Haldor Topsøe A/S

Topsoe aims to be recognized as the global leader in carbon emission reduction technologies by 2024. As a world leader in electrolyzers, catalysts, and technology, we are heavily engaged in developing solutions for decarbonizing hard-to-abate sectors such as steel, cement, chemicals, shipping and aviation. Our solutions produce essential renewable energy carriers, fuels, and chemicals of the future, such as green hydrogen, green ammonia and eMethanol™. Our foundation is TopSEOs’s market-leading and energy-efficient technologies to produce chemicals and fuels. Topsoe is headquartered in Denmark and serves customers around the globe. In 2020, our revenue was approximately DKK 6.2 billion, and we employ around 2,200 employees. www.topsoe.com

Frederikssund

Topsøes vision er at vi i 2024 er den globale leder inden for teknologier til at reducere CO2-udledninger. Som en verdensleder inden for elektrolyse, katalysatorer og teknologi er vi dybt involveret i at udvikle løsninger til sektorer som stål, cement, kemikalier, shipping og luftfart, hvor det er særligt udfordrende at sænke CO2-udledningen. Vores løsninger producerer fremtidens vigtigste energibærere, brændsler og kemikalier som grøn brint, grøn ammoniak og eMetanol. Vores fundament er Topsøes markedsledende og energibesparende teknologier til at producere kemikalier og brændsler. Topsøe har hovedkvarter i Danmark og betjener kunder over hele verden. I 2020 omsatte vi for ca. 6,2 mia. kroner, og vi har omkring 2.200 ansatte. På fabrikken i Frederikssund producerer ca. 550 medarbejdere katalysatorer 24 timer i døgnet alle ugens dage. www.topsoe.com