Jobannonce: Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger 2 sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter til faste stillinger

Gem
Frederikshavn Kommune Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger 2 sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter til faste stillinger

Frederikshavn Kommune

Stillingerne er på 34 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 borgere med psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfyldt og selvstændigt liv. Generelt skal du, som medarbejder, være med til at løse vores kerneopgave, dette gøres blandt andet ved at benytte metoderne Low Arousal (LA2) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads i en spændende udvikling, hvor borgerindflydelse er i fokus.
  • Introduktion med tilknyttet mentor.
  • En tværfaglig personalegruppe, der er gode til at sparre med hinanden.