Jobannonce: Stipendiat i tillitsbasert ledelse

Gem
UiT Norges arktiske universitet Stipendiat i tillitsbasert ledelse

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor ledelse og organisasjonsatferd. Mer spesifikt ønsker vi kandidater som ønsker å jobbe med tillitsbasert ledelse eller hvordan ledere initierer, bygger og vedlikeholder tillit og relasjoner, vertikalt så vel som horisontalt i organisasjoner.

Vi søker kandidater som kan utvikle ny kunnskap knyttet til tillitbasert ledelse og hvordan ledere initierer og bygger tillit i relasjon til medarbeidere i organisasjoner.

Aktuelle temaer som kan inngå i forskningsprosjektet kan innbefatte:

  • Hvordan ledere initierer tillit i relasjon til medarbeidere
  • Hvordan ledere forebygger eller reparerer hva medarbeidere opplever som brudd på psykologiske kontrakter
  • Lederes bidrag til tillit i team
  • Hvordan lederes motivasjon og mål påvirker lederes tilnærming til tillit og relasjonsbygging