Jobannonce: Færdselsstyrelsen i Ribe søger 4 studentermedhjælpere

Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen i Ribe søger 4 studentermedhjælpere

Færdselsstyrelsen

Team Tilsynsjura
Som studentermedhjælper i Team tilsynsjura vil du primært skulle være med til at løfte Færdselsstyrelsens opgaver på synsområdet.

Team Markedsadgang og tilsyn for vejtransport
Som studentermedhjælp vil du primært skulle være med til at løfte Færdselsstyrelsens opgave med kontrol af indehavere af tilladelser udstedt af danske myndigheder til gods- og buskørsel samt kontrol med at udenlandske vognmænd, der kører cabotagekørsel mv., aflønner deres chauffører efter det danske omkostningsniveau.

Team Køretøjsteknik
Som studentermedhjælper i Team Køretøjsteknik vil du primært skulle bistå teamets jurister med en række forskellige sagsområder, herunder sager om udrykningskørsel.

Team Biltilsyn og Team Vejsidesyn
Som studentermedhjælper i de to teams vil du primært skulle være med til at løfte Færdselsstyrelsens opgaver på syns- og vejsidesynsområdet.

Færdselsstyrelsen

Andre relevante job