Topsoe

Topsoe is a global leader in developing green energy solutions and is heavily engaged in developing solutions for decarbonizing the hard-to-abate sectors, including steel, cement, chemicals, shipping, and aviation. Topsoe’s solutions produce essential renewable energy carriers, fuels, and chemicals of the future, such as green hydrogen, green ammonia, eMethanol, and eFuels. The company is headquartered in Denmark and serve customers around the globe. In 2021, our revenue was approx. DKK 6.2 billion with 2,100 employees. www.topsoe.com

Frederikssund

Topsoe er global leder inden for udvikling af grønne energiløsninger og er stærkt engageret i at udvikle løsninger til dekarbonisering af de sektorer, der har svært ved at reducere emissionerne, herunder stål, cement, kemikalier, skibsfart og luftfart. Topsøes løsninger producerer essentielle vedvarende energibærere, brændstoffer og fremtidens kemikalier, såsom grøn brint, grøn ammoniak, eMethanol og eFuels. Virksomheden har hovedkontor i Danmark og betjener kunder over hele kloden. I 2021 var vores omsætning ca. 6,2 milliarder kroner med 2.100 ansatte. På fabrikken i Frederikssund producerer ca. 550 medarbejdere katalysatorer 24 timer i døgnet alle ugens dage. www.topsoe.com