17 job matcher din søgning 17 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens enheden Erhverv udvider aktiviteterne og søger flere dygtige marinbiologer

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du være med til at sikre, at aktiviteter på havet sker på en miljømæssig forsvarlig måde? Så er det måske dig vi søger! Vi skal passe godt på vores havmiljø. Derfor gælder det om at finde den rette balance mellem et godt havmiljø, erhvervets interesser og behovet for menneskelige aktiviteter. Det er en spændende opgave, som der er stigende fokus på. Derfor udvider vi vores aktiviteter og søger flere dygtige marinbiologer.

Afhængig af dine kompetencer og erfaring kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:

 • Udarbejde tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havet.
 • Udarbejde tilladelser til klapning af havbundssediment.
 • Føre tilsyn med at vilkårene i tilladelser overholdes.

Opgaven med sagsbehandling af ansøgninger er en helt central opgave af stor betydning for driften af havne og sejllads eller for bygge- og anlægsaktiviteten i DK.

Miljøstyrelsen Brænder du for en bæredygtig fremtid, og har du interesse for at arbejde med grønne indkøb og produktpolitik, så er det måske dig vi søger

Miljøstyrelsen, Odense

Har du lyst til at være en del af et stærkt fagligt miljø, hvor vi arbejder for et mere bæredygtigt forbrug og mere bæredygtige produkter? Vil du understøtte primært kommuner og andre offentlige organisationer, men også private aktører i at gøre deres indkøb grønne til gavn for klima, natur og miljø? Har du lyst til at indgå i et fagligt fællesskab med kollegerne i Miljøstyrelsens mange faglige enheder? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i teamet for grøn teknologi og grønne produkter!

Stillingen omfatter primært opgaver relateret til grønne indkøb, herunder sekretariatsbetjening af ”Partnerskab for offentlige grønne indkøb”, udvikling af nye indkøbsmål/-krav, samarbejde med eksterne partnere samt formidling af viden både ved oplæg og på skrift.

Miljøstyrelsen Ambitiøs og dygtig akademisk kandidat til en spændende generaliststilling

Miljøstyrelsen, Odense

Er du ambitiøs og en dygtig akademisk kandidat, og vil du være med til at sikre vandmiljøets tilstand i forhold til miljøfarlige stoffer og spildevand, så har vi en rigtig spændende generaliststilling til dig i vores fantastiske team i Miljøstyrelsens enhed.

Vi har fået mulighed for at sætte turbo på udvikling af viden på området for miljøfarlige stoffer i vandmiljøet, og vi vil rigtig gerne have hjælp til at sikre igangsættelse af udviklingsprojekter sammen med universiteter og konsulenter, formidling af vores viden til det politiske niveau og faglig understøttelse af miljøministerens strategi for miljøfarlige stoffer.

Du vil skulle bistå teamet ved igangsættelse af og opfølgning på de mange faglige projekter, herunder også understøtte økonomistyring, rapportering til departementet og sikring af samarbejdet med interessenter i følgegrupper.

Miljøstyrelsen Affaldsfaglig medarbejder til at fremme cirkulær økonomi og den grønne omstilling

Miljøstyrelsen, Odense

Enheden Cirkulær Økonomi og Affald arbejder med udgangspunkt i FNs verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion med at understøtte virksomheder, det offentlige og borgeres omstilling til en mere cirkulær økonomi, der kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra den danske affaldsproduktion.

Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver:

 • Bidrage med teknisk faglig viden til implementeringen af initiativer inden for bygge- og anlægsområdet i Handlingsplanen for Cirkulær Økonomi, eksempelvis til initiativ 111 Fastlæggelse af nationale grænseværdier for problematiske stoffer i beton og tegl.
 • Besvare henvendelser fra borgere, virksomheder og kommuner vedr. regler på bygge- og anlægsaffaldsområdet.
 • Levere tekniske faglige bidrag til vores departement inden for bygge- og anlægsaffalds-området.
Miljøstyrelsen Sagsbehandlere

Miljøstyrelsen, Aarhus og Slagelse

Brænder du for at arbejde med miljøvurdering, tilsyn og godkendelse af virksomheder og grønne omstillingsprojekter? Og vil du være med til at sikre en tidssvarende miljøregulering, som understøtter, at virksomhederne tager hensyn til miljø og naboer, samtidig med at de har muligheder for vækst?
Så søg én af stillingerne, som sagsbehandler i Miljøstyrelsens enhed Virksomheder i Aarhus og Slagelse.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet, og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Vi har særligt brug for medarbejdere, der har faglige kompetencer inden for miljøvurdering (VVM) eller miljøsagsbehandling.

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen søger medarbejdere til grundvandskortlægning efter budgetudvidelse

Miljøstyrelsen, Aalborg

Rent og urenset drikkevand, som kommer direkte fra undergrunden og ud i hanerne, er en unik dansk ressource. Søger du et meningsfyldt job, hvor du med din faglighed kan være med til at skabe tryghed om det danske grundvand? Så er grundvandskortlægningen muligvis det rette sted for dig.

Du er geolog, ingeniør eller har en anden naturvidenskabelig kandidatuddannelse med viden inden for fagdiscipliner, som relaterer sig til grundvandskortlægning.

Kan du bidrage fagligt inden for et eller flere af følgende punkter, er Grundvandskortlægningen noget for dig:

 • Hydrologisk modellering.
 • Geologisk modellering.
 • Grundvandskemisk tolkning.
Miljøstyrelsen 3 studentermedhjælpere til Miljøstyrelsen (Arter og Naturbeskyttelse)

Miljøstyrelsen, Odense

Har du lyst til at arbejde med jagt- og vildtforvaltning, offentlig administration og GIS, udvikling af Danmarks fælles artsdatabase eller med samarbejde med universiteter? Så søg en af stillingerne som studentermedhjælper i Arter og Naturbeskyttelse i Miljøstyrelsen.

Arter og Naturbeskyttelse søger nu tre nye studentermedhjælpere til hhv. jagt- og vildtforvaltning, arter.dk og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Vi tilbyder:

 • Indblik i de mangeartede sager og opgaver på Miljøstyrelsens område.
 • Indblik i den daglige drift af en større offentlig myndighed.
 • Samarbejde på tværs af funktioner og fagprofiler.
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger og en rar og uformel atmosfære.
Miljøstyrelsen Har du lyst til at være med til at udvikle fremtidens miljøtilsynsmodel?

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du være den miljøfaglige garant bag ved vores miljøtilsynsmodel? Har du flair for data og lyst til at indgå i udviklingen af fremtidens tilsynsindsats? Vil du være en del af en spændende styrelse og et stærkt lille team? Så er du måske den, vi leder efter.

Denne stilling er placeret i det team, som har ansvaret for udvikling af vores miljøtilsynsmodel for både industrivirksomheder og husdyrbrug. Foruden dig er teamet bemandet med yderligere to miljøfaglige kolleger, en jurist og en funktionsleder. Der er derfor tale om et lille, stærkt og agilt team, hvor der er mulighed for at tage del i opgaveløsningen fra start til slut. Aktuelt har vi store ambitioner for udvikling af vores tilsynsmodel i en mere datadrevet retning, hvor ny teknologi anvendes til optimering af det mest effektfulde og effektive tilsyn.

Miljøstyrelsen Kemiker til Miljøstyrelsens enhed for Pesticider & Biocider i Center for sikker Kemi (barselsvikariat)

Miljøstyrelsen, Odense

Pesticider og Biocider (P&B) arbejder for at beskytte miljø og sundhed gennem regulering af pesticid-, biocid- og genteknologiområdet.

Miljøstyrelsens enhed Pesticider og Biocider søger en kemiker, miljøkemiker eller lignende til vurdering af biocidprodukters og aktivstoffers fysiske og kemiske egenskaber, herunder kommentering af vurderinger fra andre EU-lande og kommunikation med ansøgere og myndigheder i EU.

Du skal i samarbejde med dine sundheds- og miljøfaglige kollegaer i enheden vurdere de indkomne ansøgninger og vurderinger fra andre EU-lande og deltage i faglige EU-møder. Der er tale om en 1-årig stilling.

Miljøstyrelsen To specialister til klimatilpasning – et område med stort politisk fokus

Miljøstyrelsen, Odense

Har du lyst til at være med til at forbedre klimatilpasningen landet over? Vil du være med til at understøtte en koordineret og effektiv indsats mod konsekvenser af bl.a. øgede regnmængder og stigende grundvandsspejl?

Har du erfaring med implementering og formidling af klimatilpasning fra en kommune, forsyning eller privat virksomhed og kendskab til lovgivning, data og planlægning?

Du bliver bl.a. involveret i den løbende formidling og videreudvikling af den fællesoffentlige portal Klimatilpasning.dk. Du vil også blive involveret i videnopbygning, udvikling og projektstyring med fokus på data, metoder og værktøjer til planlægning og håndtering af klimatilpasning. Derudover kan du forvente at skulle bidrage til udarbejdelse af beslutningsoplæg til styrelsens initiativer samt at medvirke til vurdering af fællesoffentlige klimatilpasningsinitiativer.

Miljøstyrelsen Erfaren kontormedarbejder søges til Miljøstyrelsens Digitaliseringsenhed

Miljøstyrelsen, Odense

Brænder du for ESDH-systemer og digitaliseringsprojekter? Trives du i samarbejde mellem digitalisering og faglige behov? Vil du gerne hjælpe og undervise dine kolleger? Så læs videre her.

Du skal indgå i vores F2-team, som er i gang med en gennemgribende digitalisering af styrelsens faglige sagsgange baseret på systemet F2. Du skal bistå projektlederne med undervisning i F2, understøtte overgang fra projekt til drift, og gennem kvalitetssikring medvirke til at sikre en høj standard i Miljøstyrelsens faglige dokumentation.

I tæt samarbejde med kollegaer i F2-teamet vil dine opgaver primært være at:

 • Supportere dine kollegaer i Miljøstyrelsen i daglig brug af systemet F2.
 • Undervise/oplære (nye) kolleger i brugen af F2.
 • Udarbejde vejledningsmateriale i brugen af F2.
Miljøstyrelsen Alsidig biolog – med fokus på den terrestriske natur

Miljøstyrelsen, Herning

Interesserer du dig for noget af Danmarks bedste natur? Har du erfaring med data om Danmarks terrestriske natur? Og har du samtidig erfaring med Natura 2000 planlægningen i DK?

Vi søger en medarbejder til Miljøstyrelsens enhed i Herning. Vi arbejder primært med overvågning af naturens tilstand, hvor registreringer af naturtyper og arter bidrager til forvaltningsindsatser i N2000 områder, og vores overvågning af vandløb, søer, de kystnære farvande og grundvand er grundlaget for implementering af EU’s vandrammedirektiv.

Vi søger en kollega, der favner bredt inden for overvågning af natur og vandmiljø, samt formår at sætte data ind i en forvaltningsmæssig kontekst.

Miljøstyrelsen Administrativ medarbejder til sekretariatet for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Miljøstyrelsen, Odense

Har du lyst til at være en del af et stærkt fagligt miljø, hvor vi støtter de virksomheder, som vil investere i fremtidens miljøteknologiske løsninger? Har du lyst til at indgå i et fagligt fællesskab med kollegerne i Miljøstyrelsens mange faglige enheder? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i teamet for grøn teknologi og grønne produkter!

Vi søger en administrativ kollega, der primært skal understøtte vores administration af projekter eks. i forbindelse med sagsbehandling af nye og igangværende projekter, hvorfor det er en fordel, hvis du har flair for projektbudgetter og -regnskaber, og du har erfaring med at arbejde med administrative systemer. Stillingen vil ligeledes indeholde andre opgaver som vedligeholdelse af hjemmeside og div. ad-hoc opgaver.

AC-medarbejder til spændende tværgående opgave med styrket affaldstilsyn og affaldsdata
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet.
Miljøstyrelsen, Odense C
Jobcenter
Indrykket:
Miljøstyrelsen søger jurist i vandforsyning
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet.
Miljøstyrelsen, Odense C
Jobcenter
Indrykket:
Studentermedhjælper til Miljøstyrelsens direktionssekretariat
Vil du være med til at understøtte Miljøstyrelsens direktion i tæt samarbejde med styrelsens enheder?
Miljøstyrelsen, Odense C
Jobcenter
Indrykket:
Studentermedhjælper til digital kommunikation i Miljøstyrelsen
Brænder du for digital kommunikation?
Miljøstyrelsen, Odense C
Jobcenter
Indrykket: