Jobannonce: Chef for ledelsessekretariatet

Gem
Nukissiorfiit Chef for ledelsessekretariatet

Nukissiorfiit, Nuuk

Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til fordel for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Sekretariatschefen skal evne at nytænke og styrke sekretariatets rolle både i forhold til Nukissiorfiit og i forhold til den øvrige del af organisationen og det grønlandske samfund.

Ledelsessekretariatets kerneopgave er at understøtte Nukissiorfiits ledelse, så ledelsen har de bedst mulige betingelser for at lede organisationen. Ledelsessekretariatet skal sikre effektive og smidige sagsgange i Nukissiorfiit og styrke informationsstrømmen og sagsbehandlingen internt i organisationen og til eksterne parter, særligt Selvstyret.