Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg Forsyning sikrer Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet ved at levere gas, vand, fjernkøling og -varme, producere vindenergi og bortlede regn- og spildevand.

Forsyningen bidrager aktivt til arbejdet for byens klimasikring og bæredygtige udvikling. Den grønne omstilling og FN’s Verdensmål står højt på den strategiske dagsorden. Målsætningen er at blive en CO2-neutral forsyning inden 2030, og samtidig sikre livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag via kundeservice og rådgivning til mere bæredygtigt forbrug af vand og energi.

Frederiksberg Forsyning A/S er en del af Frederiksberg Kommunes energikoncern. Forsyningen har ca. 155 ansatte og en nettoomsætning på godt 600 millioner kroner årligt.