Jobannonce: Psykolog til Behandlingsskolerne, Fortuna Østerbro

Gem
Behandlingsskolerne ApS
Psykolog til Behandlingsskolerne, Fortuna Østerbro

Behandlingsskolerne ApS, København

Da to af vores kollegaer går på barsel, søger vi nye kollegaer – du bliver fastansat på Behandlingsskolerne.

Se video om Behandlingsskolerne ApS som arbejdsplads

Elevgruppen på Fortuna består af børn og unge med særdeles komplekse psykiske problematikker.

Som psykolog på Fortuna er du primær behandlingsansvarlig for en gruppe af elever - typisk en sagsstamme omkring 14-16 børnesager. Her laver du både individuelle interventioner med den enkelte elev og superviserer det personale, der arbejder med elevens udvikling. Psykologerne på Fortuna er tovholdere på elevernes udvikling, og heri ligger der også et vigtigt samarbejde med elevernes hjem. Psykologerne på skolen er en synlig del af elevernes og personalets hverdag og deltager som en naturlig medspiller i dagligdagen. Der er fem psykologer tilknyttet Fortuna, og du indgår i Behandlingsskolernes gruppe på ca. 40 psykologer, så der er gode muligheder for faglig sparring og udvikling.

Behandlingsskolerne ApS