Administrations- og Servicestyrelsen

Understøt en stor koncern

Opgaven er at få skattevæsenet til at fungere endnu bedre. Sammen med de andre styrelser i Skatteministeriet bygger og videreudvikler vi en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning, der er med til at sikre finansieringen af alt det, vi er fælles om.

Og så har vi det sjovt undervejs. Hvis du også synes, at den opgave giver mening, så kom og vær med til at bygge fremtidens skattevæsen.

320

medarbejdere

62

tusind projekter løses pr. år

7,4

gennemsnitlig anciennitet

Hvad siger
johannes

Johannes
Personalejurist, Center for Rekruttering og Personalejura

I Administrations- og Servicestyrelsen er min hverdag præget af spændende og alsidige opgaver, hvilket betyder, at jeg ikke altid ved hvad min arbejdsdag bringer.

Jeg har været ansat siden 2018. Det jeg lagde mærke til, at jeg allerede fra start fik et stort ansvar. Det betyder, at jeg oplever en stejl læringskurve både da jeg var nyansat og i dag, fordi jeg løbende for lov til at prøve kræfter med nye opgaver.

I styrelsen er det god work/life balance, hvilket betyder, at der er plads til at jeg kan nå hjem og hente mit barn fra vuggestuen og bruge min eftermiddag/aften med familie og venner.

mette

Mette
Rekrutteringspartner, Center for Rekruttering og Personalejura

Som rekrutteringspartner er min opgave at hjælpe og rådgive ledere, der skal rekruttere nye medarbejdere.

I det offentlige er der langt flere regler og retningslinjer omkring ansættelser end i det private, hvor jeg tidligere har arbejdet. Det kræver en stor viden og forståelse for baggrunden for den forskel.

For mig giver det mit arbejde en ekstra dimension, og jeg bliver fagligt udfordret, når jeg skal finde løsninger og sikre en effektiv proces indenfor de rammer, og når jeg skal formidle dem til kolleger, ledere og nye medarbejdere, der skal ansættes, så de giver mening.

line

Line
Fuldmægtig i Måling, Analyse og Ledelsesinformation

Det er vigtigt for mig, at jeg har et job, hvor jeg kan se, at jeg udvikler mine faglige og personlige kompetencer.

I min afdeling driver vi både store og små udviklingsprojekter på tværs af Skatteministeriets koncern, hvor jeg i den grad får lov til at bringe mine faglige og personlige kompetencer i spil.

Samarbejde og videndeling med mine fantastiske kolleger gør, at jeg hele tiden lærer nyt. Dertil har jeg en leder, som har øje for min udvikling og altid er lydhør over for nye idéer til udviklingsopgaver eller optimering af arbejdsgange.

Administrations- og Servicestyrelsen

Bliv en del af et bredt fagligt samarbejde

I vores optik er samarbejde nøglen til at lykkes. Vi løser problemer sammen og betragter Administrations- og Sevicestyrelsen som et samlet hold af faglige specialister på alle felter. Vi er hinandens bedste sparringspartnere og ved, at vi kun lykkes, når vi arbejder tæt sammen.

Vi er drevet af fælles mål og opfatter vores arbejdskultur som fagligt stærk, effektiv og uformel.

Det er let at blive en del af vores fællesskab.

Skab værdi for andre

Vi går mere end almindeligt op i at skabe værdi for andre. For os handler det om, at vores kolleger får større arbejdsglæde og bedre kan gøre en forskel med deres arbejde, når vi er en del af ligningen.

Vi styrker koncernen ved at levere den faglige service og administrative hjælp, styrelserne har brug for.

Vi opbygger stærke relationer på tværs, er proaktive og gode til at finde løsninger.

Administrations- og Servicestyrelsen
Administrations- og Servicestyrelsen

Få ansvar fra start

Kernen i vores arbejde er at få mennesker til at trives og yde deres bedste. Derfor har vi selv vide rammer for at udvikle os, skærpe vores faglighed og blive dygtigere. Hos Administrations- og Servicestyrelsen får du hurtigt ansvar for og indflydelse på dit eget arbejde.

Du udvikler dig og udbygger hele tiden din faglige værktøjskasse. Alt hos os handler om at sørge for rammen for, at vores kolleger i hele forvaltningen kan lykkes med at gøre en forskel.

Velkommen til Administrations- og Servicestyrelsen.

Vi sørger for rammen

Følg vores medarbejderes hverdag på LinkedIn

#Superserviceheroes

Karrieremuligheder i Administrations- og Servicestyrelsen

Økonomi

Regnskab

Økonomistyring

Controlling

Finansiering

Data & Analyse

Big Data

Dataanalyse

HR, Kommunikation & Administration

Kompetence- og organisationsudvikling

Kommunikation

Lønforhandling

Rekruttering

Ledelsesstøtte

Sagsbehandling

Presse

Administration

Arbejdsmiljø

Jura

Contract Management

Personalejura

Leverandørstyring

Udbudsret

IT

UX designer

IT-didaktik

HTML og Javascript

Multimediedesign

Bygninger og facilities

Bygningskonstruktør

Facility management

Arkitekt

Forretningsudvikling

Strategi

Projektledelse

Kontorelever

Offentlig administration