Jobannonce: Medarbejder til naturmyndighed og projekter i Middelfart Kommune

Gem
Middelfart KommuneMedarbejder til naturmyndighed og projekter i Middelfart Kommune

Middelfart Kommune

Natur er et vigtigt fokusområde for Middelfart Kommune. Kommunen har væsentlige store og små naturområder og har igangsat en række naturindsatser.

Vi arbejder med udvikling og beskyttelse af naturen, med pleje af arealer samt med friluftsprojekter, der understøtter kendskab og adgang til naturen i befolkningen. En fagligt kvalificeret og dialogorienteret sagsbehandling efter lovgivningen er en vigtig del af naturbeskyttelsen.

Om opgaverne

  • Vi har brug for dig til opgaver indenfor følgende områder:
  • Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven, primært §3
  • Natur- og Miljømæssig konsekvensvurdering og screening af lokalplaner
  • Sagsbehandling af bade- og bådebroer
  • Administrative opgaver indenfor natur, diverse samarbejder, herunder sekretær for Grønt Råd

Andre relevante job