Jobannonce: Projektmedarbejder til vandløbsområdet

Gem
Esbjerg Kommune
Projektmedarbejder til vandløbsområdet

Esbjerg Kommune

Er du vores nye projektorienterede kollega, der de næste 2 år skal varetage større og mindre vandløbs- og vådområdeprojekter, samt være med til at opbygge et tværkommunalt samarbejde i Kongeåens vandløbssystem der gennemløber 3 kommuner?

I Vandløbsteamet søger vi en kollega til, sammen med teamets øvrige medarbejdere, at realisere de vandløbs- og vådområdeprojekter der følger af de statslige vandområdeplaner og til at assistere i en række øvrige projekter i vandløb, som Esbjerg Kommune har afsat ressourcer til. Desuden vil du skulle være tovholder på det tværkommunale samarbejde i Kongeåkomiteen ift. en helhedsorienteret forvaltning af vandløbssystemets benyttelse og beskyttelse.

Andre relevante job