DLG

Evaluering

Positiv kommentar

Der store muligheder på at sætte sit præg på det daglige arbejde. Stor respekt omkring det, jeg har med i bagagen af kompetencer og forslag. Højt til loftet - en inkluderende kultur, hvor man gerne vil skabe resultater sammen.

Negativ kommentar

Man skal kunne navigere i en organisation, hvor der er store forandringer og holde fast i prioriteterne selv når der kommer nye opgaver ind.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer, masser af ting at tage fat på, aldrig et kedeligt øjeblik. God teamspirit.

Negativ kommentar

Life/work balance - muligheden for at kunne arbejde hjemmefra nogle dage, afhænger helt og holdent af den enkelte leder. Ingen officielle retningslinjer der imødekommer manges ønske om at have den frihed. Årlige lønsamtaler finder ikke sted. Der er MUS men der snakkes ikke løn, heller ikke på andre tidspunkter.

Evaluering

Positiv kommentar

DLG er et dejligt sted ved at være, hvor man er blandt mange dygtige kollegaer, der går op i sit arbejde og hinanden. Man kan forvente professionalisme på tværs af organisationen, med meget velvidende og velfunderede medarbejdere uanset lokation i Danmark.

Negativ kommentar

Der er (fortsat) ingen kultur for at rose hinanden. DLG promovere ikke forretningsidé-udvikling blandt medarbejdere. Der spildes generelt potentiale og talenter der findes internt i organisationen (og det koster senere dyrt på konsulentkontoen).

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

dårlig leder

Evaluering

Positiv kommentar

Mange muligheder, godt fokus på personalepolitikken og gode forhold.

Negativ kommentar

Ikke super højt lønnet

Evaluering

Positiv kommentar

En skøn og enestående arbejdsplads med højt til loftet og stilstand er en by i Rusland. Vi er altid i bevægelse og finder optimeringsmuligheder i hverdagens opgaver.

Negativ kommentar

Der vil inden for de næste 2 år ske store organisatoriske forandringer, pga udflytning. DLG går derved glip at megen viden og erfaring., fordi det ikke er muligt for mange nuværende medarbejdere at flytte med. Det synes jeg ikke at ledelsen er god nok til at håndtere for at give plads til en mere blød overgang og ikke mindst sætte pris på de medarbejdere, som er i virksomheden nu.

Evaluering

Positiv kommentar

Egen gruppe og tætte kolleger har super godt samarbejde og der er meget fleksibilitet

Negativ kommentar

Ingen tillid til øverste ledelse. Ekstremt lave lønninger. Kultur- og organisationsændringer håndteres ikke godt.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaer er rigtig søde og venlige, samt det faktisk er et arbejde som overfor kunder altid ændre sig.

Negativ kommentar

Meget dårlig ledelse som styres efter den gamle skole. kæft, trit osv. Nye ideer skal komme fra ledelse for at blive hørt. Du måles ikke altid på resultater men mere hvor godt du kender een i ledelsen.

Evaluering

Positiv kommentar

Isoleret set er arbejdet ok.

Negativ kommentar

Man behandles som kvæg, der er alt for mange høvdinge og de flotte ledelsesmæssige hensigter er ledelsen de første til at bryde.