282 jobannoncer matcher din søgning 282 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Københavns Kommune

Kreativ grafisk designer til Digital Læring

København V

Er du en engageret grafisk designer klar til at forme fremtidens digitale læringsoplevelser? Vi søger en ny kollega til vores team af digitale læringskonsulenter.

Som kreativ grafisk designer vil du være i frontlinjen i produktionen af digitale produkter for Københavns Kommune, hvor du ikke blot vil skabe e-læringskurser og forklarende videoer med animationer, men også spille en aktiv rolle i at udvikle nytænkende digitale læringsoplevelser.

Københavns Kommune

Socialfaglig koordinator til Botilbuddet Grøndalsvænge

København NV

Brænder du for udvikling og implementering af socialfaglige tiltag? Kan du med dit nærvær og tværgående overblik for hele botilbuddet facilitere socialfaglige emner for dine pædagog- og sundhedsfaglige kolleger?

Grøndalsvænge har livsglade og unikke beboere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder bl.a. et grundigt introforløb og fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Københavns Kommune

Borgmestersekretær med kørekort til kultur- og fritidsborgmesteren

København V

Er du en dygtig sekretær, der er initiativrig, kan holde mange bolde i luften på én gang, har udpræget ordenssans og samtidig er en god kollega? Brænder du for politik og udvikling af kultur – og idrætslivet i København?

Din primære opgave er at være sekretær for borgmesteren og i et mindre omfang tillige at køre for borgmesteren i forbindelse med møder m.v. Du bliver den, der sørger for, at borgmesterens kalender, transport og mødelogistik hænger sammen inkl. mødeforplejning osv.

Københavns Kommune

Pædagog til børnehaveafdelingen i det nye børnehus Legelandet

Valby

Vil du være vores nye kollega i et nyt børnehus, hvor det gode børneliv er i fokus?

Vi arbejder med stemningspædagogik og stressnedsættende læringsmiljøer, hvor vi dagligt skaber aktiviteter i mindre grupper og skaber stemninger omkring børnene med afslappende musik. Dagligt har vi hvilestund/chill out og børneyoga.

Vi tilbyder en hverdag med gode normeringer og fleksible ferieordninger, samt et godt arbejdsmiljø, hvor din stemme og dine erfaringer bydes velkommen.

Københavns Kommune

Social- og sundhedsassistent til dagvagt i Bomi-Parken på Amager

København S

Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent til dagvagt på vores dejlige plejehjem. Stillingen er en fastansættelse på 35 timer om ugen.

Du skal være med til at sikre, at beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker i et forpligtende fællesskab med os som makkere. Det skulle gerne give gode dage med glimtende øjne hos dem, du omgiver dig med.

Vi ønsker, at du er med til at skabe en arbejdsplads med høj trivsel og høj faglig udvikling. Du får høj grad af indflydelse på arbejdspladsen.

Københavns Kommune

Data Scientist til Koncern IT

København NV

I Koncern IT (KIT) arbejder vi for et digitalt København ved at udvikle databaserede løsninger for kommunens syv forvaltninger, og vi kan derfor garantere en spændende hverdag.

Data Science-teamets hovedopgave er at skabe værdi for borgerne ved at lave analyser, træne modeller og sætte komplette løsninger i produktion samt at udbrede viden om data science til hele kommunen.

Hos os har du mulighed for at bygge end-to-end-løsninger hvor infrastruktur spinnes op på cloud-platforme via CI/CD, træne machine learning-modeller og udstille modellerne over for brugere via API’er eller web apps.

Københavns Kommune

Fysioterapeut til Demenscentret Pilehuset

Brønshøj

Vi er et demenscenter, der prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem supervision, faglig vejledning, tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Der er 122 borgere og ca. 200 medarbejdere tilknyttet Pilehuset. De mange gode resultater skabes til dagligt af et dygtigt og engageret tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats.

Københavns Kommune

Kompetent og engageret underviser i dansk som andetsprog søges til Jobcenter København – Danskuddannelse

København NV

Vil du med din faglighed og dit pædagogiske engagement være med til at udvikle undervisningen i dansk i Jobcenter København?

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • at forberede og afholde undervisning af jobcenterets borgere
 • at registrere fremmøde og håndtere administrative opgaver omkring dine hold
 • at udarbejde individuelle læringsplaner for borgere med langsom progression

Vi tilbyder bl.a. et godt arbejdsmiljø og en stærk samarbejdskultur.

Københavns Kommune

Pædagog til Børnehuset ByToften

Brønshøj

Kære pædagog vil du være med til at give børn den bedste start på livet? Vi kvitterer din indsats med fast forberedelsestid og et godt arbejdsfællesskab. Lyder det interessant? Så læs videre her.

Til vores lille hyggelige afdeling Bystævneparken søger vi en kollega i en fast fuldtidsstilling i vores vuggestue. Bystævneparken er en lille afdeling med en vuggestuegruppe, med i alt 14 børn og fire medarbejdere.

Københavns Kommune

To pædagogmedhjælpere til udviklingsorienteret botilbud for mennesker med autisme og udviklingshæmning på Amagerfælledvej 199

København S

Vil du dygtiggøre dig indenfor autismeområdet og udvikle din viden indenfor det sundhedsfaglige og samtidig arbejde med beboere med mentalt handicap?

Vi søger nemlig to læringsparate pædagogmedhjælpere til at støtte voksne borgere med autisme.

Du vil i løbet af 2024 gennemføre vores egen autismeuddannelse med dine nye kolleger. Du kan arbejde 30-37 timer pr. uge alt efter, hvad der passer dig bedst. Skiftevis aften-/dag-vagter og fri hver anden weekend.

Københavns Kommune

Akademisk medarbejder til at udarbejde administrationsgrundlag og med blik for IT-løsninger til enheden Container- og Gravetilladelser i Teknik- og Miljøforvaltningen (2-årig projektansættelse)

København S

Alt, hvad der sker i hovedstaden af nybyggeri og anlægsarbejde på vejareal, skal gennem os. Vi koordinerer og giver tilladelser, når byen skal forstyrres – og du kan nu blive den, der er med til at binde det hele sammen.

Dette arbejde kan du blive del af, hvis du har det skrevne ord i din magt, kan styre processer og har flair for IT-løsninger, der kan bidrage til at optimere tilsynsopgaver.

Københavns Kommune

Studentermedhjælp til Trafiksikkerheds- og Skolevejsteamet

København S

Interesserer du dig for København – for veje og trafik? Interesserer du dig for, hvordan vi sammen kan gøre byen mere sikker, tryg og lettere fremkommelig, samt for det politiske arbejde i en kommunal forvaltning?

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • at besvare borgerhenvendelser
 • assistere med indstillinger, budgetnotater m.m. til vores politikere
 • hjælpe med lettere sagsbehandling selvstændigt og i samarbejde med dine kollegaer
Københavns Kommune

Teamleder til Bygningsdrift hos Teknik- og Miljøforvaltningen i København

København S

Har du erfaring med og visioner for effektiv bygningsdrift og en attraktiv fysisk arbejdsplads til gavn for organisationen? Har du talent for ledelse og et stort overblik?

Vi tilbyder en udfordrende stilling som teamleder for vores bygningsdriftsteam, der ud over teamlederen består af 3 erfarne medarbejdere. Der er tale om en nyoprettet stilling, som du får mulighed for at sætte dit præg på.

Der er igangsat eller forventes igangsat en række større opgaver, hvor du får en central rolle. Vi har projekter omkring aktivitetsbaseret indretning for at skabe en attraktiv arbejdsplads og optimere pladsudnyttelsen, gårdrenovering, udbud af kantinedrift og forbedring af ventilation m.fl.

Københavns Kommune

Pædagog med interesse for specialpædagogik til døgnåbent børne- og ungehjem i Nærum

Er du uddannet pædagog, og vil du være med til at skabe rammen om et godt børne- og ungeliv med deltagelse i fællesskabet, glæde, liv og læring?

Nærumgård er hjem for 14 børn og unge i alderen 6-18 år og er beliggende i Nærum omgivet af skov og grønne områder. Børnene har det til fælles, at de har udviklingshæmning i moderat til svær grad, autismespektrumforstyrrelse og ofte også ADHD.

De har brug for kompetente og omsorgsfulde voksne til at støtte og hjælpe i stort set alle aktiviteter, herunder at gøre hverdagen genkendelig og struktureret, samt til personlig pleje.

Københavns Kommune

Hjemløse- og Udsatteenheden søger to sagsbehandlere til fremskudt indsats for grønlændere i udsatte positioner

København S

Formålet med den fremskudte indsats er at tilbyde rådgivning og vejledning i kendte rammer for hurtigt at kunne afklare problemstillinger og eventuel støtte til borgerne. Håbet er at gøre hjælpen mere forebyggende og tilgængelig for grønlændere i udsatte positioner.

Dine centrale opgaver er

 • At etablere en tillidsvækkende og vedholdende kontakt til borgerne
 • At afklare og udrede borgernes støttebehov og fremtidig boform
 • At skabe samarbejdsrelationer med relevante civilsamfundsaktører og styrke dit kendskab til det grønlandske miljø
Københavns Kommune

Kontorchef til Personalejura og Forhandling i Københavns Kommune

København NV

Trives du med både at tænke strategisk og gå i detaljen? Så er det måske dig, der skal stå i spidsen for overenskomst- og personalejuraområdet på Danmarks største arbejdsplads.

Ansvarsområder:

 • udvikling og effektivisering af shared service på det personalejuridiske- og overenskomstmæssige område.
 • strategisk fokus på den kollektive arbejdsret

Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Mercuri Urval søger for Københavns Kommune
Gem
Mercuri Urval

Tillidsvækkende og udadvendte organisationskonsulenter til Arbejdsmiljø København

København SV

Hos Arbejdsmiljø København er vi med til at skabe gode arbejdsmiljøer, attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsliv sammen med kommunens ledere og medarbejdere. Vil du være med?

Som organisationskonsulent får du en bred vifte af opgaver, stort ansvar og et selvstændigt råderum. Vi lægger vægt på at skræddersy vores forløb, så de passer til den enkelte leders, afdelings eller organisations behov. Det faglige niveau er højt, og som konsulent udvikler og sammensætter du forløb, som både bygger på velafprøvede koncepter og metoder, men også bringer dine egne erfaringer som konsulent i spil.

Mercuri Urval
Københavns Kommune

Tilkaldevikarer til Botilbud Rønnebo, Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Brønshøj

Har du lyst til at lære socialpsykiatrien at kende uden at forpligte dig i en fast stilling?

Botilbud Rønnebo er et botilbud for voksne sindslidende under §108, hvor de 64 borgere bor i egen lejlighed. Dine daglige opgaver vil bl.a. bestå af: udførelse af personlig pleje, praktiske gøremål (herunder rengøring, oprydning m.m.), sundhedsfagligt arbejde og socialpædagogisk støtte til opnåelse af borgernes individuelle mål.

Københavns Kommune

Sundheds- eller socialfagligt uddannet medarbejder til vågen nattevagt i Botilbuddet Rønnebo

Brønshøj

Har du lyst til at være en del af et fantastisk team og samtidig være en del af et hus i udvikling?

Arbejdstiden udgør 28 timer pr uge i gennemsnit, fordelt i 7/7-rul med opstart mandag i ulige uge. Din mødetid vil skifte mellem henholdsvis kl. 23.00-7.00 og kl. 23.15-7.15.

Vi tilbyder bl.a. fast nattevagtskollega med relevant uddannelsesmæssig baggrund, et godt nattevagtsteam med lyst til at samarbejde, fx ved behov for at bytte vagter, samt introduktion efter behov, herunder til medicinhåndtering.

Københavns Kommune

Tillidsvækkende og udadvendte organisationskonsulenter til Arbejdsmiljø København

København SV

Der er stor efterspørgsel på Arbejdsmiljø Københavns ydelser, og derfor søger vi flere erfarne konsulenter til det organisationspsykologiske team, hvor du kommer til at arbejde med organisatorisk og psykosocialt arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling.

Som organisationskonsulent får du en bred vifte af opgaver, stort ansvar og et selvstændigt råderum. Vi lægger vægt på at skræddersy vores forløb, så de passer til den enkelte leders, afdelings eller organisations behov. Det faglige niveau er højt, og som konsulent udvikler og sammensætter du forløb, som både bygger på velafprøvede koncepter og metoder, men også bringer dine egne erfaringer som konsulent i spil.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV