Jobannonce: Medarbejder til vandløbsteamet

Gem
Esbjerg Kommune
Medarbejder til vandløbsteamet

Esbjerg Kommune

Vi søger en ny kollega, som kan stå i spidsen for at revidere de eksisterende vandløbsregulativer for kommunens ca. 850 km offentlige vandløb – herunder de store vandløbssystemer for Ribe Å, Sneum Å og Kongeåen. En revision af regulativerne vil give et nyere og mere ensartet administrationsgrundlag for kommunens vandløb.

Der er allerede udarbejdet en række retningslinjer og bærende principper for regulativrevisionen. Skabeloner for de forskellige regulativtyper udarbejdes i samarbejde med dine kolleger og en tilknyttet rådgiver, som også bidrager ved inddragelse af interessentgruppe og lodsejere.

Udover regulativrevision omfatter vandløbsteamets arbejdsområde myndighedsopgaver, vandløbsdrift og vandløbsprojekter.