Jobannonce: Autismecenter Storstrøm pædagog 30 timer

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm pædagog 30 timer

Vordingborg Kommune, Præstø

Autismecenter Storstrøm søger pædagog 30 timer ugentlig til Individuelt børnetilbud (skærmet) botilbud for børn.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse.

Botilbuddet individuelt børnetilbud, er for børn og unge i aldersgruppen 6-18 år, med særligt støtte behov, og hvor ud ad reagerende adfærd kan forekomme i hverdagen som udtryksform. – p.t. bor der et barn på afdelingen.

Stillingen er på 30 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags- og aftentimerne, hver anden weekend samt på helligdage.

Arbejdsmetoderne bygger på TEACCH-principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Andre relevante job