Heimstaden Danmark A/S

Heimstaden Denmark

Vores medarbejdere udgør kernen af vores stærke kultur og alle bidrager til en arbejdsplads med omtanke.

De idéer og energi, vi bringer med os på arbejde, har direkte indflydelse på Heimstaden Danmark. Beboere, kolleger og samarbejdspartnere kan mærke forskellen, når de møder mennesker, der elsker det, de laver – Det kalder vi for Friendly Workplace.

Vi er drevet af en passion for at styrke mennesker. Vi inspirerer medarbejderne til at stræbe efter vores vision og mål, og bidrager med støtte til hvordan de når dem, både som team og individ.

Vores ledere viser omsorg og passion, så de får medarbejderne til at føle sig værdsat og motiveret til at yde deres bedste og udvikle vores virksomhed. Vi tilskynder til en åben kultur, hvor vi aktivt arbejder for en mangfoldig og rummelig arbejdsplads.

Vi drømmer altid stort – det er afgørende for at lykkes som virksomhed og som menneske. At være i stand til at begejstre og gå nysgerrigt til opgaverne er en vigtig del af vores kultur. Glade mennesker er motiverede (og omvendt).Vi stræber mod at bruge hver dag og hver udfordring på at lære noget nyt, så vi sammen udvikler os i Heimstaden.

Kollegaer fra Heimstaden Danmark taler sammen

Menneskerettigheder, mangfoldighed og inklusion er grundlæggende for vores dagligdag.

Heimstaden med omtanke er vores løfte om at gøre en positiv forskel i samfundet, altid at handle ansvarligt, have et åbent sind og respektere, at forskellighed er et plus. Vi tror på et samfund, hvor forskellighed værdsættes, respekteres og fejres, og hvor alle talenter skal motiveres til at nå deres fulde potentiale.

Som en åben og inkluderende virksomhed, med nultolerance over for dårlig adfærd og diskrimination, byder vi alle velkommen uanset baggrund, alder, køn, etnicitet, religion, evne eller seksuel orientering. Alle skal sikres lige muligheder og vi er imod og forhindrer forskelsbehandling eller chikane. Alle medarbejdere er forpligtet til at skabe og opretholde et mangfoldigt, inkluderende og omsorgsfuldt miljø i alle dele af Heimstaden.

Vores medarbejdere har adgang til den viden, støtte, processer og udstyr, der er nødvendig for at sikre trivsel på en sund og sikker arbejdsplads. Det gør kollegaer i stand til at levere på deres arbejde. Vi arbejder systematisk med at sikre en sikker arbejdsplads, herunder fast og proaktiv risikovurdering, månedlig rapportering og den nødvendige viden.

Vi alle er ansvarlige for at sikre arbejdsmiljøet altid er i fokus, og at tager ansvar og bidrage til en sikker arbejdsplads.