Vurderingsstyrelsen

Vi sikrer, at alle boligejere får en retvisende
og gennemskuelig ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsen har til opgave at udarbejde retvisende offentlige vurderinger af grunde og ejendomme baseret på et solidt datagrundlag. Borgere og virksomheder skal have tillid til, at de beskattes på et korrekt grundlag.

Gennem målrettet kommunikation sikrer vi, at ejendomsvurderingerne er gennemskuelige for borgere og virksomheder. Vi skal udføre effektiv sagsbehandling, og den enkelte borger og virksomhed skal opleve ansvarlighed og grundighed i hver enkelt sag - både når det handler om den offentlige ejendomsvurdering og om klagesager.

Vores arbejde handler om skønsmæssig og kompleks sagsbehandling, hvor to sager sjældent er ens. Det kræver højt specialiserede medarbejdere med en stærk faglighed at nå frem en kvalificeret vurdering og sikre ensartethed, når man sammenligner med tilsvarende sager. Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Vurderingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig?

Find ud af mere på: www.vurdst.dk

Hvorfor arbejde i Skatteforvaltningen?

Det er der mange gode grunde til.

  • Et stærkt fagligt miljø
  • Stort ansvar og karrieremuligheder – i hele Danmark
  • Mulighed for at gøre en forskel
  • Respekt for det hele menneske
  • Fokus på nærværende ledelse og gode kolleger
  • Et match for mange
  • En god samlet pakke

Hvad er mine muligheder?

Karrieremulighederne i Skatteforvaltningen

IT
Infrastruktur
Application Management
IT Service Management
Support
Leverandørstyring
Løsningsarkitektur og test
Projektledelse
Projekt- og porteføljestyring

Jura
Contract Management
Lovfortolkning
Juridisk vejledning
Personalejura
Udbudsret
Lovimplementering
Klage- og straffesager
Ministerbetjening

Revision
Transfer Pricing
Told
Antisvindel
Compliance
Skattely
Afgiftshåndtering
Internationalt samarbejde

Administration og vejledning
Borger- og virksomhedsbetjening
Sagsbehandling
Forskuds- og årsopgørelse
Registreringsafgifter
Gældsinddrivelse
Momsangivelse og refusion
Ejendomsvurdering
Ledelsesstøtte

Forretningsudvikling
Digital design
Digital kommunikation
Procesudvikling
Trendanalyse
Brugerundersøgelser
Brugervenlighed

Økonomi
Regnskab
Controlling
BI og Data
Økonomistyring
Strategi og analyse
Facility

HR & Kommunikation
Uddannelse
Kompetence- og organisationsudvikling
Rekruttering
Presse
Kommunikation – intern og ekstern
Direktionsbetjening