Jobannonce: Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef för administration och verksamhetsstyrning

Gem
Nordisk Ministerråd Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef för administration och verksamhetsstyrning

Nordisk Ministerråd

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef med förmåga att utveckla och stärka Nordiska Ministerrådets centrala administration och verksamhetsstyrning.

Tjänsten är nyinrättad och samlar det övergripande ansvaret för att förvaltningsprocesser, arbetsverktyg, resursfördelning och administrativa funktioner fungerar och stödjer ministerrådets arbete med att uppnå vision 2030 om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.

Du ingår i ministerrådets översta ledning och rapporterar till generalsekreteraren. Du samarbetar nära med stabschefen för att hantera behoven från fackavdelningarna. Du leder två avdelningschefer med ansvar för Förvaltning och HR respektive Ekonomi som tillsammans har ca 30 medarbetare. Du ansvarar vidare för det administrativa samarbetet med Nordisk Kulturfond och Nordiska Rådets sekretariat.