Jobannonce: Skarp og visionær funktionsleder til enheden for Cirkulær Økonomi og Affald

Gem
Miljøstyrelsen
Skarp og visionær funktionsleder til enheden for Cirkulær Økonomi og Affald

Miljøstyrelsen, Odense

Enheden Cirkulær Økonomi og Affald arbejder med udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion med at understøtte virksomheder, det offentlige og borgeres omstilling til en mere cirkulær økonomi, der kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra det danske forbrug.

Som funktionsleder indgår du i enhedens ledelse sammen med enhedens kontorchefer og dine funktionsleder-kolleger. Du vil skulle bidrage til tilrettelæggelse af enhedens arbejde generelt. Du vil få en særlig rolle med den overordnede faglige og administrative ledelse af vores arbejde på tekstilområdet herunder et tekstilprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd, facilitering af et nationalt tekstilaffaldspartnerskab samt sektorsamarbejdet på tekstilområdet.

Endvidere vil du skulle varetage den faglige ledelse og opbygning af et af vores nye fokusområder, der omhandler genbrug og affaldsforebyggelse.

Miljøstyrelsen