Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Vil du kickstarte din IT-karriere som Data Engineer i Skatteforvaltningen?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg eller Middelfart

Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab og arbejde teambaseret i et agilt udviklingsmiljø? Har du evnen til at automatisere og strømline datapipelines? Brænder du for at løse en samfundskritisk opgave? Så har vi brug for dig som ny Data Engineer!

Din opgave bliver at levere datagrundlaget for fremtidens løsninger og bidrage til, at Skatteforvaltningen kan arbejde datadrevet. Vi udvikler løsninger for og leverer data til mange forskellige samarbejdspartnere; Business Intelligence, Robotics (procesautomatisering), Dataanalyse (AI, primært i form af Machine Learning) og dataintegration med eksterne samarbejdspartnere.

Din rolle bliver fx at:

 • arbejde med ETL i sin helhed
 • udvikle og implementere standardiserede og automatiserede ingest-processer
 • transformere data fx til udstilling i datamarter og web-baserede API’er
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Jurist med interesse for digitalisering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du være med til at spille en central rolle i at skabe et solidt juridisk fundament under det nye ejendomsvurderingssystem? Så er du måske vores nye kollega i kontoret ”Produktstyring Vurdering”. Vi søger en dygtig jurist eller erhvervsjurist, der skal bidrage til det juridiske arbejde i Team Juridiske afklaring.

Dine arbejdsopgaver vil være meget varierende, bl.a. vil du blive den juridiske ”specialist” inden for et område af programmet. Du vil løbende indgå i de juridiske afklaringer, som teamet foretager i forbindelse med høringer og fremsættelse af lovinitiativer.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sikring af tværgående compliance i programmet i tæt samarbejde med Compliancekontoret i Vurderingsstyrelsen
 • Lovfortolkning, herunder juridiske afklaringer knyttet til konkrete systemudviklingsområder
 • Løbende review af dokumentation og sikring af lovmedholdelighed
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Løsningsorienteret udbudskoordinator med teknisk forståelse

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Vil du være med til at sikre, at Udviklings og Forenklingsstyrelsen (UFST) leverer stabile og forretningsrettede grundsystemer og applikationer? Vi har travlt og vi har derfor brug for en udbudskoordinator, der kan være med til at sikre at vores nye projekter og applikationer kommer sikkert igennem fra udvikling til drift og dermed understøtter Skatteforvaltningens vigtige arbejde.

Du kan se frem til at få ansvar for koordinering og forberedelse af udbud i forbindelse med såvel nye IT-projekter som genudbud af eksisterende opgaver. Du skal være med til at rådgive, vejlede og indsamle/strukturere information, inden de endelige data sendes til vores indkøbsfunktion, der juridisk laver udbuddet. Du skal hjælpe os til, at vi får den bedste løsning, og skal derfor kende til de forskellige former for udbud, man kan anvende.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Studentermedhjælper til økonomi- og kapacitetsstyring

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du udvikle dine økonomiske kompetencer i en af Danmarks største it-organisationer? Vil du være en del af et kontor, hvor vi lægger vægt på videndeling? Så har vi en spændende stilling til dig.

Som studentermedhjælper får du arbejdsopgaver, som centrerer sig om behovet for løbende at sikre den nødvendige styring af fagområdets økonomi og kapacitet. Du kommer til at beskæftige dig med arbejdsopgaver, som bidrager til ledelsesinformation generelt i kontorets økonomi- og kapacitetsstyringsteam.

Du kan se frem til følgende:

 • Bidrage til udarbejdelse af månedlige fremdrifts- og økonomiopfølgning
 • Løbende økonomistyring af udgifter relateret til styrelsens person- og boligskattesystemer som fx Forskuds- og Årsopgørelsen, Implementering af boligskatteforliget fra 2017, Ejendomsdataprogrammet mv.
 • Bidrage til en mere transparent prioritering af it-porteføljen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen It-specialist til arbejde med driftsstrategi og compliance

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du være med til sikre og forbedre it-sikkerhedskvaliteten i en stor it-organisation? Har du erfaring med at arbejde i en driftsorganisation og med IT-sikkerhed, og har du mod på at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelsen af det nye system, der er udviklet til brug for den offentlige ejendomsvurdering?

Du vil sammen med gode kollegaer beskæftige dig primært med at forbedre driftens og programmets vilkår gennem kvalitetssikring. Dette indeholder kontrol og vejledning i compliance overfor lov- og myndighedskrav og Skatteforvaltningens interne politikker set fra et driftsperspektiv. Foruden det daglige arbejde er formålet med teamet, at drive overgangen fra en ren udviklingsorganisation til en DevOps-organisation

Herudover vil en stor del af arbejdet handle om at udarbejde og håndterer instrukser om driftsoverdragelse og afvigelseserklæringer pr. release i programmet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen It-projektleder til arbejde med NFR og risk management

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du være med til at arbejde med NFR-området i en stor it-organisation? Har du mod på at bistå en stor udviklingsorganisation i overgangen til DevOps samt at koordinere og sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af det nye system, der er udviklet til brug for den offentlige ejendomsvurdering? Så er er du måske vores nye kollega.

Du vil sammen med gode kollegaer beskæftige dig primært med planlægning af testindsatsen for Non-Functionel Requirements (NFR) i områderne Reliabiliy og Maintainability. Du vil også skulle stå for at gennemføre og afvikle test af NFR-krav, rapportere på NFR tests foretaget og følge op på defects.

Herudover vil en stor del af arbejdet handle om fejlsøgning, rapportering til interessenter, herunder solution/teknisk solution ledelse og kunderne, hvor det er relevant samt afholdelse af møder med henblik på identifikation af fejlårsagsanalyser.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Alsidige studentermedhjælpere til stabskontoret

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Motiveres du af at være tæt på organisationens kerne? Kan du se dig selv understøtte et stærkt ledelsesteam med en bred palet af opgaver? Så er jobbet som studentermedhjælper i stabskontoret for ´Boligprogrammet´ lige noget for dig.

Du bliver en del af programmets stabskontor, hvor vi varetager en række forskellige sekretariats- og styringsopgaver. Som studentermedhjælper vil du indgå i det løbende arbejde med at understøtte programledelsen, vores contract manager samt vores portefølje- og ressourcemanager. Du vil også skulle aflaste de faglige teams, så de kan holde fokus på løsningen, ligesom du vil skulle bidrage til standardisering og forbedring af processerne i programmet.

Vi tænker, at du skal hjælpe med følgende opgaver:

 • Bistå med ajourføring af ressourceoverblik og faktureringer
 • Kalenderstyring, mødebooking og journalisering
 • Bistå med organisering og strukturering på SharePoint
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Generalist til beredskabsplanlægning og intern koordinering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for beredskabsplanlægning og koordinering af en række administrative opgaver? Er du serviceminded, grundig og struktureret? Og er du sidst men ikke mindst dygtig til skriftlig formidling? Så er du måske den nye kollega, vi leder efter, til at understøtte vores arbejde med styrelsens beredskabsplanlægning og koordinering af interne, administrative opgaver af generel karakter samt på informationssikkerhedsområdet.

Dine opgaver bliver at:

 • Varetage kvartalsmæssig og årlig opdatering af styrelsens beredskabsplan.
 • Varetage årlig opdatering af styrelsens beredskabsprogram samt opfølgning og statusrapportering på, at aktiviteterne i programmet gennemføres.
 • Gennemføre to beredskabsøvelser om året for styrelsens krisestab samt varetage den efterfølgende øvelsesevaluering og opdatering af beredskabsplanen på den baggrund.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Studentermedhjælper til QA-funktion

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Frederiksberg

Brænder du for it-udvikling og kvalitetssikring? Har du erfaring med testautomatisering, og vil du være med til at sikre en løbende og automatiseret test af udviklingen af it-systemer på inddrivelsesområdet? Så er det dig, vi har brug for til en spændende stilling med store udviklingsmuligheder.

Som studentermedhjælper i vores kvalitetssikringsfunktion (QA) får du arbejdsopgaver på tværs af QA-området. Du kan blandt andet i samarbejde med automatiseringsteamet se frem til at bidrage til testautomatisering, udarbejdelse af retningslinjer for procesdokumenter samt igangsættelse af nye testautomatiseringsinitiativer.

Du vil komme til at bidrage til et område, hvor vi arbejder med kvalitetssikring af et af de helt centrale offentlige it-komplekser, og du vil arbejde med løbende optimering af kvalitetssikringsprocesser på området, defect- og incidenthåndtering samt planlægning af test.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Skarp funktionsleder til ledelse af et velfungerende it-support kontor i Aalborg

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Aalborg

Har du erfaring med ledelse af it-brugersupport, og er du drevet af konstant at gøre tingene bedre og at motivere dine medarbejdere til det samme? Så er du måske vore nye lederkollega.

I IT Center Aalborg leverer vi 1. og 2. level support til skatteforvaltningens ansatte. Supporten leveres gennem telefonsluse og online værktøj. Overvågning 24/7 er ligeledes en opgave i centret.

Der er fokus på sikker drift og stabilitet, og din opgave er sammen med de øvrige supportteams at transformere supporten over i et setup, der imødekommer den nye skatteforvaltnings generelle og individuelle behov, nu hvor vi består af syv nye styrelser.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen