Toldstyrelsen

Vi understøtter smidig handel på tværs af Danmarks grænser
og sikrer en effektiv toldkontrol

Toldstyrelsen har til opgave at sikre nem og enkel angivelse af korrekt told, og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt for import og eksport. Samtidig er det vores ansvar, at der opretholdes en stærk toldkontrol, og at det danske samfund beskyttes mod indførsel af illegale varer.

Som styrelse sikrer vi korrekt toldafregning til EU gennem en effektiv kontrolindsats og digitale services, der gør det smidigt og enkelt for virksomheder og borgere at angive korrekt told. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som fx våben og narkotika.

Vi varetager fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidig levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af vores opgaveløsning. Det kræver, at ledere og medarbejdere har en høj faglighed og en stærk koordinering både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internationalt.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Toldstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig?

Find ud af mere på: www.toldstyrelsen.dk

Hvorfor arbejde i Skatteforvaltningen?

Det er der mange gode grunde til.

  • Et stærkt fagligt miljø
  • Stort ansvar og karrieremuligheder – i hele Danmark
  • Mulighed for at gøre en forskel
  • Respekt for det hele menneske
  • Fokus på nærværende ledelse og gode kolleger
  • Et match for mange
  • En god samlet pakke

Hvad er mine muligheder?

Karrieremulighederne i Skatteforvaltningen

IT
Infrastruktur
Application Management
IT Service Management
Support
Leverandørstyring
Løsningsarkitektur og test
Projektledelse
Projekt- og porteføljestyring

Jura
Contract Management
Lovfortolkning
Juridisk vejledning
Personalejura
Udbudsret
Lovimplementering
Klage- og straffesager
Ministerbetjening

Revision
Transfer Pricing
Told
Antisvindel
Compliance
Skattely
Afgiftshåndtering
Internationalt samarbejde

Administration og vejledning
Borger- og virksomhedsbetjening
Sagsbehandling
Forskuds- og årsopgørelse
Registreringsafgifter
Gældsinddrivelse
Momsangivelse og refusion
Ejendomsvurdering
Ledelsesstøtte

Forretningsudvikling
Digital design
Digital kommunikation
Procesudvikling
Trendanalyse
Brugerundersøgelser
Brugervenlighed

Økonomi
Regnskab
Controlling
BI og Data
Økonomistyring
Strategi og analyse
Facility

HR & Kommunikation
Uddannelse
Kompetence- og organisationsudvikling
Rekruttering
Presse
Kommunikation – intern og ekstern
Direktionsbetjening