Jobannonce: Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Grønlands Selvstyre
Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Grønlands Selvstyre

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere til Central Rådgivningsenhedens Task Force.

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.

Task Forceholdet skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp, f.eks. i større sager om seksuel misbrug af børn. Task Forceholdet skal kunne levere ekspertviden og -rådgivning på særlige områder, hvor der efterspørges hjælp lokalt. I sager om seksuelle overgreb skal holdet f.eks. kunne sendes ud til kommunerne med henblik på at bistå kommunens ansatte i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøring af politi, samtaler med børn og forældre samt opfølgning.

Grønlands Selvstyre

Andre relevante job