Jobannonce: Laborant til vandanalyser i Miljølaboratorium

Gem
Eurofins Miljø A/S Laborant til vandanalyser i Miljølaboratorium

Eurofins Miljø A/S, Vejen

Eurofins Miljø A/S er et af Danmarks største miljølaboratorier. Vi arbejder primært med kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vand, jord og luft og varetager det fulde forløb af en undersøgelse - fra den indledende planlægning, prøvetagning og gennemførelse af analyser til evaluering af resultaterne.

Eurofins Miljø A/S

Vi har travlt med at hjælpe vores kunder med at overvåge deres spildevand, drikkevand, grundvand, badevand, dambrugsvand og mange flere vandmatricer samt slam og kompost. Derfor søger vi i øjeblikket en laborant, som har lyst til at indgå i vandafdelingens laborant-team.

Vi udfører en bred vifte af uorganiske analyser som fx Cyanid, Bi5, COD, anioner og øvrige næringsstofsanalyser. Metodemæssig spænder vi også vidt med titrering, gravimetri, spektrofotometri, CFA etc. – nogle udføres i et klassisk set-up mens der til andre anvendes analyserobotter.