14 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

14 jobannoncer

Gem
Miljøstyrelsen

Dygtig kollega søges til naturovervågning i Miljøstyrelsen Midtjylland

Herning

Vil du være med til at overvåge naturens tilstand i Midtjylland? Har du gode kompetencer til at artsbestemme fauna og flora, og holder du af udendørs og selvstændigt feltarbejde?

Så kan du få mulighed for at bruge dine kompetencer i Miljøstyrelsens enhed i Midtjylland, hvor vi er med til at sikre datagrundlaget for at kunne vurdere naturens tilstand regionalt og nationalt.

Vi tilbyder masser af spændende god natur, spændende opgaver både ude og inde, gode muligheder for fleksibilitet, samt en rigtig god arbejdsplads med dygtige, uhøjtidelige kollegaer.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Midtjylland søger sejladskyndig medarbejder til overvågning af fjord og hav

Herning

Kan du sejle en båd, har du forstand på prøvetagning og ved du noget om livet i fjord og hav? Og vil du være med til at gennemføre statens overvågningsprogram på fjord og hav?

Du vil blive tilknyttet Miljøstyrelsens enhed i Herning, der i henhold til det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA) bl.a. arbejder med overvågning af naturens tilstand i Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og den kystnære del af Vesterhavet. Du vil blive en del af et team på 4 i en velfungerende enhed med ca. 34 dygtige, uhøjtidelige kolleger og god trivsel.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Mere end en sagsbehandler – Måske Miljøstyrelsen mangler lige netop dig!

Slagelse eller Odense C

Vil du være med til at sikre effektiv myndighedsbehandling af virksomhedsprojekter og bidrage til grøn omstilling og en ansvarlig produktion? Ønsker du at arbejde i et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder i en spændende styrelse?

Du skal bl.a. arbejde med:

  • Miljøgodkendelser af virksomhedsprojekter inden for f.eks. medicinalindustrien og affaldsdeponierne. Afhængig af din profil kan også andre brancheområder være en mulighed.
  • Revurdering af miljøgodkendelser og implementering af nye EU-miljøkrav.

Vi prioriterer det sociale og fællesskabet højt, alt fra en snak over kaffen til sociale arrangementer fordelt ud over året og mulighed for deltagelse i fælles træningsaktiviteter.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Sundhedsfaglig AC-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed for Pesticider i Center for sikker Kemi (midlertidig stilling i 3 år)

Odense C

Brænder du for at udføre sundhedsfaglig risikovurdering af kemiske stoffer? Har du samtidig flair for struktur og forvaltning, og trives med skarpe deadlines?

Dine opgaver bliver vurdering af ansøgte produkters sundhedsmæssige effekter. Du skal på baggrund af en ansøgning fra en virksomhed vurdere produkternes iboende egenskaber, foretage en sundhedsmæssig klassificering og en risikovurdering for de specifikke anvendelser samt fastsætte risikobegrænsninger, der bidrager til en sikker anvendelse.

Du trives med mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre kræve fordybelse og analytisk sans. Miljøstyrelsen er en pendlervenlig arbejdsplads med flextid og mulighed for hjemmearbejde.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Nordjylland søger funktionsleder med bred viden inden for grundvandsområdet

Aalborg Øst

Har du lyst til faglig ledelse inden for særligt grundvandsovervågning, samt ambitioner om at udvikle dig ledelsesmæssigt? Kan du samarbejde bredt og understøtte god trivsel og et højt fagligt niveau i vores enhed?

Du vil blive en del af et landsdækkende hold, der har ansvaret for at gennemføre det nationale overvågningsprogram (NOVANA). Formålet med overvågningen er at indsamle viden om miljø- og naturtilstanden til dokumentation af effekterne af den eksisterende miljøindsats samt danne grundlag for den fremtidige miljøforvaltning. Området er omfattende, har stor politisk og mediemæssig opmærksomhed og er samtidig fagligt udfordrende.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Studentermedhjælpere til Kemikalier & Biocider

Odense C

Vi kan tilbyde et spændende studiejob, som giver indblik i Miljøstyrelsens administrative arbejde og i de faglige og juridiske aspekter af arbejdet med godkendelse af biocider. Jobbet består især af forskellige administrative opgaver samt små faglige screeningsopgaver.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med mening: En stilling for dig, der brænder for at arbejde med sikker anvendelse af kemikalier. Vi har fokus på at gøre en forskel for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, med en god forvaltning for borgere og virksomheder.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Jurist i Miljøstyrelsen på havområdet

Odense C

Har du lyst til at arbejde med udfordringer for vores havmiljø? Bliver du motiveret af at arbejde med et komplekst område, som i høj grad er reguleret gennem international og EU ret?

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. I havteamet arbejder vi med at sikre et sundt og bæredygtigt havmiljø i Danmark.

Din opgave som jurist i havteamet vil blive at finde juridisk robuste løsninger i komplicerede sager og vejlede herom.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

AC’er med interesse for handel med truede dyr og planter

Odense C

Du vil skulle arbejde med forvaltningen af Washingtonkonventionen/CITES, der har til formål at beskytte truede vilde dyre- og plantearter ved at regulere og kontrollere den internationale handel med de arter, der er opført på konventionens lister.

Du vil få et spændende og afvekslende job og en til tider travl hverdag i et engageret og samarbejdsorienteret team, hvor vi har fokus på at løfte i flok og lære af hinanden.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

To inspektører til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i Slagelse søges – en til kontrol på PFAS-området og en til kontrol på kosmetikområdet (faste stillinger)

Slagelse

Vil du arbejde med kontrol og håndhævelse inden for kemikalieområdet? Har du lyst til at indgå i et juridisk og kemisk-fagligt miljø af professionelle inspektører og håndhævelsesjurister, hvor vi lægger vægt på en målrettet kontrol og proportionel håndhævelse?

Så er et job som inspektør i Kemikalieinspektionen med fokus på hhv. PFAS eller kosmetik måske noget for dig.

Du vil hos Kemikalieinspektionen få en arbejdsplads med høj fleksibilitet, gode kolleger og med plads til læring og udvikling. Vi kan fx tilbyde mulighed for hjemmearbejde i op til to dage ugentligt.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Jurastuderende søges til studenterstilling i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion

Slagelse

Vil du arbejde med aktindsigter, udvikling af kvalitetsledelsessystem og indsamling af domspraksis på enhedens område samt bidrage til øvrig juridisk opgaveløsning?

Har du lyst til at indgå i et juridisk og kemisk-fagligt miljø af professionelle inspektører og håndhævelsesjurister, hvor vi lægger vægt på en målrettet kontrol og proportionel håndhævelse?

Som studentermedhjælp vil du sammen med enhedens seks jurister skulle bidrage med juridiske kompetencer i enheden.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Jurist til Miljøstyrelsens Vandforsyningskontor

Odense C

Juraen – både inden for spildevand, det rene vand samt klimatilpasning – er i vælten disse år. Der er kendte spørgsmål om rent vand, som skal genbesøges med nye udfordringer. Og der er nye spørgsmål om udledning af miljøfarlige stoffer og håndtering af både vandressourcer og spildevand i fx Power-to-X-anlæg. Særligt udledning af miljøfarlige stoffer har stor bevågenhed, og vi står over for både faglige og juridiske udfordringer i de kommende år, og det vil derfor være et særligt fokusområde i stillingen.

Vi vægter trivsel højt og tilbyder bl.a. fleksible arbejdsdage med mulighed for at arbejde hjemmefra to dage om ugen.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen søger kontorchef til Landskab & Skov

Odense C

Vil du være med til at sikre, at store statslige anlægsprojekter som netudbygning til havvind og naturnationalparker miljøvurderes? Og vil du medvirke til, at udvikling af vedvarende energi understøttes bedst muligt samtidig med, at der tages hensyn til nationale landskabsinteresser i kommunernes planlægning?

Har du samtidig ledelsesmæssige kompetencer til at sikre vores dygtige medarbejdere udvikles og fastholdes? Så er du måske vores nye kontorchef til enheden Landskab og Skov i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen søger chef i Midtjylland

Herning

Vil du være med til at løfte overvågningen og planlægningen af natur og vandmiljø i Danmark? Er du drevet af ledelse og har en faglig baggrund inden for natur og miljø? Så har du nu muligheden for at blive chef for Miljøstyrelsens enhed i Herning, hvor du vil stå i spidsen for 30 engagerede faglige medarbejdere.

Du får en central rolle med ansvar for koordinering af overvågningen af den terrestriske natur og for at sætte rammer og retning for Danmarks naturovervågning, herunder for at fortsætte arbejdet med at udvikle og digitalisere overvågningen med nye teknologier.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen søger medarbejdere til grundvandskortlægningen

Aalborg Øst

Rent drikkevand, som kommer direkte fra undergrunden og ud i hanerne, er en unik dansk ressource. .

Afhængigt af kompetencer vil du i Grundvandskortlægningen få mulighed for at arbejde med geologisk og hydrologisk modelarbejde, sårbarhedskortlægning, grundvandskemisk kortlægning, projektledelse af fagligt komplekse opgaver og deltagelse i faglige udviklings-opgaver indenfor grundvand.

Vi tilbyder dig bl.a. flexible arbejdsdage med mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

Miljøstyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV