Jobannonce: Udviklingskonsulent til Videnscenter for automation og robotteknologi

MercantecUdviklingskonsulent til Videnscenter for automation og robotteknologi

Mercantec, Viborg

Nu har du chancen for at spille en central rolle i det nationale videnscenter for automation og robotteknologi (nord), hvor du skal være med til at støtte erhvervsskoler i hele landet. Du skal bl.a. sikre pædagogisk kvalitet i materialer, koordinere aktiviteter, lave arrangementer, formidle centerets aktiviteter og være med til gøre centeret til en værdifuld ressource for landets erhvervsskoler.

Som udviklingskonsulent får du en central rolle i videnscenteret, hvor du skal fungere som bindeled mellem de fem partnerskoler og være med til at udvikle vores videnscenter.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • sikre kontinuerligt fokus på udviklingsopgaver og fungere som tovholder på projekter.
  • stå for projektstyring og –koordinering, tavlemøder samt planlægge og afvikle udviklingsaktiviteter.
  • have blik for, hvordan man kan formidle viden om ny teknologi og udstyr.

Andre relevante job