Jobannonce: Visitatorer (sygeplejersker/fysio- eller ergoterapeuter) til Visitation Nord i Københavns Kommune

Københavns KommuneVisitatorer (sygeplejersker/fysio- eller ergoterapeuter) til Visitation Nord i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune?

Vi søger visitatorer til Visitation Nord i afdelingen for Støtte og Koordinering.

Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

De primære arbejdsopgaver vil være

  • sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven indenfor personlig pleje og praktisk hjælp, pleje- og ældreboliger, midlertidige døgnophold, tekniske hjælpemidler og boligindretning m.m.
  • visitationsbesøg i borgers hjem og på vores rehabiliteringscentre med henblik på vurdering af indsatser

Andre relevante job