Jobannonce: Engagerede undervisere til engelsk

Gem
FGU-Skolen ØstEngagerede undervisere til engelsk

FGU-Skolen Øst

Vi søger dygtige praksisorienterede lærere til engelsk i kombination med fag som fx dansk som andet sprog, matematik eller samfundsfag. Stillingerne er gældende fra d. 1/8 2021.

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge, som har brug for viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Vi er optaget af at skabe stærke fællesskaber – fagligt såvel som socialt. Vores kerneopgave er at have fokus på den enkelte unge og hjælpe den unge bedst videre i uddannelse eller job. Din opgave som lærer er derfor at skabe et godt undervisningsmiljø med høj faglighed, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Andre relevante job