Kognitiv Center København

Kognitiv Center København er en psykologisk psykiatrisk klinik, hvor vi har specialiseret os i udredning og behandling af stress, angst, OCD, depression, belastningsreaktioner og livskriser samt i udredning og behandling af ADD/ADHD. Herudover arbejder vi med parterapi.

Vi behandler voksne og vores hovedfokus er psykoterapi. Vi tilbyder behandling individuelt og i gruppe. Vi arbejder evidensbaseret med afsæt i mindfulness (MBSR/ MBKT), kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, skematerapi samt emotionsfokuseret parterapi (EFT). Når der er behov for det varetager vi sideløbende medicinsk behandling på speciallægeniveau.

Kognitiv Center København varetager supervision af både læger og psykologer og på alle niveauer. Vi har mange undervisningsopgaver og underviser bl.a. på Københavns Universitet og på kurser afholdt af lægeforeningen, lægekurserne.dk, Lægernes Uddannelses Forening og Region Hovedstaden.