PEAB Asfalt A/S

Hvad laver vi og hvad er du med til at skabe?

Peab Asfalt er en af Danmarks største specialiserede asfaltbelægningsvirksomheder med produktion og udlægning af asfalt til offentlige og private kunder. Vi beskæftiger i dag ca. 300 medarbejdere fordelt på 7 asfaltfabrikker og 5 kontorer rundt i Danmark. Med vores fire samarbejdende forretningsområder og 15.000 medarbejdere i Sverige, Norge, Finland og Danmark sikrer vi, at vi så vidt muligt udnytter lokale ressourcer. Det gør os unikke.

Vi vægter at arbejde med en høj andel af vores egne ressourcer både i form af vores egne medarbejdere, men også i form af egne ressourcer i projekterne. På den måde tager vi et aktivt ansvar i udviklingen af de steder, hvor vi arbejder. Kort sagt handler det om, at vi arbejder lokalt. Vi udnytter det unikke, at vi er tæt på, at vi kender det lokale marked, og at vi har de dele, der skal til for at udføre et projekt.

Peab Asfalt - virksomhedsprofil

Det, at vi er lokale og kan tilbyde vores kunder et lokalt produceret produkt, er også grundlaget for vores miljø- og klimaarbejde. Peab vil være klimaneutrale i år 2045. Vi har sat et mål, og vi arbejder efter det, vi kalder "Vejen til miljømålene". Hvert skridt, i form af ECO-Asfalt, genanvendelse af materialer, forkortede transportafstande bringer os videre på denne vej og indgår i vores lokalt producerede samfundsbyggeri.

Peab ønsker at skabe merværdi for kunder, ansatte, leverandører og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. For at opnå dette, arbejder vi aktivt med klima- og miljøforanstaltninger og et stærkt socialt engagement lokalt forankret gennem et lokal producerende samfundsbyggeri. Vi værner om en god forretningsetik og stræber efter langsigtede og tillidsfulde forhold.

Hvad tilbyder vi og hvilke udviklingsmuligheder får du?

Vi vil gerne se dig udvikle dig. At vores dygtige medarbejdere har den rette viden og kompetence er afgørende for vores succes. Hos os har du alle muligheder for at forme din egen karriere og prøve nye, udfordrende opgaver.

Kompetenceudvikling er for os noget mere end blot at tage et kursus. Vi udvikler os i vores arbejde på så mange måder og i så mange miljøer. Vi arbejder tæt på virksomheden, med fleksible pædagogiske metoder, problemløsning og cases fra virksomheden. Kompetenceudviklingstiltag skal tilpasses den enkelte situation og tage udgangspunkt i virksomhedens vision og forretningsmæssige mål. Hovedmålet er, at du som medarbejder skal føle, at du er glad for det, du laver, og at du kan bruge dit potentiale fuldt ud.

Peab Asfalt - virksomhedsprofil