Amgros I/S

Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Vores kerneopgave er at sikre, at de nødvendige lægemidler er til rådighed for patienter på de offentlige danske hospitaler. Til den rette tid, sted og pris. Derudover sikrer Amgros også gode indkøb og forsyning af høreapparater til de offentlige høreklinikker.

Det gør vi via effektive indkøb og udbud for vores ejere i de danske regioner.

Amgros løser opgaver, som regionerne ellers skulle have løst hver især. På den måde skaber vi stordriftsfordele og besparelser, så regionerne kan bruge ressourcerne på andre opgaver i sundhedsvæsenet. Sammen med vores samarbejdspartnere skaber vi mere sundhed for pengene. Det er noget, vi alle vinder ved.

I Amgros er vi omkring 120 medarbejdere, der er varetager opgaver inden for områderne Indkøb og Forsyning, Udbud og Forhandling, Forretningsudvikling og Rådgivning, Automatisering og Kvalitet samt Økonomi og Administration.

Vores opgaver er komplekse og kræver ofte ganske specielle kompetencer. Som medarbejder i Amgros har du derfor både meget dygtige og meget vidende kolleger. Profiler, der både kan og vil. Og selv om du måske ikke helt forstår, hvad de alle arbejder med, kan du være sikker på, at de gerne vil fortælle. For lyst til at dele viden og stor glæde ved sit fag er noget af det, der for alvor kendetegner medarbejderne i Amgros.

Du kan læse mere om Amgros som forretning og arbejdsplads på vores hjemmeside www.amgros.dk