Labflex A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaer og ikke andet.

Negativ kommentar

Ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Dårlig ledelse på øverste plan.

Evaluering

Positiv kommentar

Virksomheden har gode kollegaer, og gode ideer og produkter. Og masser af potentiale.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse der ikke kan løfte opgave med at få sat system i arbejdsgangene så hverdagen fungerer. Ledelsen holder ikke fast i strategien for virksomheden og den bliver ofte ændret. Og ledelsen lytter ikke til deres medarbejer. Der er stor udskiftning i medarbejderne mange stopper efter 3 måneder, da man som ny hurtigt bliver overladt til sig selv og ikke bliver oplært eller introduceret til virksomheden. Der er til tider en hård tone og dårlig stemning. Jeg vil ikke anbefale virksomheden til andre.

Evaluering

Positiv kommentar

Man arbejder på at vi alle skal sigte efter det samme mål ...og der bliver også i iværksat forskellige tiltag sammen med få medarbejder...

Negativ kommentar

Jeg er en person som søger udfordringer i mit arbejde det har jeg desværre ikke meget af i min dagligdag..

Evaluering

Positiv kommentar

Hos Labflex arbejder der mange gode og loyale folk, som har været ansat i virksomheden i mange år. Der er et tæt og godt sammenhold i afdelingerne, hvilket gør det rart at møde på arbejde om morgenen.

Negativ kommentar

Desværre var ledelseskulturen i Labflex gennemsyret af dårlig ledelse og for mange skiftende ledere. De beslutninger som blev truffet, var oftest ikke i samhørighed med medarbejderne, og der blev ikke taget tilstrækkelig højde for at medarbejdere ikke blev udsat for stressende store arbejdsbyrder. Det har betydet, at mange gode kollegaer enten er gået ned med stress, eller har fundet andet arbejde hurtigt er ansættelsesstart, i den tid jeg var ansat hos Labflex. Der blev lavet trivselsundersøgelser internt, men det er mit indtryk at de ikke blev taget tilstrækkeligt alvorligt af ledelsen. Virksomheden bar desuden meget præg af, at der ikke forelå en strategi som medarbejderne havde tilstrækkeligt ejerskab i - Hvilket medførte, at afdelingerne ofte arbejdede i hver sin retning. Jeg kunne ikke give 0 stjerner, så Labflex får én; Alt i alt, desværre ikke en arbejdsplads som jeg vil anbefale til andre.