16 job matcher din søgning 16 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen Sjælland søger medarbejder til spildevandsopgaver

Miljøstyrelsen, Nykøbing F

Vil du gøre en målrettet og konkret indsats for vandmiljøet? Har du erfaring med tilsynsopgaver eller blot inden for spildevandsområdet? Kender du til sagsbehandling i henhold til Miljøbeskyttelsesloven?

Miljøstyrelsen fører tilsyn med Spildevandsforsyningsselskabernes udledninger, fra renseanlæg og regnbetingede udløb.

Du vil få en central rolle i vores spildevandsteam, og du får, i samarbejde med kolleger, ansvaret for at håndtere henvendelser om driftsforstyrrelser, uheld og klager med tilhørende sagsbehandling. Det er et vigtigt sagsområde, som er styret af aftalte procedurer, og hvor der er et stærkt fagligt fællesskab på tværs af landet.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Brænder du for at være med til at sikre miljøansvarlig produktion og grøn omstilling?

Miljøstyrelsen, Slagelse eller Odense

Vil du være den miljøfaglige garant i myndighedsbehandlingen af eksempelvis offshore industri, kemisk industri, Power to X m.m.? Har du flair for sagsbehandling og lyst til at arbejde med tilsyn, godkendelse og miljøvurdering af virksomheder? Ønsker du at bidrage til Miljøstyrelsens arbejde med FN's 12. verdensmål: At sikre ansvarligt forbrug og produktion? 
Og vil du være en del af en spændende styrelse og et fagligt stærkt miljø?

Arbejdsopgaverne spænder vidt, og der er mange udviklingsmuligheder.

Der er tale om én fast stilling og én midlertidig stilling frem til udgangen af 2023.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen mangler skarp jurist

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du gerne prøve at arbejde med flere forskellige områder inden for miljøjuraen? Så er du måske vores barselsvikar, hvor du efterfølgende har mulighed for at rokere videre i Miljøstyrelsen.

Du vil i dit første år i Miljøstyrelsen komme til at arbejde med biocidområdet og indesluttet anvendelse af genmodificerede organismer, og her få mulighed for at både arbejde med EU-jura og national lovgivning. Sammen med vores dygtige teknikere skal du finde gode, konstruktive løsninger på konkrete problemer som opstår under sagsbehandlingen i vores godkendelsesordninger, og hjælpe med at afdække det juridiske grundlag ved nye problemstillinger.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
MST Fyn søger funktionsleder

Miljøstyrelsen, Faaborg

Har du lyst til faglig ledelse, og har du ambitioner om at udvikle dig ledelsesmæssigt? Har du tilmed, det der skal til for at understøtte en fortsat god trivsel og et højt fagligt niveau i vores enhed?

Vi løser opgaver i relation til overvågning af vandmiljøet og naturen. Vi har en særlig rolle i koordineringen af den landsdækkende vandplanlægning på det marine område og på søområdet.

Som funktionsleder vil du indgå i den faglige ledelse af enheden, og din rolle vil være at sikre det faglige overblik og bistå kolleger med opgavevaretagelsen.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Data Scientist med erfaring inden for softwareudvikling til en projektansættelse i digitaliseringsenheden

Miljøstyrelsen, Odense

Brænder du for programmering, datadrevne løsninger og har du lyst til at arbejde med at øge kvalitetssikringen af miljødata? Har du mod på at tilrettelægge, udvikle og transformere data på en Azure Cloud i et agilt leveranceteam?

Du kommer til at udvikle i en række Azure Cloud services, herunder Azure Databricks, samt etablere stabile integrationer til flere fagsystemer. Udviklingsarbejdet vil have særligt fokus på implementering af test-rutiner til at sikre en høj kodekvalitet.

Vi fokuserer på at løse opgaver sammen og lære af hinanden, og du skal derfor være åben for at lære nyt og naturligt dele din viden og erfaringer med dine kollegaer.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Ny kollega til spildevandsområdet

Miljøstyrelsen, Randers

Har du indsigt i spildevandsområdet samt gode tekniske og kommunikative evner?

Du skal indgå i et team af teknikere og akademiske medarbejdere, der arbejder med spildevand. Teamet varetager opgaver i Miljøstyrelsens Fagdatacenter for Punktkilder, der har ansvaret for at samle data om udledning af næringssalte m.v. fra punktkilder som renseanlæg, industri, regnvandsudløb m.v. Der er et betydeligt data- og beregningsarbejde i opgaverne.

En central del af dine opgaver vil også være at udføre tilsyn på renseanlæg og ved regnvandsbetingede udløb i Midt-, Øst og Nordjylland.

Desuden vil der indgå opgaver med faglig rådgivning inden for området både internt i ministeriet og eksternt til samarbejdspartnere.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Vil du arbejde for fremtidens grønne produktpolitik?

Miljøstyrelsen, Odense

Så kom med på holdet i Miljøstyrelsen, hvor vi mangler en AC-medarbejder til enheden Erhverv (barselsvikariat).

Vi søger en kollega, der via sin viden om de miljømæssige aspekter ved udvikling af produkter kan bidrage med miljøfagligt input til EU’s produktpolitik.

Du vil indgå i et team med ca. seks kollegaer og vil både varetage opgaver selvstændigt såvel som i samarbejde med kolleger. Dine opgaver vil fokusere på at vurdere produktspecifikke miljøkrav under Ecodesigndirektivet og den kommende Ecodesignforordning.

Vi har en flad struktur med kort vej mellem ledelse og medarbejdere. Omgangstonen er uformel og præget af både humor og respekt.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
"Grøn" jurist søges!

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du være med til at understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at skabe et grønnere samfund? Er du interesseret i at udarbejde og fortolke komplekse nationale og internationale regler og love inden for miljøområdet? Er du skarp til forvaltningsret, god til at løse og rådgive om juridiske problemstillinger, og motiveres du af at arbejde på områder med stor politisk bevågenhed?

En spændende stilling med mening og gode muligheder for faglig udvikling: En stilling for dig, som bl.a. brænder for at levere god og nyttig vejledning, der bidrager til, at den grønne omstilling får bedre odds for at lykkes: et område ad gangen.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Studentermedhjælper med GIS-kompetencer søges til fredningsteamet

Miljøstyrelsen, Odense

Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste.

Vi har brug for en student, der bl.a. kan hjælpe os med følgende:

  • Elektronisk registrering og arkivering af fredningssager og søgning i databaser.
  • Sortering og journalisering af nogle af vore indkommende henvendelser.
  • Opdatering af digitale kortoplysninger om fredninger i GIS-system.
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Studentermedhjælper til Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense

Miljøstyrelsen søger en naturfaglig studentermedhjælper til understøttelse af vores tilskudsordninger. Du vil komme til at arbejde i enheden Tilskud, som bl.a. administrerer en lang række tilskudsordninger inden for klima, vandmiljø, vandløb og natur.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte en bred vifte af administrative opgaver, der bidrager til at sikre Danmarks miljø og natur, samt videreudvikling og kvalitetssikring af enhedens arbejdsprocesser, IT-løsninger og GIS-data.

Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder inden for en stor statslig forvaltning.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Vi søger indkøbskoordinatorer til Miljøstyrelsens centrale indkøb

Miljøstyrelsen, Odense

Sekretariat for Indkøb er et nyt team i Økonomi & Service, hvilket betyder, at afdelingen er under opbygning og forventes fuldt integreret i Miljøstyrelsens stabsfunktion medio 2024.

Pt. består sekretariatet af 3 medarbejdere, der beskæftiger sig med centraliseret indkøb, herunder indkøb af tjenesteydelser og varer, samt compliance, kontraktstyring og opfølgning på forbrug og økonomi. Området er under udvikling, og vi bliver flere kolleger i den kommende tid.

Vi tilbyder to spændende stillinger med mulighed for at veksle mellem at løse konkrete driftsopgaver og bidrage til udviklingen af arbejdsgange mv.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Jurastuderende til CITES teamet i Landskab og Skov

Miljøstyrelsen, Odense

I Landskab og Skov arbejder vi med mange spændende forvaltningsopgaver vedr. handel med truede dyr, miljøvurdering (VVM), skovlov, fredning, bæredygtig træproduktion, landskab og meget andet. Har du lyst til at bidrage til håndteringen af sager om overtrædelse af CITES-reglerne og andre juridiske og administrative opgaver på disse spændende områder?

Du vil blive tilknyttet CITES-teamet, der består af 2 faste medarbejdere, 1 funktionsleder samt 4 universitetsstuderende. Du vil primært skulle arbejde med forvaltningen af Washingtonkonventionen/CITES, der har til formål at beskytte truede vilde dyre- og plantearter ved at regulere og kontrollere den internationale handel med de arter, der er opført på konventionens lister.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Studerende med interesse for natur til kontrol af bæredygtig og lovlig handel med træ, dyr og planter

Miljøstyrelsen, Odense

I Landskab og Skov arbejder vi med mange spændende forvaltningsopgaver vedr. handel med truede dyr, miljøvurdering (VVM), skovlov, fredning, bæredygtig træproduktion, landskab og meget andet.

Har du lyst til at bidrage til sagsbehandlingen af ansøgninger om handel med truede dyr og andre administrative og biologfaglige opgaver på disse spændende områder?

Du vil primært skulle arbejde med forvaltningen af Washingtonkonventionen/CITES, der har til formål at beskytte truede vilde dyre- og plantearter ved at regulere og kontrollere den internationale handel med de arter, der er opført på konventionens lister.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Sagsbehandler søges til spændende opgaver inden for Cirkulær Økonomi & Affald

Miljøstyrelsen, Odense

Vores enhed, Cirkulær Økonomi & Affald, varetager opgaver i forbindelse med affaldshåndtering, affaldsforebyggelse og regulering på jordforureningsområdet. Enheden arbejder pt. bl.a. med at udvikle og understøtte den cirkulære økonomi – både nationalt og på EU-plan. Vi arbejder også med sager om import og eksport af affald, producentansvarsordninger, genanvendelse og forebyggelse af affald samt affaldsdata.

Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver
Virksomheder som ønsker at importere eller eksportere affald, skal ansøge herom hos Miljøstyrelsen. Din vigtigste opgave bliver at behandle disse ansøgninger om import og eksport af affald samt besvare henvendelser fra danske og udenlandske myndigheder og virksomheder.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Stærk projektleder, der har erfaring med store digitaliseringsprojekter

Miljøstyrelsen, Odense

Brænder du for digitalisering og forandringsprojekter? Vil du være med til at skabe resultater i en styrelse med digital transformation?

Vi søger en projektleder til at varetage en række digitaliseringsprojekter i Miljøstyrelsen, som bl.a. kan omhandle opbygning af eksisterende system på nyere platform, digitalisering af arbejdsgange, systemudvikling og -implementering og koordineringsopgaver på tværs af styrelsen. Projekterne er typisk projekter med høj bevågenhed fra interessenter og løber over en årrække. 

Vi tilbyder et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i en styrelse med en ambitiøs digitaliseringsstrategi og med engagerede kollegaer med udfordrende opgaver og faglig udvikling.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Juridisk special- eller chefkonsulent med forvaltningsret som hjertebarn

Miljøstyrelsen, Odense

Er du jurist med forvaltningsretslig erfaring? Finder du arbejdet i en politisk styret organisation spændende? Og har du mod på arbejde i et felt med stor bevågenhed?

Vi søger en dygtig og erfaren jurist, der kan varetage opgaver inden for import og eksport af affald. Virksomheder, som ønsker at importere eller eksportere affald, skal ansøge herom hos Miljøstyrelsen.

Import og eksport af affald har stor interesse fra omverdenen, så en vigtig del af dine opgaver bliver også at lave notater til det politiske system og kvalitetssikre behandlingen af aktindsigts-anmodninger.

Vi er en pendlervenlig arbejdsplads med flextid og mulighed for hjemmearbejde.

Miljøstyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV