DLG

Hvem er vi?

I DLG-koncernen arbejder vi hver dag for at dække menneskers fundamentale behov for fødevarer, energi og byggeri. Vi er med til at sikre, at folk over hele verden kan sætte mad på bordet, varme deres hjem op, få brændstof til bilen, strøm i stikkontakten og tag over hovedet.

Vi er ejet af danske landmænd og er ét af Europas største selskaber inden for vores branche med omkring 6.600 medarbejdere internationalt, heraf 1.600 i Danmark. Fra at være et rent dansk andelsselskab har vi gennem årene udviklet os til at være en international koncern med aktiviteter i 18 lande.

Vi er én af Danmarks største virksomheder målt på omsætning - i 2022 havde vi en omsætning på 80 mia. kroner. Ca. 70% af DLG-koncernens omsætning kommer fra Tyskland, der er vores største marked.

Hvad arbejder vi med?

Food
Indenfor forretningsområdet Food udvikler og leverer vi løsninger til landmænd og fødevareindustrien for at skabe en bæredygtig fremtid for landbruget.

Energy
Indenfor forretningsområdet Energy leverer vi nutidens og fremtidens energiløsninger til både virksomheder og private kunder.

Housing
Indenfor forretningsområdet Housing leverer vi service og materialer af høj kvalitet til opførelsen af fremtidens bygninger og infrastruktur.

Zero

Som et af Europas førende landbrugs- og energiselskaber ønsker vi at bidrage til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for kommende generationer. Det kræver handling. Med vores bæredygtighedsplan, Zero, sætter vi mål og ambitioner på den lange bane, men vi sigter også mod fortsat at skabe reelle bæredygtige løsninger, som vores kunder kan få glæde af på den korte bane.

Derfor udvikler vi værktøjer, produkter og koncepter, der gør det muligt for vores kunder at træffe bæredygtige valg, når de handler med os. Samtidig har vi konkrete mål, der skal øge bæredygtigheden i koncernens egne aktiviteter. Det indebærer at reducere den påvirkning vores produktion og logistik har på miljøet og klimaet, og målet er, at koncernens aktiviteter i 2050 er klimaneutrale.

Det vil vi gøre samtidig med, at vi bevarer konkurrencekraften i vores selskab. Vi mener, at bæredygtig udvikling og en bæredygtig forretning kan gå hånd i hånd, og vi ser bæredygtighed som en kommerciel mulighed, hvor vi samtidig er med til at sætte et varigt, positivt aftryk på den verden, vi overlader til de næste generationer.

Hvad er vores DNA?

DLG-koncernen bygger på en stærk kultur, hvor værdierne ’troværdig’, ’ambitiøs’ og ’værdiskabende’ er omdrejningspunktet på tværs af forretningsområder og landegrænser. Vi vægter engagement og frihed under ansvar højt, og vi hjælper hinanden og finder løsninger i fællesskab og med en åben dialog. Evnen til at opretholde et højt engagement blandt medarbejderne er afgørende for, at vi lykkes forretningsmæssigt.

Det er i høj grad vores kultur, som har bragt os dertil, hvor vi er i dag. Derfor værner vi om den, for den er afgørende for, at vi kan tage det næste vigtige skridt ind i fremtiden. I DLG stræber vi efter, at alle kan udfolde deres fulde potentiale i et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor det er rart og inspirerende at være.

Hvad kan du forvente af os?

I DLG sætter vi det selvstændige initiativ over anciennitet og titler. Du kan forvente fokus på udvikling - også af dine kompetencer – og der er mange muligheder, både lokalt og internationalt.

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere trives både fysisk og psykisk og vi lægger derfor vægt på at skabe balance, så der både er overskud til arbejde, kolleger og ikke mindst fritidsaktiviteter og familie.

Som medarbejder er du bl.a. dækket af en sundhedsforsikring, der giver adgang til en lang række behandlingsmuligheder, hvor du kan få tilskud til eller får betalt behandling. Vi går op i arbejdsmiljø og fysisk sikkerhed og har fokus på at forebygge arbejdsskader- og ulykker.

Vi sikrer gode og attraktive rammer for medarbejdere i alle livsfaser – også hvis der kommer en lille ny i familien. Det betyder, at du, hvad enten du er mor, far, medmor eller medfar, har ret til at holde op til 24 ugers orlov med fuld løn.

Det og meget mere er, hvad du kan forvente af os som arbejdsgiver. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor du som medarbejder trives, udvikles og motiveres, når du er på arbejde, og når du kommer hjem. Engagerede medarbejdere er nemlig altafgørende for, at vi kan levere værdi til vores kunder.