Formuepleje A/S

Formuepleje er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter, der har mere end 26 års erfaring i at udvikle optimale investeringsløsninger. Vores udgangspunkt er, at vi betragter vores investorer som medinvestorer med sammenfaldende interesser i at skabe et attraktivt langsigtet afkast.

Formuepleje har fokus på at bevare og øge formuer. Vores særlige investeringskoncept er målrettet levering af højt risikojusteret afkast. Det betyder, at vi investerer med henblik på at få mest muligt afkast for så lav risiko som muligt. Formuepleje beskæftiger cirka 60 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Aarhus og kontoret i Hellerup.