Jobannonce: Uddannelseskonsulent med erfaring inden for pædagogisk udviklingsarbejde

Børns Vilkår
Uddannelseskonsulent med erfaring inden for pædagogisk udviklingsarbejde

Børns Vilkår, Aarhus

Børns Vilkår har gennem vores videns- og analysearbejde haft fokus på at afdække baggrunden for og mønstrene i det bekymrende skolefravær, vi oplever i Danmark. Mere end 75.000 elever havde i skoleåret 2018/2019 et fravær på mere end 10 pct. svarende til 20 skoledage. Vil du være med til at udvikle indsatser, som kan være en hjælp til børn med bekymrende skolefravær og sammen med Børns Vilkår gøre en forskel for disse elever, så de får bedre faglig og social trivsel?

Vi kommer til at gå nye veje, lave tværfaglige pilotforsøg sammen med skoler og kommuner, og du skal have lyst til og flair for at tage selvstændigt initiativ og drive udviklingsarbejdet fremad med stor faglig tyngde.

Børns Vilkår

Andre relevante job