29 jobannoncer matcher din søgning 29 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ringsted Kommune

Dygtig sagsbehandler til Team Social Service i Borgerservice

Ringsted

Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil sammen med søde og dygtige kolleger, så søger vi en ny kollega, som brænder for Borgerservice, og som har erfaring med vores opgaver.

Hos os vil du få et alsidigt job, hvor du er specialist sammen med et team på nogle fagområder (primært helbredstillæg og indskudslån) og generalist på de øvrige fagområder. På den måde opnår du en afvekslende hverdag med borgerbetjening og sagsbehandling, hvor du får lige dele medansvar og hjælp til arbejdet.

Vi tilbyder bl.a. en uhøjtidelig arbejdsplads, hvor vi vægter kollegialt ansvar højt samt flekstid og en række andre personalegoder.

Ringsted Kommune

Dagmarskolens SFO og Klub søger to pædagoger på 30 timer pr. uge

Ringsted

Dagmarskolen og SFO er i en rivende udvikling, som du vil blive en del af.

Vi lægger vægt på at skabe helhed for barnet fra de kommer om morgenen til de går hjem om eftermiddagen. Det betyder, at der er et tæt og godt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Arbejdstider ligger som udgangspunkt i tidsrummet kl. 05.45 - 17.00/16.00 om fredagen.

Vi tilbyder:

  • Et hus i en rivende udvikling med ca. 280 børn i SFO og klub og samlet ca. 350 børn på hele skolen.
  • Kompetente og engagerede kollegaer.
  • Masser af dynamik og mulighed for indflydelse i det daglige.
Ringsted Kommune

Plejecenter Solbakken søger en erfaren leder til demenshusene, daghjem og aktivitetsområde

Ringsted

Plejecentret er et moderne plejecenter, som ligger centralt i Ringsted. Centret er bygget op efter Leve-bo princippet og har 8 huse, hvoraf 5 primært er somatiske og de 3 resterende er demenshuse. Vi søger en teamleder til de 3 demenshuse, hvor der er 23 boliger i alt og omkring 30 medarbejdere.

Endvidere vil du også blive leder af vores daghjem, som også omfatter aktiviteter på hele centret. Her er der i alt 5 medarbejdere ansat.

Du indgår i et lederteam på i alt 3 ledere, og vil få erfarne lederkolleger, hvor vi prioriterer at skabe fælles løsninger i et tæt samarbejde.

Ringsted Kommune

Kan du trylle...med pædagogik og didaktik...og…

Ringsted

…motiveres du af at arbejde med unge, der har brug for lidt ekstra til at koordinere deres samlede livssituation, så troen på at kunne lykkes genvindes?.... så er det måske dig, der skal være en del af vores et team omkring UngRingsteds to skoletilbud?

Formålet med tilbuddet er at hjælpe vores unge videre, så de får andre deltagelsesmuligheder i skoleregi og også gerne i fritiden.

Ringsted Kommune

Specialiseret skole- og ungdomstilbud søger psykolog med kendskab til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Ringsted

Brænder du for at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge med forskellige handicaps? Så skal du læse med her, for vi søger en autoriseret psykolog, gerne specialist, der kan understøtte vores nuværende arbejde og fremadrettede udvikling og som kan bidrage med at:

  • Understøtte, udvikle og fastholde de pædagogiske tilgange
  • Understøtte det høje faglige indhold i elev- og udviklingsplaner. Deltage i teammøder, tværfaglige dialogmøder, forældremøder, visitationer og re-visitationer, samt i øvrige centrale møder vedrørende elevernes læring og trivsel
Ringsted Kommune

Projektleder til byudviklingsprojekt

Ringsted

Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden? Hos os kan du få et job med mening, personlige udviklingsmuligheder og stor indflydelse på, hvordan Ringsted Kommune skal udvikle sig i fremtiden.

Som projektleder vil du være nøglen til at forme fremtiden for Odinsvejs-kvarteret, et ældre industriområde tæt ved Ringsted Station. Din opgave bliver at udvikle en helhedsplan, der ikke blot reflekterer, men også driver den dynamiske udvikling, som Ringsted gennemgår.

Du tilbydes en fagligt stærk arbejdsplads med fokus på sparring og løbende udvikling af kompetencer.

Ringsted Kommune

Nattevagt social- og sundhedsassistent – vil du være med til at gøre en forskel på Plejecenter Solbakken?

Ringsted

Vil du have en meningsfuld arbejdsdag, og elsker du – ligesom os – at hjælpe andre?

Du skal arbejde 7+7 med vagt i ulige uger i tidsrummet kl. 23-07. Du vil, som en del af vores team, hvor I er 3 om natten, have et tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer, og du kan i høj grad sætte dit præg på din egen arbejdsdag.

Vi har i mange år haft ry for, at være en god arbejdsplads, og det syntes vi, at vi lever op til. Hos os får du en omsorgsfuld arbejdsplads med fokus på trivsel og tryghed og en lydhør ledelse.

Ringsted Kommune

Pædagog søges til Tinsoldaten, en døgnåben 0-6 års institution

Ringsted

Her hos os har du indflydelse på dit arbejdsliv samt udvikling af alt fra f.eks. pædagogik, samarbejde og egen faglighed, din mening og pædagogiske tilgang er afgørende for det gode fællesskab.

Stillingen, der er ledig, er i vores ældstegruppe, hvor børnene er fra 4 år og op til 6 år. Stillingen er på 30 timer. Den indeholder 2 aftenvagter (1 vagt fra kl. 12.00-20.00 og 1 vagt fra kl. 13.00-21.00), fordelt på en 4 ugers vagtplan, resten af vagterne ligger i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Du har derudover en ugentlig fridag.

Ringsted Kommune

Praktikant til klima, natur og miljø

Ringsted

Studerer du fx cand. scient., ingeniør, cand. techn. soc, jordbrugsteknolog eller en anden akademisk eller mellemlang uddannelse, og har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i forhold til konkrete og spændende udviklingsprojekter?

Du vil få viden om, hvordan det er at arbejde i en politisk ledet organisation, hvor vi arbejder for noget, der har direkte indflydelse på borgernes hverdag.

Du skal have lyst til at arbejde i en kommune, hvor tempoet er højt, og det er vigtigt, at du trives med nye udfordringer og forskelligartede opgaver.

Ringsted Kommune

Praktikant til byplanlægning

Ringsted

Studerer du byplanlægning, landskabsarkitektur, urban design eller lignende, og har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i forhold til konkrete og spændende udviklingsprojekter? Så leder Ringsted Kommune efter dig.

Hos os vil du blive tilknyttet en af vores dygtige projektledere og landskabsarkitekter. Du vil få mulighed for både at blive tilknyttet et udviklingsprojekt og deltage i den daglige drift.

Som praktikant vil du yderligere få mulighed for at komme helt tæt på driften og lære, hvordan man laver myndighedsarbejde, og hvilke overvejelser man gør sig undervejs i processen.

Centerchefer til Ringsted Kommune

Ringsted

Ringsted Kommune søger nye centerchefer.

Indrykket:
Hentet fra Altinget

Ringsted Kommune søger landzonemedarbejder med interesse for planlægning

Ringsted

I Ringsted Kommune er der stor udvikling inden for byggeri og anlæg, også i landdistrikterne.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Ringsted Kommune søger en ny medarbejder til Team Jura og Politisk Service med interesse for juridisk rådgivning

Ringsted

Du vil komme til at arbejde med en række forskellige opgaver, hvor omdrejningspunktet er juridiske problemstillinger i en kommunal kontekst.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem

Spor 2- nyere oprettet team har vokseværk igen, og vi søger derfor socialpædagoger eller social- og sundhedsassistenter til a...

Ringsted

Vil du være med til at videreudvikle SPOR 2, en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats, til borgere med psykisk sårbarhed, kognitive...

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem

Ungeenheden i Ringsted Kommune søger 2 socialrådgivere/socialformidlere til Servicelovens børneområde

Ringsted

Dine fremtidige kollegaer er et fagligt stærkt og ambitiøst team på 9 rådgivere samt en faglig leder.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Valdemarskolen søger dansklærer til 6. årgang snarest muligt eller senest 1. februar 2024

Ringsted

Valdemarskolen er en skole i bevægelse, dette både bogstaveligt og i overført betydning.

Indrykket:
Hentet fra Skolejobs.dk

Madhusene Ingeborg søger to proffessionsbachelorer sundhed og ernæring

Ringsted

Cafe Ingeborg er en social hybrid virksomhed der har til opgave at sikre både kvalitetsmad til kommunens ældre på plejecentrene og meningsfuld...

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Hjemmeplejen i Ringsted kommune søger visionær teamleder, der har mod og lyst til at være med til fortsat at implementere lok...

Ringsted

Hjemmeplejen er i disse år i rivende udvikling, og i Ringsted har vi for et år siden organiseret os i små selvstyrende teams.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Dygtige lærere der vil være med til at lave god skole i Ringsted

Ringsted

Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret lærer, som brænder for sine fag, og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Ergoterapeut til Sundhed & Træning i Ringsted Kommune

Ringsted

Finder du træning af borgere efter sundheds- og serviceloven i kommunen fagligt udfordrende og interessant, så er denne stilling måske noget for dig?

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV