Tryg Forsikring A/S

I en verden, der forandrer sig, gør vi det lettere at være tryg

I Tryg-familien, som er Tryg, TryghedsGruppen og TrygFonden, arbejder vi – på hver vores måde – for at gøre Danmark mere trygt.

Som Skandinaviens største skadeforsikringsselskab, sikrer Trygs 7.500 medarbejdere dagligt tryghed og værdi for cirka 5,7 mio. kunder. Tryg har leveret økonomisk og personlig sikkerhed for sine kunder i snart 300 år. Vores historie som forsikringsselskab er en af Nordens ældste, og kan spores tilbage til Københavns store brand i 1728.

I Tryg har vi som mål, at vores kunder er trygge – vi hjælper både med at undgå skader og er der, hvis uheldet sker.

Tryg

Bring dit talent i spil

Tryghed skaber ikke sig selv. Du kan være med til at skabe den, når du tager ansvaret og investerer dig selv og din karriere i Tryg. Her kan du se, hvordan du kan bringe dit talent i spil hos os.

Skab udvikling
Verden forandrer sig, og hos Tryg følger du ikke bare med. Du går forrest sammen med dine kolleger. Det kræver både mod, vilje og evnen til at gå nye veje. Vi kæmper hver dag for at udvikle vores position som en af Nordens største tryghedsskaber.

Det giver store muligheder for dig, som kan, vil og tør sætte tryk på din egen og på virksomhedens udvikling. En fælles udvikling, der gør, at vi også i morgen er den førende leverandør af tryghed til vores kunder, til samfundet – og til dig og dine kolleger.

Mærk tilliden
Hos Tryg bygger vi på hinandens tillid, når vi bevæger os ud på ukendt grund som morgendagens tryghedsskaber. Vi tror på, at tillid og frihed under ansvar motiverer din nysgerrighed og dit mod til at gå nye veje. Du får ledere og kolleger, der lægger vægt på både trivsel og resultater. Det sætter os i stand til at udvikle os og til at forebygge og være der100%, når uheldet er ude for en kunde. Hos Tryg oplever du en kultur, der bygger på tillid, samspil og udvikling hele vejen rundt.

Tag ansvar
Hos Tryg tager vi ansvar for trygheden. Både for kolleger, kunder og samfund. Vi ønsker at skabe tillid og udvikling på jobbet og i de miljøer og fællesskaber, vi er en aktiv del af. Det gør vi med vores løsninger, ledelseskendetegn og indsats for diversitet på arbejdspladsen – og med Tryg-koncernens engagement i væsentlige tryghedsskabende tiltag. Tryghed skaber nemlig ikke sig selv. Du er med til at skabe den, når du selv tager ansvaret og investerer dig selv og din karriere i Tryg.

Læs mere om vores tryghedsskabende aktiviteter og tiltag nedenfor.

Tryg’ største aktionær er Trygfonden: Vi vil skabe tryghed - TrygFonden og TryghedsGruppen

Tryg’ CSR fokus: aarsprofil2022.pdf

Din karriere i Tryg og vores fokus på diversitet: Karriereforside

Diversitet skaber et stærkere Tryg

Tryghed er en del af vores DNA, og hos os skal du være #TrygSomDuEr. Derfor arbejder vi målrettet for at sikre en mangfoldig- og inkluderende arbejdsplads, hvor du føler dig respekteret, er tryg som du er og har lige muligheder for at udvikle dig for at nå dit fulde potentiale.

Derfor er vi blandt andet en stolt supporter hos Pride Copenhagen, en del af Solsikkeprogrammet samt Diversity Council. Derudover har vi også indført lige forældre- og barselsrettigheder for alle, uanset køn og familiekonstellation.