Amgros I/S

Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Vores kerneopgave er sammen med sygehusapotekerne at sikre, at de nødvendige lægemidler er til rådighed for patienter på de offentlige danske hospitaler. Til den rette tid, sted og pris. Og med miljøet for øje.

Det gør vi via effektive indkøb og udbud for vores ejere i de danske regioner. I 2022 opnåede vi besparelser på knap otte milliarder kroner. På den måde skaber vi økonomisk råderum, så flere mennesker kan tilbydes behandling for de samme penge.

Amgros løser opgaver, som regionerne ellers skulle have løst hver især. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. På den måde løser vi en vigtig opgave ved at bidrage til bedre beslutningsgrundlag på sundhedsområdet.

I Amgros er vi omkring 140 medarbejdere, der varetager opgaver inden for blandt andet udbud og indkøb af lægemidler, forhandling, kvalitet og registrering af lægemidler, høreapparater, data og teknologi og meget mere.

Vores opgaver er komplekse og kræver ofte ganske specielle kompetencer. Som medarbejder i Amgros har du derfor både meget dygtige og meget vidende kolleger. Profiler, der både kan og vil.

Og selv om du måske ikke helt forstår, hvad de alle arbejder med, kan du være sikker på, at de gerne vil fortælle. For lyst til at dele viden og stor glæde ved sit fag er noget af det, der for alvor kendetegner medarbejderne i Amgros.

Du kan læse mere om Amgros som forretning og arbejdsplads på vores hjemmeside www.amgros.dk