Toldstyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Toldstyrelsen er en fremragende arbejdsplads. Opgaverne forbundet hertil er indholdsrige og giver ikke mindst mening for både den enkelte, Danmark som helhed og som en del af EU. Samarbejdet medarbejderne imellem uanset funktion og geografi er unikt og imødekommende, og der er altid hjælp at hente.

Negativ kommentar

Der kan være langt fra tanke til handling grundet mange interne stakeholdere, godkendelsesprocesser og arbejdsgange, men som værende en relativt ny styrelse med nye visioner, nye medarbejdere, gå på-mod og et nyt mindset, går tingene bestemt i den rigtige retning.

Evaluering

Positiv kommentar

Stærkt meningsfuldt arbejde. Engagerede medarbejdere i frontjobs ved grænserne.

Negativ kommentar

Bureaukrati. Utryg, usund kultur styret af "skygge" ledelse. Høj løbende udskiftning af direktører og kontorchefer.

Evaluering

Positiv kommentar

Told er et meget spændende arbejdsområde, som giver mening i et større perspektiv. Der er en vis stolthed i at være en del af Toldstyrelsen - og man får lyst til at dygtiggøre sig og arbejde med det.

Negativ kommentar

Der er en tendens til for lange beslutningsveje, akademiske og meningsløse rapporter, powerpoint-præsentationer og for mange og lange møder. Der er desuden en temmelig dårlig balance mellem work-life og familie ved, at det er ilde set med en hjemmearbejdsdag i ny og næ - og at der er beordret at 'arbejde af' ved selv få lægebesøg og barnets lægebesøg.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og hjælpsomme kollegaer.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse med "old school" mind sæt, som spiller medarbejdere mod hinanden ..... meget dræbende for motivation!