Jobannonce: UDVIKLINGSKONSULENT – med ansvar for Møn UNESCO Biosfære

Vordingborg KommuneUDVIKLINGSKONSULENT – med ansvar for Møn UNESCO Biosfære

Vordingborg Kommune

Vil du arbejde med UNESCOs globale værdier helt lokalt – så er jobbet her. Vordingborg Kommune søger en udviklingskonsulent, der kan koble en strategisk dagsorden med helt konkrete dagligdags indsatser.

Du kommer til at arbejde i Afdeling for Strategi & Kommunikation, som er placeret på Vordingborg Rådhus. Vi er direktionens interne konsulenthus på udviklingsopgaver inden for turisme, erhverv, bosætning, frivillighed, nærdemokrati, politisk interessevaretagelse og så naturligvis Møn UNESCO Biosfære.

Opgaverne kan fx være:

  • Afholdelse af temamøder om de projekter og emner, der arbejdes med.
  • Kommunikation via hjemmeside, Facebook og andre sociale medier.
  • Afholdelse af ambassadørkurser og løbende dialog og kommunikation med ambassadørerne.

Andre relevante job