med prøver på G-E-D-niveau (svarende til 9. og 10. klasse), til prøve.

På FGU Lolland-Falster arbejder vi med at:

  • støtte eleverne i deres personlige, sociale og faglige udvikling
  • styrke elevernes selvstændighed
  • understøtte elevernes evne til at træde ind i inkluderende fællesskaber