Jobannonce: Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger pædagog

Gem
Frederikshavn Kommune Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger pædagog

Frederikshavn Kommune

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 borgere med psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse.

Vi er fysisk delt i 4 teams med henholdsvis 12, 13, 10 og 9 borgere, disse teams er hver delt i to grupper. Alle borgere bor i egne lejligheder.

Stillingen er i Team Toppen, som huser 10 borgere. Nogle borgere har behov for hjælp og guidning i forbindelse med personlig hygiejne.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Stillingen er i blandede vagter og vil bestå af ca. lige mange dag- og aftenvagter, der kan forekomme få nattevagter.