Jobannonce: Sagsbehandler til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Vordingborg KommuneSagsbehandler til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Vordingborg Kommune, Stege

Afdeling for Psykiatri og handicap er en spændende afdeling inden for det specialiserede socialområde for voksne. Vi søger en sagsbehandler til vores Psykiatriteam.

Psykiatriteamet har ansvaret for sagsbehandling, afgørelser og opfølgning af aktivitetstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, botilbud, hjælperordninger, og ledsagerordninger efter serviceloven.

Vi er et selvstændigt myndighedsteam med 6 sagsbehandlere inklusive en teamkoordinator. Vi arbejder med ansøgninger fra voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, typisk psykiatriske udfordringer, udviklingshæmning eller autismespektrumforstyrrelser. Vores team er kendetegnet ved høj faglighed, nysgerrighed, tillid, respekt, ansvarlighed og selvstændighed. Vi vægter også at have det sjovt sammen, når vi er på arbejde.

Andre relevante job