354 job matcher din søgning 354 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 354 resultater.
Københavns KommuneDygtig hjemmevejleder med erfaring fra arbejde med mennesker med handicap til Borgercenter Handicap

Københavns Kommune

Brænder du for at understøtte københavnere med handicap, så den enkeltes ressourcer aktiveres? Vil du bidrage til, at mennesker med handicap opnår øget selvstændighed, mestring og social mobilitet? Så er du måske vores nye kollega.

Udførerområdet i Borgercenter Handicap søger en dygtig medarbejder til vores korps af hjemmevejledere i Bostøtteenheden.

Bostøtteenheden beskæftiger 29 udgående hjemmevejledere, som arbejder med socialpædagogisk støtte, § 85, til ca. 580 københavnere, som bor selvstændigt i egen bolig. Derover har vi en enhed, som leverer rådgivning og gruppeforløb som tidlige forebyggende indsatser efter SEL § 82a.

Du kommer primært til at levere bostøtte til voksne 18+ med senhjerneskader. Du vil dog også skulle levere bostøtte til borgere, som har udviklingshæmning og andre psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Københavns KommuneErfaren personcentreret social- og sundhedsassistent/-hjælper i nattevagt til demenscenter i Plejecenteret Fælledgården

Københavns Kommune

Ønsker du at være vores nye kollega og bidrage aktivt til et meningsfuldt hverdagsliv hos mennesker med demens, også om natten, vil vi se frem til et berigende samarbejde med dig. Vi søger en fast nattevagt.

Demenscenteret har to etager med hver 15 beboere, hvor vi er et team som supplerer hinanden. Du vil fungere som nattevagt på den ene etage for beboerne, i tæt samarbejde med din kollega på den anden etage, samt tværfaglige samarbejdspartnere, pårørende og værger.

Du er en vigtig del af beboernes hverdagsliv og har ofte tæt kontakt til de pårørende. Du skal møde på arbejde med et ønske om at gøre beboernes hverdag til noget særligt, og understøtte deres ressourcer, og samtidig sikre de faglige krav omkring dokumentation.

Københavns KommuneErfaren afdelingsleder til Lions Kollegiet – Bo- og rehabiliteringstilbud for beboere med erhvervet hjerneskade

Københavns Kommune

Er du en nærværende og synlig leder, der kan inspirere og begejstre? Brænder du for at arbejde med, og for, mennesker med erhvervet hjerneskade? Kan du samarbejde på tværs med mange interessenter? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Den selvejende institution, Lions Kollegiet, er et højt specialiseret tilbud for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder midlertidige neurorehabiliteringsforløb og længerevarende hverdagsrehabiliteringsforløb efter servicelovens § 107 og § 108.

Som afdelingsleder forventes du at have et meget stort fokus på personaleledelse, herunder den faglige sparring med medarbejderne, hvori en vigtig opgave er, at du medvirker til at skabe klare rammer og give løbende feedback på opgaveløsningen, som led i at understøtte et godt arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.

Københavns KommuneStudentermedhjælper til økonomistyring i stabsfunktionen for Budget og Anlæg i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Hvis du interesserer dig for økonomistyring og har flair for tal, så har du nu mulighed for at prøve kræfter med økonomistyringen i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune. Vi søger nemlig en studentermedhjælper, der er glad for at arbejde med tal, og som skal arbejde med mange forskellige spændende opgaver.

Du kommer til at have din daglige gang i Team Anlægsstyring, som er en del af stabsenheden for Budget og Anlæg i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Vi holder til på Islands Brygge lige ved havnebadet.

I Stab Budget og Anlæg betjener vi forvaltningens direktion, det politiske udvalg og resten af organisationen med økonomi- og porteføljestyring, ledelsesinformation og administrativ understøttelse inden for økonomi på anlægsområdet.

Københavns KommuneDanmarks største plejecenter Fælledgården søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt på somatisk afdeling

Københavns Kommune

Vil du være en del af os på Fælledgården, hvor medarbejderne og beboerne samarbejder om at skabe sammenhæng, meningsfuldhed og håndterbarhed i den enkelte beboers hverdagsliv?

Aftenvagterne på Fælledgården er frontløberne i forhold til, at

 • beboerne har et godt hverdags- og weekendliv sidst på dagen og om aftenen – hele ugen og året rundt
 • færre beboere kommer på hospitalet om aftenen
 • beboere, der kommer hjem fra hospitalet, får en god modtagelse
 • alle beboere føler sig trygge og godt tilpas ved at bo på Fælledgården.

Aftenvagten samarbejder med de øvrige aftenvagter på tværs af afdelingerne. Dit gode humør efterspørges af både beboere og kolleger.

Københavns KommuneEntreprise- og udbudsjurister til Byggeri København

Københavns Kommune

Vil du være med til at forme fremtidens København og udbyde byggeri for 1,5 mia. kr. om året? Så er du måske vores nye entreprise- og udbudsjurist.

Du vil blive organiseret i Jura, et kontor med otte erfarne jurister og en jurachef, der arbejder tæt sammen i hverdagen med gode muligheder for at trække på hinandens erfaringer og viden, hvor du primært skal håndtere EU-udbud af store, komplekse rådgiver- og entreprenørydelser.

I den forbindelse vil du blandt andet skulle medvirke til at fastlægge den konkrete sags udbudsstrategi i samarbejde med dedikerede byggeprojektledere, kvalitetssikre udbudsmateriale, tilrettelægge og gennemføre dialog og forhandlinger med de bydende og yde generel juridisk rådgivning og sparring i udbudsprocessen. Du vil således have det juridiske ansvar for hele udbudsprocessen.

Københavns KommuneSocial- og sundhedsassistent med praktikvejlederfunktion

Københavns Kommune

Vil du samtidig være med til at sætte kvaliteten på dagsordenen i ældreplejen? Så er det dig, der skal søge stillingen.

Kastanjehusene er et plejehjem, der sætter læring i centrum, både for vores elever og studerende men også for medarbejderne. Vi har et godt læringsmiljø med mange sygeplejestuderende, social- og sundhedshjælpere og assistentelever. Vi har derfor brug for at styrke vores team. Stillingen er på 32-37 timer om ugen.

Kastanjehusene søger en social- og sundhedsassistent, der vil være med til at sætte kvaliteten i spil og være med til at lave faglige indsatser på bl.a. medicinhåndtering, inkontinens og ernæring. I Kastanjehusene arbejder vi målrettet med forbedringsmetoden på flere indsatser.

Københavns KommuneUdviklingsmindet social- og sundhedsassistent til Center for Demens - Lindehusene

Københavns Kommune

Kan du få andre mennesker til at blomstre? Møder du dine medmennesker med ligeværdighed og interesse? Er du interesseret i at blive faglig stærk i det socialpædagogiske arbejde?

Så er der gode kollegaer og blomstrende beboere i Lindehusene, som venter på dig.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til dagvagt med weekendvagter hver tredje uge.

I Center for Demens tager vi hånd om alle aspekter af borgerens liv i et tværfagligt miljø med fokus på beboernes ressourcer og behov. Vi mener, at forståelse, tillid, respekt og omsorg kan være med til at forsinke demenssygdommens udvikling og understøtte livskvalitet i det enkelte menneskes liv.

Københavns KommuneLeder til fagligt stærkt controllerteam i Koncernservice i Københavns Kommune – en af Danmarks største arbejdspladser

Københavns Kommune

Ledelse i en hverdag med høj kompleksitet og stort albuerum til udvikling.

Med reference til kontorchefen vil du først og fremmest være en væsentlig bidragsyder ift. Københavns Kommunes aflæggelse af årsregnskabet. I de fleste sammenhænge vil du både arbejde tæt sammen med kontorchefen og kontorets to øvrige ledere, men også på tværs i organisationen. Et tværgående samarbejde er centralt for at lykkes med opgaverne.

Du har det ledelsesmæssige ansvar for at motivere et stærkt team på 10 højt kvalificerede controllere. Du får ansvaret for udvikling af dit team – både kompetencer og kapacitet.

Københavns KommuneAdministrativ medarbejder til at holde snor i politiske bestillinger i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Har du overskud, og kan du møde kollegaer og samarbejdspartnere med et smil? Arbejder du struktureret, og sætter du en dyd i at have overblikket? Så er du måske lige den kollega, vi leder efter.

I MKB er der en række produkter, som vedrører politiske betjening. Her er det poliske team i afdelingssekretariatet altid inde over for at sikre formatet, ensretning, kvalitetssikring og godkendelsesprocessen. Det er også det politiske team, som sender bestillinger fra borgmesteren, Teknik- og Miljøudvalget eller direktionen videre til de faglige enheder i afdelingen. Som medarbejder i afdelingssekretariatet bliver din opgave at hjælpe det politiske team med at holde styr på de mange bestillinger og frister.

Københavns KommuneKok/ernæringsassistent til køkkenet på Fælledgårdens Plejecenter

Københavns Kommune

Vi mangler den helt rigtige kollega. Så er du kok eller ernæringsassistent og med et hjerte, der banker for den gode, klassiske, danske madkultur, som er produceret fra bunden af gode råvare? Så er dette stillingen for dig.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med arbejde hver 4. weekend samt dagvagter og aftenvagter. Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30 og kl. 18.00. Stillingen er med opstart fra den 1. januar 2020, men vi venter gerne på den rette kollega.

Fælledgården er et plejecenter fuld af aktiviteter – små som store – med plads til udvikling og forandring. Køkkenet er i den forbindelse en vigtig ”spiller” i forhold til den gode hverdagsmad, møder, arrangementer og andre store sammenkomster for beboerne, pårørende og medarbejdere.

Københavns KommuneTrafikmodeleksperter og projektleder søges til Trafikenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Vil du være med i et nyetableret COMPASS ekspertteam og være med til at sikre, at Københavns Kommune får mest mulig gavn af COMPASS?

Som trafikmodelfaglig medarbejder i teamet omkring COMPASS skal du foretage analyseopgaver med modellen. Du vil være ansvarlig for at gennemføre trafikmodelberegninger, du skal forstå og tolke resultaterne af beregningerne til faglig brug. Ligesom du skal formidle resultaterne af trafikmodelberegninger til omverdenen. Du vil arbejde i et dynamisk miljø og skal kunne håndtere mange bolde ad gangen.

Du vil deltage i udbredelsen i brugen af trafikmodellen på tværs af kommunen gennem sparring med kolleger. Du har mulighed for at være med til at forme, hvor meget og hvordan Københavns Kommune kommer til at anvende COMPASS fremadrettet.

Københavns KommunePædagog med teamkoordinatorfunktion til vuggestuen Kålormen

Københavns Kommune

Vi søger en pædagog med teamkoordinatorfunktion til vuggestuen.

Vi har brug for en pædagog, som kan være med til at skabe pædagogikken på stuen og som ved, hvad der er vigtigt, når man går i børnehave. Du kan, og vil, være med til at kvalificere og udvikle dine kollegaers ideer, så vi sammen kan støtte op om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Vi tilstræber at være empatiske, samarbejdsorienterede og engagerede i vores arbejde med børn, kollegaer og forældre. Vi arbejder på at være tydelige og omsorgsfulde i vores interaktion med børnene. Vi tager udgangspunkt i, hvad der interesserer vuggestuebørn, og hvordan de lærer.

Københavns KommuneJuridiske sagsbehandlere til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kontor for aktivitetsparate borgere og sygedagpengemodtagere

Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med beskæftigelsesområdet i en politisk styret organisation? Og er du en engageret og dygtig jurist, der kan samarbejde og finde gode løsninger på tværs af organisationen? Så er der et par ledige stillinger – en fastansættelse og et barselsvikariat – i Danmarks største beskæftigelsesforvaltning.

Kontorets kerneopgave er at skabe de bedste rammer for at få borgerne i job og uddannelse og sikre, at udsatte borgere bliver afklaret, så de kan komme godt videre.

Dine primære opgaver

 • behandling af klager over sagsbehandlingen og afgørelser truffet i jobcentrene
 • juridisk vejledning og sparring til jobcentrene
 • udarbejdelse af notater til direktionen inden for kontorets fagområde
Københavns KommuneJurist til udbud, entreprise og vejlovgivning til sekretariatet i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Har du erfaring med udbuds- og entrepriseret og/eller vejlovgivning og ønsker du at arbejde med spændende anlægsprojekter i en af Danmarks største bygherreorganisationer?

Der er fuld gang i anlægsprojekterne i Københavns Kommune. Team for jura, udbud og entreprise søger derfor endnu en kollega, som kan bidrage med juridisk rådgivning til vores mange spændende anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Jurateamets vigtigste arbejdsopgaver er

 • rådgivning om udbud efter udbudsloven og tilbudsloven, herunder dialog om projektets succeskriterier, udbudsstrategi, evalueringskriterier, tilbudsevaluering m.v.
 • rådgivning om vejloven, privatvejsloven m.v., samt andre områder, som relaterer sig til opgaven som vejmyndighed
 • udformning af bygherreoverenskomster og aftaler med andre parter og grundejere
Københavns KommuneKoordinator og controller med kritisk sans og næse for god regnskabsopfølgning til Socialforvaltningen

Københavns Kommune

I Socialforvaltningens centrale enhed Regnskab og Kontrakt søger vi en koordinator, som kan gennemskue, overskue og analysere komplekse arbejdsprocesser på regnskabsområdet.

Du skal koordinere opgaver, som i fremtiden skal være mere databaserede og systemunderstøttede. I kontoret arbejder vi målrettet med rapportering, optimering og effektivisering på økonomi- og regnskabsområdet.

Dine opgaver bliver blandt andet at bidrage til sagsbehandlingen og koordineringen af snitfladen mellem regnskab og økonomiopfølgning i teamet for mellemkommunal afregning. Opgaven løses i et samarbejde med kolleger i kontoret. Dine øvrige opgaver vil være controlling og sparring på specialiserede regnskabsopgaver, f.eks. implementering af registreringer af kommunens nye fælles fagsystemer og regnskaber for selvejende tilbud.

Københavns KommuneErfaren afdelingsleder til D-huset i Kastanjehusene i De Gamles By

Københavns Kommune

Kastanjehusene består af 3 huse med i alt 91 beboere. D-huset har det særlige over sig, at vi for nylig har etableret pladser for beboere med et hørehandicap på afdelingen. Vil du være med til at sætte døve beboere på dagsordenen? Og gå forrest i arbejdet med at skabe en kultur, hvor både døve og hørende beboere har den bedst tænkelige hverdag og bliver mødt i netop deres behov?

Du skal være leder i en afdeling, hvor der bor 29 beboere. Du skal på en og samme tid hjælpe os med at strukturere vores hverdag, så vi bruger flest muligt resurser på beboerne, samtidig med at du sætter retningen og udvikler vores afdeling, så alle vores gode medarbejdere har fokus på at skabe et hjem for beboerne, hvad enten man er døv eller ej.

Som afdelingsleder i D-huset får du chancen for at indgå i et ret nyetableret lederteam med mulighed for at påvirke kursen for Københavns bedste levehjem.

Københavns KommuneKonsulent med ansvar for Teknik- og Miljøforvaltningens strategiske budgetstyring

Københavns Kommune

Drives du af at arbejde med komplekse problemstillinger, der kræver tværgående fokus og en strategisk tilgang? Og vil du stå i spidsen for at styrke og udvikle Teknik- og Miljøforvaltningens centrale budgetlægning? Så har vi brug for dig til at udvikle og drive forvaltningens strategiske budgetstyring.

Som vores nye konsulent vil du konkret være ansvarlig for at:

 • etablere og drive processer til at identificere forvaltningens budgetbehov og løsninger herpå
 • bidrage til at sikre fyldestgørende beskrivelser af forvaltningens budgetbehov, så direktionen står solidt i præsentationen af behovene under budgetforhandlinger (need to-behov)
 • koordinere udarbejdelsen af forvaltningens budgetforslag (budgetbidraget), hvor det skal sikres, at forvaltningen kan levere et budget i balance
Københavns KommuneEr du vores nye Deputy Head of Secondary som kan lede og udvikle Europaskolens Secondary afdeling?

Københavns Kommune, Valby

Europaskolen i København, som bygger på Europaskolens læreplaner, åbnede sin sekundærafdeling i august 2018 og er fortsat under opbygning og udvikling. Når skolen er færdigudviklet, vil sekundærafdelingen (S1-S4) have ca. 350 elever og 20 lærere.

Som vores nye Deputy Head of Secondary vil du få selvstændigt ansvar for at drive og udvikle vores Lower Secondary afdeling med reference direkte til rektor med alt, hvad det indebærer af strategisk og pædagogisk udvikling, personaleledelse samt administrative opgaver.

Derudover vil du sammen med skolens øvrige fem energiske og entusiastiske ledere spille en central rolle i det strategiske arbejde med at skabe og videreudvikle Danmarks første Europaskole.

Københavns KommuneFaglig enhedssekretær til Mobilitetsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Københavns Kommune har et ambitiøst mål om at forbedre fremkommeligheden og de grønne mobilitetsformer: reducere støj, forurening og CO2, samt skabe bedre byrum og mere byliv. I Mobilitetsenheden arbejder vi med den overordnede udvikling af de planer og strategier, der understøtter de politiske målsætninger på trafik- og mobilitetsområdet i København.

Du skal fungere som enhedssekretær og håndtere praktiske og faglige opgaver på tværs i Mobilitetsenheden. Du vil, i tæt dialog med enhedschefen, skulle have det daglige overblik over enhedens opgaver og samtidig bidrage til den konkrete opgaveløsning i enheden, eksempelvis i forhold til håndtering af politiske bestillinger, praktisk hjælp til mødereservation, workshops mv., samt være superbruger i vores forskellige IT-værktøjer (Kvantum, som er Københavns Kommunes SAP-baseret indkøbs- og økonomisystem, eDoc, diverse HR-systemer m.m.).