386 job matcher din søgning 386 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Københavns Kommune Fysioterapeut til ambulant afdeling i Neurorehabilitering – Kbh (barselsvikariat)

Københavns Kommune, Hellerup

Brænder du for neurorehabilitering, og har du særlige faglige kompetencer indenfor feltet?

Neurorehabilitering – Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har ca. 230 medarbejdere og ledere med forskellige tværfaglige baggrunde.

Du bliver tilknyttet ambulant afdeling, hvor du vil have din daglige gang, men vi arbejder på tværs af centret og hjælper hinanden. I ambulant afdeling arbejder vi tværfagligt i teams med sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner.

Københavns Kommune Pædagoger til ny specialskole i København

Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder? Kan du spotte udvikling og muligheder i selv "de små trin", og drømmer du om at prøve noget nyt?

Så kan du være med til at gøre en betydningsfuld forskel for børn og unge med særlige behov, når vi skal bygge en helt ny specialskole op på Amager.

Stillingen er en af de sjældent udbudte og rummer mange muligheder for at være med i udviklingen, hvor du kan være med på hele rejsen og sætte dit præg på pædagogikken, det faglige og vores fælles kultur og organisering, som skal opbygges.

Gem
Københavns Kommune Lærere til ny specialskole i København

Københavns Kommune

Brænder du for specialpædagogik og didaktik, og drømmer du om at prøve noget nyt? Så kan du være med til at gøre en betydningsfuld forskel for børn og unge med særlige behov, når vi skal bygge en helt ny specialskole op på Amager. Lyder det som noget for dig, så læs med her.

Stillingen er en af de sjældent udbudte og rummer mange muligheder for at være med i udviklingen, hvor du kan være med på hele rejsen og sætte dit præg på pædagogik, kultur og organisering.

Som lærer skal du være med til at sikre, at børnene hver dag møder ind til en skoledag, hvor de trives, lærer og udvikler sig. De bærende værdier er ligeværdighed og tillid, som skal kunne genkendes i dagligdagens møder mellem børn, forældre og personale.

Københavns Kommune IT-konsulent til Team Digitale Fællessystemer i Center for Digitalisering

Københavns Kommune

Kan du sætte kursen for store IT-systemer? Er du i stand til at omsætte behov til konkrete tiltag og løsninger?

De primære ansvars- og arbejdsopgaver bliver at varetage koordinatorfunktionen for udvalgte systemer, blandt andet F2 og Københavns Kommunes elektroniske blanketsystem, XFlow, med forvaltningens behov som pejlemærke, at drive implementeringen af F2 i SUF samt at drive et inkluderende netværk for SUFs F2-videnspersoner og vejledere, hvor IT oversættes til et sprog, der taler ind i medarbejdernes hverdag.

Vi tilbyder en sund arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fokus på trivsel, sociale aktiviteter, flekstid, kantine- og frugtordning.

Københavns Kommune Chef til Center for Sundhed og Rehabilitering

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune søger en strategisk og visionær centerchef, der brænder for sundhedsområdet og kan tænke i nye løsninger til gavn for borgerne i København.

Vi søger en fagligt stærk chef, der kan sætte retningen, har en veludviklet politisk forståelse og lyst til at gøre en reel forskel på et af de mest centrale velfærdsområder.

I tæt samarbejde med en centerchefkollega skal du sætte den strategiske ramme og retning for det nære, sammenhængende og bæredygtige sundhedsvæsen i Københavns Kommune. Du vil skulle stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af nye løsninger på sundheds-, genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, og du vil skulle sikre København en tydelig stemme i den nationale sundhedsdebat.

Københavns Kommune Afløsere til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje

Københavns Kommune

Vil du være med til at sikre, at de ældre københavnere, som har brug for vores hjælp, kan leve sunde, selvstændige og værdige liv så længe som muligt?

Vi har brug for tilkaldevikarer, ferie- og weekendafløsere til vores hjemmepleje. Jobbet består i at udføre praktisk hjælp og personlig pleje til ældre borgere, der bor i eget hjem. Måske er du studerende inden for det sundhedsfaglige område eller har erfaring fra ældresektoren, eller måske er du bare nysgerrig på arbejdet i de vigtige omsorgsfag.

Er du imødekommende, mødestabil og serviceminded og har en positiv indstilling til ældre og arbejdet med ældre, så er du lige den, vi leder efter.

Københavns Kommune Koncern IT søger IT-supporter til Serviceindgang IT

Københavns Kommune

Er du supporteren som vores brugere altid gerne vil snakke med? Kan du formidle teknisk viden på et forståeligt og brugervenligt sprog?

Din primære opgave vil være at yde telefon/chat-support til it-brugerne i Københavns Kommune. Henvendelserne vil være mangeartede og kan være alt lige fra tekniske problemer til brug for hjælp til Windows-computere, mobile enheder, Microsoft-programmer som fx Outlook, Microsoft Teams m.fl.

Serviceindgang IT tilbyder et ambitiøst og fagligt miljø, hvor omdrejningspunktet er digitale løsninger ved hjælp af ny teknologi, men hvor brugeren er i fokus, og den gode service samtidigt vægtes højt. Der er mulighed for faglig og personlig udvikling i en organisation, som aldrig står stille.

Københavns Kommune Områdechef til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune

Vi skaber det gode ældreliv og udvikler det nære sundhedsvæsen i Københavns Kommune. Som områdechef bliver du omdrejningspunktet – både som chef for lederne af vores plejehjem, genoptrænings- og aktivitetscentre samt som strategisk brobygger mellem driften og centralforvaltningen.

Vi tilbyder dig en stilling som den ene halvdel af duoledelsen af Område Nord, der omfatter ledelse af både vores borgerrettede indsatser i de tilknyttede bydele og en række bydækkende funktioner.

Der bliver spændende ledelsesbeslutninger hver dag og masser af konkret sparring med lederne om organisatoriske processer, strukturer og styring samt vores samarbejde med ældre og syge borgere.

Københavns Kommune Er du Strandparkskolens nye afdelingsleder pr. 1. juni 2023 eller snarest derefter?

Københavns Kommune

På Strandparkskolen søger vi en ny afdelingsleder, som sammen med skolens øvrige ledelsesteam skal fortsætte videreudviklingen af en specialskole med en lang historie og stor faglighed.

Vi varetager udvidet specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Vores elever er kendetegnet ved betydelig nedsat funktionsevne, herunder multiple funktionsnedsættelser og autisme.

Ledelsestemaet har mere end 25 års erfaring fra skoleverdenen og fra Københavns Kommune, så du vil kunne få en god indflyvning og support, hvis du er ny i feltet som leder.

Københavns Kommune KKFO Borgen – Fritidsinstitutionen ved Heibergskolen søger (pædagog 32 timer) eller erfaren pædagogmedhjælper (28 timer)

Københavns Kommune

Har du lyst til at være medskabende til at tegne vores KKFO? Motiveres du af faglig sparring og feedback?

Du bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor vi har en god normering, mange spændende opgaver og hvor du har stor indflydelse på dit arbejde.

Vi prioriterer faglig udvikling, hvor temadage, kurser, foredrag m.m. bidrager til fælles inspiration og viden om, hvordan vi kan udvikle den pædagogiske praksis.

Fritidsinstitutionen ved Heibergskolen består af elever fra Heibergskolen og er normeret til 200 børn i alderen 5-10 år.

Københavns Kommune Sekretariatschef til Københavns Kommunes bygherreorganisation

Københavns Kommune

Byggeri København er en af Danmarks største bygherreorganisationer og varetager bygherrerollen for alle de spændende byggerier, som kommunen igangsætter på velfærdsområderne. Vil du være med til at udvikle København for københavnerne?

Vi tilbyder, at du kan stå i spidsen for et sekretariat, der skal binde Byggeri København (ByK) sammen internt og forbinde os tæt til kommunens forvaltninger, som er dem, vi bygger for. Vi er noget for dig, hvis du synes, det er sjovt at udvikle byen og samtidig arbejde med meget svære dagsordener.

Kontoret er nyetableret, da vi er i gang med en omorganisering, og består af porteføljekoordinatorer og sekretariatsmedarbejdere. Du vil blive leder for ca. 12-15 medarbejdere.

Københavns Kommune Chef for kvalitetssikring til Københavns Kommunes bygherreorganisation

Københavns Kommune

Byggeri København er en af Danmarks største bygherreorganisationer og varetager bygherrerollen for alle de spændende byggerier, som kommunen igangsætter på velfærdsområderne. Vil du være med til at sætte barren højt for fremtidens byggeri?

Vi tilbyder, at du – sammen med vores fire byggekontorchefer – kan stå i spidsen for et ekstremt vigtigt fagområde i Byggeri København (ByK). Det drejer sig om kvalitetssikring af vores mange byggeprojekter ifm. driftsoverdragelse, bæredygtighed, tekniske bygherrestandarder og IKT.

Vi skal som Danmarks største kommune gå forrest i arbejdet med bæredygtigt byggeri og bæredygtige bygninger.

Københavns Kommune Pædagog til Studsgårdens vuggestue på ydre Østerbro

Københavns Kommune

I vores vuggestue kan vi lide at arbejde sammen, at være sammen – og vi får energi af at lave aktiviteter med børnene

Bag Studsgårdens grå-hvide bygning gemmer sig en lys og rar atmosfære. Her er varme og ro og et hjemligt og hyggeligt miljø.

Det er vigtigt for os at skabe en udviklende hverdag med børnene. Vi arbejder med læringsmiljøer og planlægger ugen, så børnene gør sig forskellige erfaringer og får mulighed for at danne relationer med hinanden.

Hos os er der plads til at afprøve nye tiltag og ideer og til at undre sig. Vigtigt er det, at vi får reflekteret og evalueret sammen, så vi lærer sammen og sikrer en udvikling hos børnene og os selv.

Københavns Kommune Dygtige ledere til Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Vi tilbyder to spændende stillinger som enhedschefer inden for byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Som enhedschef er du leder for ca. 20-25 fagligt engagerede medarbejdere, der brænder for København. Du arbejder i krydsfeltet mellem faglighed, ledelse, politiske beslutninger og byens interessenter. Vi forventer, at du bl.a.:

  • har en relevant uddannelse og gerne en lederuddannelse.
  • har erfaring med myndighedsbehandling og gerne kendskab til byggesagsbehandling, byggeloven, planloven og evt. BR18.
Københavns Kommune Sygeplejersker til Københavns Kommunes Udkørende Akutteam

Københavns Kommune

Københavns Kommunes Udekørende Akutteam har været i drift siden januar 2019. Vi har skabt et godt fundament for vores daglige arbejde, hvor du har mulighed for at være med til at præge den videre udvikling af vores akutfunktion.

Arbejdstiden ligger indenfor kl. 7.30-23.00 alle ugens dage. Vi har 8-timers vagter i hverdagene og 12-timers vagter lørdag, søndag og helligdage – vi arbejder hver 4. weekend.

Men som en sygeplejerske i akutteamet udtaler: ”Jeg har aldrig haft et job, der var så fleksibelt, min leder forsøger at imødekomme mine behov, vagtbyrden er lav, og mine kollegaer er altid villige til at forsøge at bytte en vagt” .

Gem
Københavns Kommune Social- og sundhedsassistenter: høj faglighed, skiftende opgaver og tid til privatlivet – søg en stilling i hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune

Vil du være med til at sikre, at de ældre københavnere, som har brug for vores hjælp, kan leve sunde, selvstændige og værdige liv så længe som muligt?

Så har vi jobbet til dig.

Lige nu søger vi både nyuddannede og erfarne social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen. Vi har brug for både dag- og aftenvagter. På cykel, og nogle gange i bil, besøger vi borgere med forskellige behov i deres hjem over hele byen – lige fra den fornemme lejlighed og villaen til den alternative bolig og den etværelseslejlighed.

Arbejdstiderne er forskellige, og mulighederne er åbne! Vi har også brug for sommerferieafløsere.

Københavns Kommune Social- og sundhedshjælpere: tæt borgerkontakt, skiftende opgaver og tid til privatlivet – søg en stilling i hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune

Vil du være med til at sikre, at de ældre københavnere, som har brug for vores hjælp, kan leve sunde, selvstændige og værdige liv så længe som muligt? Og at de alle får lige muligheder?

Lige nu søger vi både nyuddannede og erfarne social- og sundhedshjælpere til hjemmeplejen. Vi har brug for både dag- og aftenvagter. På cykel, og nogle gange i bil, besøger vi borgere med forskellige behov i deres hjem – lige fra den fornemme lejlighed og villaen til den alternative bolig og den etværelseslejlighed.

Københavns Kommune Sundhedsfaglige afløsere til fast weekendvagt eller timelønnet ansættelse i Kastanjehusene

Københavns Kommune

Har du mod på et meningsfyldt job, der skaber værdi?

Kastanjehusene er et plejehjem, som ligger centralt i hjertet af Nørrebro. Vi er et levehjem – det er efterhånden blevet en del af vores DNA. Vi ønsker at skabe et sted, hvor mennesker kan leve et liv med oplevelser og kan have en hverdag i trygge og gode omgivelser.

Vores faglighed er i top. Vi leverer professionel pleje og omsorg med fokus på det enkelte menneske og personens livshistorie. Vi har et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær og høj social kapital. Vi er stolte af vores arbejdsplads!

Her får du en masse erfaring og læring i forhold til udviklingen af din faglighed og møder mennesker i øjenhøjde.

Københavns Kommune Sundhedsfaglige konsulenter til Områdekontor Nord

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København, Område Nord omfatter 20 plejehjem, tre hjemmeplejeenheder, flere aktivitetscentre, genoptræningsenheder og myndighedsfunktioner. Vi leder efter to konsulenter, der kan bidrage til at understøtte enhederne i kvalitets- og organisationsudvikling.

Som sundhedsfaglig konsulent på Områdekontor Nord bliver du en del af et tværfagligt konsulentteam, der understøtter enhederne inden for økonomi, organisationsudvikling, ledelse og faglighed.

Opgaverne kan bl.a. omhandle afdækning og udvikling af enhedernes faglige infrastrukturer, understøttelse af læringsmiljøer, og at tilrettelægge og facilitere lederunderstøttende aktiviteter og klagehåndtering.

Københavns Kommune Virksomhedskonsulenter til Københavns Erhvervshus

Københavns Kommune, Valby

Kan du bidrage med personligt drive og professionalisme? Kan du opbygge stærke relationer, og vil du arbejde med opsøgende virksomhedskontakt og behovsafdækning?

Vi arbejder hver dag med at opbygge gode og langvarige relationer til de københavnske virksomheder. Vores virksomhedskonsulenter arbejder hovedsageligt med at give god virksomhedsservice og samarbejder med Jobcenter København om at finde de helt rigtige medarbejdere til virksomhederne.

Grundig oplæring, herunder en nidages BIF-uddannelse på Metropol med ECTS-point.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV