Jobannonce: Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger pædagog eller social- og sundhedsassistent

Gem
Frederikshavn KommuneSocialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger pædagog eller social- og sundhedsassistent

Frederikshavn Kommune

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 pladser til borgere med psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse.

Vi er fysisk delt i 3 teams med henholdsvis 12, 13 og 19 borgere, disse teams er hver delt i to grupper. Stillingen er i Team Syd, der huser 13 borgere, som bor i egne lejligheder. Nogle borgere har behov for hjælp og guidning i forbindelse med personlig hygiejne.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Generelt skal du, som medarbejder, være med til at løse vores kerneopgave, dette gøres blandt andet ved at benytte metoderne Low Arousal (LA2) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Andre relevante job