21 job matcher din søgning 21 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 21 resultater.
Frederikshavn KommuneEngageret lærer til 10. klassecenter

Frederikshavn Kommune

10. klassecenter Frederikshavn søger en engageret lærer til at gøre vores team komplet.

Den komplette lærer har undervisningserfaring med:

 • Tysk
 • Tosprogsundervisning
 • Specialpædagogik

Vi søger en lærer, der har lyst og evne til at være den autentiske og betydningsfulde voksen for de unge på 10. klassecentret – og som har lyst til at indgå i et godt kollegialt fællesskab, som har fokus på den unge og dennes udvikling og trivsel.

Du vil primært komme til at arbejde med den del af vores elever, som er fagligt og/eller sprogligt udfordret. Omgangstonen i vores hverdag er åbenhjertelig og ligeværdig alle parter imellem.

Frederikshavn KommuneVikar for dagplejer til Dagtilbudsdistrikt Syd

Frederikshavn Kommune

Vi søger en vikar i Østervrå (inden for bygrænsen) for en af vores dagplejere, mens hun er på uddannelse.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 48 timer ugentligt i perioden 15. oktober 2020 til og med 30. september 2021.

Vi lægger vægt på

 • at Dagplejen er et udviklende sted at være for både børn og personale
 • at du kan skabe tilknytning og sunde relationer
 • at du kan støtte børns udvikling og trivsel

Inden en eventuel ansættelse skal dit hjem godkendes – både inden- og udendørs.

Frederikshavn KommuneTimelønnede afløsere til Strandby Hjemmepleje og Strandgården Plejecenter

Frederikshavn Kommune

Er du nysgerrig, lærenem, har godt humør og er fuld af energi, er du måske vores nye kollega? Har du erfaring fra faget er det super, men det er ingen hindring, hvis ikke du har. Vi sørger for oplæring.

Måske er du sygeplejestuderende, pædagogstuderende eller andet. Her er der mulighed for at få et studierelateret job. Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe og et plejecenter, hvorfor du skal kunne se dig selv møde ind enten i plejegruppen eller på Strandgården efter aftale.

Vi tilbyder:

 • Et varierende og udfordrende job
 • Et godt arbejdsmiljø baseret på åbenhed og tillid
 • Et tæt samarbejde med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og områdets sygeplejersker
Frederikshavn KommunePædagog til Bødkergården

Frederikshavn Kommune, Østervrå

Vil du arbejde på en firlænget gård med stor legeplads, dyr i stalden og bus til rådighed? Og ønsker du en arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver med kollegaer, der tager et fælles ansvar for opgaverne og hurtigt kan omstille sig efter dagens udfordringer? Bødkergården søger 1 pædagog pr. 1. august 2020 til en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer.

I tæt samarbejde med vores aktive forældre arrangerer vi hvert år en julestue og en sommerfest, hvor børnene er i fokus. Vi har en årlig koloni, svømmer i vinterperioden, tager i teater, bruger vores bus så ofte det er muligt m.m.

Vi tilbyder:

 • Kollegaer, der lægger vægt på nærværet med det enkelte barn.
 • Kollegaer, der tager mange pædagogiske diskussioner og stiller krav om personlig og faglig udvikling, samt er lydhør overfor nye ideer og pædagogiske tiltag.
 • En rød tråd mellem børnenes aktiviteter og de arrangementer bestyrelsen/forældre foreningen laver.
Frederikshavn KommuneKøkkenassistentelev til Rådhuscentret

Frederikshavn Kommune

Elevstillingen er placeret Rådhuscentret som er et åbent dagcenter for pensionister i alle aldre, efterlønsmodtagere og personer over 60 år.

Rådhuscentrets køkken har åbent alle årets dage, og der arbejdes i weekender og på helligdage. Rådhuscentret laver mad til foreninger ved aftenarrangementer, hvorfor der må påregnes arbejde på enkelte aftener.

Vi søger en elev der:

 • Har gennemført grundforløbet
 • Har interesse for alt hvad der foregår indenfor køkkenområdet
 • Har en god ordenssans
 • Har gode samarbejdsevner, et godt overblik og er fleksibel
 • Har lyst til at arbejde i tæt samarbejde med pensionister
Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistent til Østervrå Ældrecenter

Frederikshavn Kommune

Har du lyst – til en stilling som
Social- og sundhedsassistent på Østervrå Ældrecenter i fortrinsvis aftenvagt.

Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer. Der kan forekomme vagter i andre vagtlag, eller udlån til hjemmeplejen over en normperiode og med arbejde hver 2. weekend.

Stillingen er ledig pr. 1. juli 2020 eller efter aftale

Vi er en gruppe engagerede medarbejdere der dagligt varetager sygepleje, pleje og praktisk hjælp hos de 31 beboere der bor fast på plejecentret, samt 1 aflastning og vi søger en god og engageret kollega. Vi har siden september 2019 arbejdet med implementering af medarbejderweb og selvtilrettelæggelse af vagtplaner med mest muligt medarbejderindflydelse, set i forhold til privatliv og vores kerneopgave.

Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistenter søges til fast stilling på SenhjerneskadeCenter Nord

Frederikshavn Kommune

Ønsker du at arbejde med borgere i samarbejde med andre fagligheder? Og ønsker du at udvikle din egen faglighed og bruge alt hvad du kan i udviklingen af SenhjerneCenter Nord? Hvis ja - så er du kommet til det rette stillingsopslag.

Der bor 23 borgere på SCN bor, og her er én aflastningslejlighed. SCN ligger i Frederikshavn på Anholtvej, tæt ved byen, hvor der er let til alting. Du vil f.eks. let kunne købe ind med beboerne, være med dem i dagtilbuddet osv.

SCN er fordelt på 2 Huse, Hus Øst og Hus Vest. Midt i bygningen er personalelokalerne, hvor der er fælles kontorer, fælles kontorarbejdspladser, frokoststue samt vores Samværs- og aktivitetstilbud også kaldet Kultur- og Kompetence Center (KKC). Mødelokaler på første sal, her er også vores fysioterapi, sygeplejedepot og Living Lab, foruden beboernes spabad!

Frederikshavn KommuneDISTRIKTSLEDER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES STØRSTE SKOLE, SKOLEDISTRIKT ØST

Frederikshavn Kommune

Til at varetage stillingen som distriktsleder i Skoledistrikt Øst søger vi en dynamisk, motiverende, engageret og erfaren skoleleder, som er bevidst om ressourcestyring og som forstår at agere i en politisk styret organisation.

Du får som distriktsleder ansvaret for den overordnede ledelse af Skoledistrikt Øst og er i udgangspunktet leder af ledere og har således dit hovedfokus på den overordnede strategiske udvikling af organisationen og den læringsopgave, som skolen har.

Distriktsskolelederen har ansvaret for den overordnede retning og strategi og skaber en fælles retning for skolen som helhed samt integrerer de enkelte afdelingers daglige virke i den overordnede målsætning.

Frederikshavn KommuneBødkergården - Torslev Skole – Thorshøj Børnehus søger pr. 1. juli eller hurtigst muligt en SFO-pædagog på 20 timer

Frederikshavn Kommune

Ønsker du, at arbejde:

 • på et spændende fristed med livlige og nysgerrige børn?
 • hvor der er masser af plads både ude og inde?
 • med kollegaer, der lægger vægt på samværet med det enkelte barn?

Det er vigtigt for at kunne bestride jobbet, at du:

 • Kan arbejde både på skole og i institutionen, hvor du bl.a. er med til at skabe bånd mellem skole og fritid.
 • Kan planlægge, udføre og evaluere det pædagogiske arbejde ud fra målsætning/værdier.
 • Er et positivt engageret og meget fleksibelt menneske.
Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistent til hjemmeplejen i Ålbæk

Frederikshavn Kommune

Er du vores nye kollega? Hjemmeplejen i Ålbæk søger en social- og sundhedsassistent pr. 1/7-2020, eller hurtigst muligt. Tiltrædelse før er også muligt. Stillingen er på 32 timer med arbejde hver 2. weekend, i primært dagvagt men med afløsning i aftenvagt ved ferie og sygdom.

Vi er en lille, nyoprettet og engageret udekørende hjemmeplejegruppe, der hører til centralt i Ålbæk. Vi består af flere faggrupper, der sammen arbejder for at yde den bedste pleje og service af høj kvalitet til Ålbæks borgere ud fra deres ønsker og behov.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, der ud over at skulle varetage opgaver hos borgerne, også skal have en rolle i forhold til koordinering og disponering af ruter.

Vi har samarbejde med Ålbæk plejeboliger, hvorfor der kan være tidspunkter hvor vi afløser hos hinanden ved behov.

Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistent

Frederikshavn Kommune

Vi søger pr. 01.07.20 – eller snarest muligt, en social- og sundhedsassistent til aftenvagt. Stillingen er på 30 timer – med weekenddækning gennemsnitligt hver anden weekend.

I 2020 vil vi bl.a. arbejde med; Opbyggelse af gruppe, tilpasning med relevante funktioner og kompetencer, triagering med myndighed som deltagende ressource, opstart af vagtplan 2.0, implementering af FS3, Cura og trivselsapp.

Vi tilbyder:

 • Et varierende og udfordrende job, hvor din faglighed kommer i spil
 • Et godt arbejdsmiljø basseret på åbenhed og tillid
 • Et tæt samarbejde mellem vores faggrupper
Frederikshavn KommuneSygeplejerske til Sæby Hjemmepleje - barselsvikariat

Frederikshavn Kommune

Har du lyst til et spændende og varierende job, så er hjemmesygeplejen måske noget for dig. Er du sygeplejerske med et stort engagement, og lyst til at indgå i et fagligt stærkt team af sygeplejersker med forskellig erfaring, så er det måske dig vi søger.

Hjemmesygeplejen er kendetegnet ved en bred vifte af spændende og meget alsidige opgaver. Den rehabiliterende tankegang, triagering af borgerne samt den øgede kompleksitet grundet hurtigere udskrivninger kræver, at opgaven løses i et tværfagligt samarbejde.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og varieret job, hvor sygeplejen er i fokus og i konstant udvikling
 • En personalegruppe med høj grad af faglig ekspertise og engagement
 • Et innovativt godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde og trivsel vægtes højt
Frederikshavn KommuneAnkermedet Plejecenter søger social- og sundhedsassistent fortrinsvis aftenvagt

Frederikshavn Kommune, Skagen

Er du social- og sundhedsassistent, og vil du være med til at gøre Ankermedet til et af de bedste plejecentre målt på kvalitet, tilfredshed og økonomi med beboeren og medarbejderen i centrum?

Stillingen er på 30 timer med fortrinsvis aftenvagt og med weekendvagt hver 2. weekend.

Du skal indgå i tværfagligt samarbejde med sygeplejersken og dine andre sundhedsfaglige kollegaer, hvor du skal medvirke til at give beboerne indhold i hverdagen. Her er det vigtigt, at du er reflekterende i forhold til egen praksis og klar til faglig udvikling.

Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistent til Sæby Hjemmepleje

Frederikshavn Kommune

Hvis du er ude efter et spændende job, hvor du indgår i et stærkt fagligt fællesskab og har muligheden for at udvikle dig og prøve nye udfordringer, så læs videre her...

Sæby Hjemmepleje søger en social- og sundhedsassistent til en dagvagt på 30-35 timer om ugen, alt efter dit ønske. Der forekommer weekendvagter hver 3. weekend i et rul eller der kan vælges et rul med 2-2-4 (i gennemsnit hver 3. weekend). Vi arbejder med selvvalgt arbejdstid, så du har mest mulig indflydelse på din vagtplan.

Vi er en gruppe engagerede medarbejdere, der arbejder i Sæby og opland, som varetager plejeopgaver hos borgere samt udfører sygeplejeopgaver ud fra kompetenceprofil i tæt samarbejde med sygeplejerskerne.

Frederikshavn KommuneFysioterapeut - neuroteam - Træningscenter Phønix Frederikshavn

Frederikshavn Kommune

Er du mon vores nye kollega i neuro-teamet?

Træningsområdet i Frederikshavn Kommune søger fysioterapeut med kompetencer inden for neurologi til fast stilling. Stillingen er på 37 timer og er indtil videre placeret på Træningscenter Phønix Frederikshavn. Stillingen er ledig pr. 1/8-2020.

Er du fysioterapeut og er du optaget af at arbejde med neurologiske borgere? Kombinerer du det gerne med træning af andre typer borgere også? Er du velfunderet og har erfaring inden for neurologien, og synes du det er spændende at inddrage de kognitive elementer i den fysiske træning?

Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedshjælperelev med mulighed for fastansættelse

Frederikshavn Kommune

Har du lyst til og mod på at yde pleje og omsorg for andre mennesker i Frederikshavn Kommune, og kunne du tænke dig at tage en uddannelse, hvor du får løn samtidig? Har du lyst til en elevplads, hvor du kan få indflydelse på dine mødeplaner, praktikplads og planlægning. Så kan en erhvervsuddannelse som social- og sundhedshjælper være noget for dig.

Når du starter på din uddannelse får du udleveret en uddannelsesplan, som indeholder mål for praktikken. Uddannelsesplanen er din og din praktikvejleders fælles redskab i praktikperioden. Vores praktikansvarlige har alle en akademisk uddannelse og vil støtte op om dig under din uddannelse.

Under din uddannelse vil du løbende få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. Du vil gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Frederikshavn KommuneSocial- og sundhedsassistentelev med mulighed for fastansættelse

Frederikshavn Kommune

Har du lyst til og mod på at yde pleje og omsorg for andre mennesker i Frederikshavn Kommune, og kunne du tænke dig at tage en uddannelse, hvor du får løn samtidig? Hvor du kan have indflydelse på mødeplaner, praktikplads og planlægning. Så kan en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent være noget for dig.

I løbet af din skoleperiode på SOSU Nord i Hjørring, vil du blive undervist i fag, hvor der er fokus på:

 • Social- og sundhedsassistentens rolle
 • Din rolle hvor du skal være med til at sikre et sammenhængende forløb for borgerne i mødet med sundhedssektoren
 • Arbejdet med grundlægende sygepleje og rehabilitering, pleje og omsorg for den enkelte borger
Frederikshavn KommuneAfdelingsleder til Børnehuset Pilekvisten, Dagtilbudsdistrikt Øst i Frederikshavn (genopslag)

Frederikshavn Kommune

Pilekvisten er en harmonisk, velfungerende institution. Vores pædagoger er engagerede og motiverede, men desværre mangler vi i øjeblikket en afdelingsleder.

Børnehuset Pilekvisten leder først og fremmest efter en afdelingsleder, der brænder for børnenes trivsel og som kan præge medarbejderstaben i en retning, så målet om trivsel realiseres for alle: Børnene, medarbejderne og børnenes forældre.

Hvis du har lyst og mod på at arbejde med pædagogfaglig ledelse, så vil vi gerne invitere dig til at skrive en ansøgning til os.

Den kommende afdelingsleder i Børnehuset Pilekvisten vil få en alsidig hverdag, hvor børnene og de ansatte hele tiden er tæt på. Der er en stor social kontaktflade til børn, medarbejdere og forældre, og der er rig mulighed for at sætte sit præg på huset.

Frederikshavn KommuneBørnehuset Pilekvisten søger 2 pædagoger

Frederikshavn Kommune

Dagtilbudsdistrikt Øst søger 2 pædagoger pr. 1. august 2020.

Ansættelsen er p.t. til Børnehuset Pilekvisten, 1 pædagog 34 timer til vores børnehaveafdeling og 1 pædagog 30 timer til vores vuggestueafdeling.

I Børnehuset Pilekvisten ønsker vi, at børn, forældre og personale mødes med anerkendelse, omsorg, engagement, og faglighed for, at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling, som er en del af Pilekvistens værdigrundlag.

Arbejdet i en daginstitution kræver, at du er nærværende og anerkendende i din tilgang til såvel børn som voksne.

Du kan deltage i planlægningen og organiseringen af dagligdagen, inddrage børnene ud fra deres forudsætninger, så de bliver aktive medspillere, og får deres læring gennem deltagelse i planlagte læringsforløb, med fokus på børnenes trivsel og udvikling.

Frederikshavn KommuneMiljømedarbejder til Center for Teknik og Miljø

Frederikshavn Kommune

Vi søger en engageret miljømedarbejder, som vil være med til at sikre virksomheders produktion i Frederikshavn Kommune, samtidig med at et godt miljø bevares eller forbedres.

Du får mulighed for en bred portefølje af opgaver, men i begyndelsen bliver det primære fokus spildevand og jordforurening.

På spildevandsområdet vil det primært være udledningstilladelser til recipient, herunder vurderinger af miljøfremmede stoffer samt tilslutningstilladelser til offentlige kloaksystem. Der vil også være opgaver i relation til spildevandsplan, klima, registrerings- og GIS-opgaver m.m. (opdatering af grunddata for spildevandsanlæg og spildevandsudledninger til PULS og plansystemet). På jordforureningsområdet vil det primært være vurdering af muligheden for påbud omkring undersøgelse og oprensning samt tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme.