Jobannonce: Knud Lavard Centret søger tværgående sygeplejerske i fast aftenvagt

Gem
Ringsted KommuneKnud Lavard Centret søger tværgående sygeplejerske i fast aftenvagt

Ringsted Kommune

Du får en tværgående funktion for hele huset, der også består af 4 somatiske afdelinger, et demensafsnit samt en afdeling for midlertidige pladser. Du vil være sparringspartner for medarbejderne og have en rolle i forhold til delegering af sundhedslovsydelser, herunder også oplæring og undervisning.

Midlertidige Pladser modtager både borgere direkte fra sygehuset til et rehabiliteringsforløb samt borgere fra eget hjem, der visiteret til en akutplads via egen læge, som alternativ til en indlæggelse.

Opgaverne spænder bredt og giver mulighed for at du kan udvikle dig både fagligt og personligt. Vi arbejder med komplekse borgerforløb herunder kompleks sygepleje, koordinering af tværfagligt samarbejde, rehabiliteringsforløb, og helhedspleje med kontaktpersonssystem. Vi arbejder med Rehabilitering, triagering, og tidlig opsporing. Og vi tilbyder grundig introduktion og tæt opfølgning.