Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er en københavnsk forstadskommune under Region Hovedstaden.

Albertslund Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af sognene:

  • Herstedvester Sogn (Smørum Herred)
  • Herstedøster Sogn (Smørum Herred)
  • Opstandelseskirkens Sogn (Smørum Herred)

Dengang hed kommunen Herstedernes Kommune, men blev i 1973 omdøbt til Albertslund fordi Indenrigsministeriet ikke ville anerkende et stednavn i flertalsform.

Albertslund er en grøn kommune bl.a. pga. Vestskoven og Vejleådalen, hvor 60% af byens areal er udlagt til naturområder.

Kommunen er hovedsageligt bygget som industrialiseret tæt lav elementbyggeri i 1960'erne, hvor byens indbyggertal voksede fra cirka 3.000 til knap 30.000 på cirka 8 år. Byen har bl.a. et totalt opdelt trafiksystem af veje og stier for henholdvis hårde og bløde trafikanter. Albertslund har i vid udstrækning udnyttet at regnvand afledes via rekreative elementer i form af søer og kanaler midt i bebyggelserne. Albertslund Kommune er i dag anerkendt som en frontløberkommune indenfor miljø- og klimaområdet.[Kilde mangler]

Albertslund Kommune har tre mærkesager: Børn og unge, kultur og miljø.

 

Kilde: Wikipedia.org 24-11-2015