Jobannonce: Indtag rollen som økonomisk sparringspartner og business controller

BankdataIndtag rollen som økonomisk sparringspartner og business controller

Bankdata, Fredericia

Er du klar til at sætte skub i din karriere som business controller? Og har du lyst til at træde ind i en udadvendt rolle, hvor du får dyb indsigt i vores forretning og stor mulighed for indflydelse?

Som business controller får du ansvar for, at grundlaget for analyser og økonomistyringsopgaver er på plads, og bliver leveret i øjenhøjde med dine kolleger rundt om i forretningen. Du gennemgår forskellige rapporteringer med dem, hjælper med at fremskaffe materiale og sørger for opfølgning.

Helt konkret skal du:

  • sikre at det regnskabsmæssige grundlag er i orden
  • supportere forretningen i forhold til måneds-, kvartals- og årsrapporter
  • sørge for økonomiopfølgning med forretningen

Andre relevante job